ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין אבו עמל נגד גיימן :


1

בתי המשפט

בית משפט השלום ירושלים

א 004515/06

בתיק עיקרי: 004515/

בפני:

כב' השופט כרמי מוסק-סגן נשיא

02/11/2009

בעניין:

אבו עמל מוסא

התובע

נ ג ד

1 . גיימן דן

2 . המשרד לבטחון פנים

הנתבעים

החלטה

1. הצדדים יגישו את כל עדותיהם הראשיות, הן של הצדדים עצמם והן של כל העדים מטעמם בתצהירים. לתצהירו של כל עד יצורפו כל המסמכים שבדעתו של אותו בעל-דין להגיש באמצעות המצהיר. האמור מתייחס אף לחוות דעת של מומחה. אי הגשת תצהירים תחשב כאי התייצבות לדיון על כל המשתמע מכך.

2. האמור בתצהירים לרבות המסמכים שצורפו להם, יחשב כקביל על-תנאי, דהיינו, אם לא תהיה התנגדות לאמור בתצהירים או למסמכים. על הצד המתנגד להגיש את התנגדותו בכתב בתוך 30 יום מיום קבלת תצהירי הצד שכנגד. אם תהיה התנגדות, יחליט בה בית-המשפט לאחר קבלת תגובת הצד שכנגד.

3. תצהירי התובע/ים יוגשו בתוך 30 ימים עם עותק ישירות לב"כ הנתבע/ים, שיגיש את תצהיריו 30 יום לאחר-מכן, עם העתק ישירות לב"כ התובע/ים. תצהירי חוקרים יוכנו ויחתמו במועד שנקבע, אולם יוגשו לאחר תום פרשת התביעה.

4. אם יבצר מצד להגיש את עדותו של מי מעדיו בתצהיר, יגיש אותו צד, במועד שנקבע להגשת התצהירם מטעמו, בקשה מנומקת לבית-המשפט, בה יפרט שם העד, מענו, והסיבה לכך שלא ניתן היה להגישה בתצהיר, כולל פירוט הנסיונות והפעולות שנעשו על-ידו בקשר לכך. לבקשה זו יצורף מסמך, המכיל את תמצית עדותו של העד.

5. במועד שנקבע לקדם-משפט, יודיעו הצדדים לבית-המשפט את משך הזמן הנדרש על-ידם לחקירתו הנגדית של כל אחד מהעדים.

6. בהתאם להודעה זו, ועל-פי שיקול-דעת בית-המשפט, יקבע משך הזמן לקיום הדיון - לצורך שמיעת הראיות.

7. לא תינתן לבעל-דין רשות לחרוג מעבר לזמן החקירה שנקבע לכל עד, אלא ברשות בית-המשפט.

8. נקבע לעיון ליום 5/1/10.

9. המזכירות תשלח העתק ההחלטה לצדדים.

ניתנה היום ט"ו בחשון, תש"ע (2 בנובמבר 2009) בהעדר הצדדים.

כרמי מוסק, שופט

סגן נשיא


מעורבים
תובע: אבו עמל מוסא
נתבע: גיימן דן
שופט :
עורכי דין: