ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין מדינת ישראל נגד אבראהים אבו רקייק :


בתי המשפט

בית משפט השלום באר שבע

בשא004687/07

בפני:

כב' הרשם עדו כפכפי

תאריך:

02/11/2009

בעניין:

1 . ברכה יוסי

2 . ברכה שולמית

ע"י ב"כ

עו"ד אבינועם אליזה

המבקשים

נ ג ד

סולל בונה מפעלי בטון והובלה בע"מ

ע"י ב"כ

עו"ד כהן ליאור

המשיבה

החלטה

1. המבקשים מתנגדים לביצועו של שטר חוב ע"ס 750,000 ₪ אשר הוגש לביצוע בתיק הוצל"פ 1405588076 ביום 19.06.07. בבקשת הביצוע צויין כי יתרת החוב ליום ההגשה הינה 114,988 ₪.

שטר החוב הנדון הינו שטר בנוסח המקובל של טפסי שטרי חוב אשר כולל מקום בטופס לרישום מועד עריכת השטר ומועד לתשלומו. על גבי השטר מודפס: "אני מתחייב לשלם נגד שטר זה...".

בשטר הנדון נרשם סכום בסך 750,000 ₪ בספרות ובמילים.

על גבי השטר 3 חתימות. חתימה וחותמת החברה י.ש ברכה חברה ליזמות והשקעות בע"מ ושמם של המבקשים, תחת חלק השטר בו מפורטים שמות עושי השטר.

חתימות המבקשים הינן בחלק השטר המיועד לחתימת ערבים בערבות אוואל.

2. המבקשים הגישו בקשות זהות הכוללות טענות במישור הדיוני וטענות כלליות כנגד החוב עצמו.

המבקשים טוענים כי מסרו את השטר בראשית ההתקשרות בין הצדדים להבטחת תשלומים בגין חומרי בניה שהיו עתידים להיות מסופקים ע"י המשיבה.

עוד ציינו כי נדרשו לערוב כבעלי מניות בחברה.

כנגד החיוב נטען כי המשיבה חייבה את החברה בבעלותם בסכומים "אדירים" בגין חומרי בניה שלא סופקו ו/או סופקו פגומים.

עוד הוכחשו תעודות משלוח, הועלו טענות בדבר חיוב במחירים לא מוסכמים ואספקה לקבלני משנה בסכומים כוללים של מעל ל-400,000 ₪.

במישור הדיוני והשטרי נטען כי השטר אינו בר פרעון הואיל ולא ננקב בו מועד פרעון.

עוד נטען כי המשיבה מילאה השטר בחריגה מהרשאה שעה שרשמה פרטי המבקשים תחת עושי השטר ולא ערבים וכן לא מיצתה ההליכים עם החייבת העיקרית, החברה בבעלותם.

3. בנוגע לטענות כנגד סכום החוב, לא מצאתי כי בפי המבקשים כל טענת הגנה. הלכה היא כי על מבקש רשות להתגונן להתכבד ולפרט הגנתו ואין די בטענה כי אינו חייב.

למרות התמשכות ההליכים ודחיות לבקשת המבקשים לצורך משא ומתן, לא טרחו המבקשים לבחון את חובם כלפי המשיבה או לצרף אסמכתאות לטענתם. למרות טענה של חוב המשיבה כלפיהם לא הוגשה תביעה מטעמם ואף לא הציגו כרטסת נגדית המעידה על חוב כאמור.

הטענה כי היו צריכים לשבת ולערוך התחשבנות אינה טענת הגנה מפורטת.

יתרה מכך, ההכחשה הסתמית של החוב נסתרה מחקירת המבקש במסגרתה הוצגו למבקש מכתבים בהם הועלו הצעות לתשלום ללא התכחשות לחוב.

אשר על כן, בהעדר פירוט דין הבקשה להדחות בכל הנוגע להכחשת החוב או שיעורו.

4. ביחס לטענות במישור השטרי, גם להן אין בסיס.

ראשית, המבקשים ערבים בערבות אוואל ואין למשיבה חובה למצות הליכים עם החייבת העיקרית.

ראה לעניין זה, י. זוסמן, דיני שטרות, מהדורה שישית, תשמ"ג – 1983, עמ' 97:

"העושים שטר חוב יכולים להתחייב יחד ולחוד, בהתאם לסעיף 86 לפקודה, והערב אוואל חייב עם האדם שלחתימתו ערב ביחד ולחוד, בהתאם לסעיף 57 (ג) לפקודה".

לפיכך, אין רבותא בטענות המבקשים כי פרטיהם נרשמו כעושי השטר שעה שהתכוונו לחתום בערבות אוואל.

בנוסף, גם הטענה ביחס להעדר התחייבות לפרוע השטר אין בה ממש.

המבקשים מפרשים בצורה מוטעית את סעיף 9 (א) (2) לפקודת השטרות הקובע כי שטר שלא נאמר בו שום זמן לפרעון הינו בר פרעון עם דרישה.

לעניין זה ראה, זוסמן הנ"ל, בע"מ 86:

"מכאן אנו למדים, שאם נמשך שטר ולא נקבע בו זמן פרעונו, הרי על אף הוראות הסעיף 3 (א) לא ייפסל השטר בשל כך, אלא הפקודה מפרשת את מחדל הכותב לנקוב בזמן פרעון מסוים כגילוי נכונותו לפרוע בכל עת שיידרש, ומורה כי השטר יהא בר פרעון עם דרישה".

כמו כן, לאוחז זכות להשלים את מועד הפרעון לפי סעיף 19 לפקודה.

לאור האמור לעיל, ההתנגדות נדחית.

עיכוב הליכי הוצל"פ בטל והמשיבה רשאית להמשיך ולגבות החוב.

המבקשים ישאו בהוצאות המשיבה בסך 5,000 ₪ בצירוף מע"מ.

ניתנה היום י"ה בחשון, תש"ע (2 בנובמבר 2009) בהעדר הצדדים ____________

עדו כפכפי, רשם

הוקלד ע"י חיה דמרימעורבים
תובע: מדינת ישראל
נתבע:
שופט :
עורכי דין: שי ברגר,אייל זיכרמן