ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין עמר אלי נגד יעקובי מיכאל ו' :


בתי המשפט

בית משפט השלום אשדוד

בשא000859/09

ת.א. 1699/05

בפני:

סגן הנשיא כב' השופט אריאל חזק

תאריך:

2/11/09

בעניין:

עמר אלי

המבקש

ע"י ב"כ עו"ד

גיל הראל

נ ג ד

1. יעקובי מיכאל

2. הכשרת הישוב חברה לביטוח בע"מ

המשיבים

ע"י ב"כ עו"ד

בני ירושלמי

החלטה

המדובר בבקשה למינוי מומחה רפואי בתחום הנוירולוגי.

המבקש, יליד שנת 1964, נפגע ביום 15/12/04, בתאונת דרכים עת נסע ברכב הנהוג על ידי הנתבע 1, ורכב משא התנגש בהם מאחור.

ביום 23/11/05 הגיש ב"כ המבקש בקשה למינוי מומחים בתחומים האורטופדי והנוירולוגי.

ביום 10/7/06 הודיעו הצדדים לבית המשפט כי הגיעו להסכמה לפיה ימונה פרופ' גנאל כמומחה מוסכם בתחום האורטופדי.

ביום 2/11/06 ניתנה חוות דעת המומחה- פרופ' גנאל.

בדיון קדם משפט מיום 15/2/09 טען ב"כ המבקש כי הוא עומד על בקשתו למינוי מומחה בתחום הנוירולוגי וזאת אחר שלשיטתו, אין בחוות דעת המומחה בתחום האורטופדי כדי לשלול לחלוטין את טענות התובע לכך שעדיין חש סחרחורות והירדמות ביד ימין.

ביום 19/4/09 הגיש המבקש הבקשה נשוא דיוננו במסגרתה צירף תיעוד רפואי עדכני.

ב"כ המשיבים בתגובתו לבקשה התנגד לבקשה למינוי נוירולוג.

לשיטתו, בכלל בדיקותיו האורטופדיות והנוירולוגיות של התובע לא נמצא חסך נוירולוגי כלשהו או קיפוח עצבי.

עוד טוען ב"כ המשיבים כי עיון במסמכים החדשים שצורפו על ידי התובע מלמד כי פרט לתלונותיו הסובייקטיביות של התובע, אין כל אסמכתא אובייקטיבית אשר תצדיק מינוי בתחום זה.

זאת ועוד לטענת ב"כ המשיבים לאמור לעיל, יש להוסיף את גם התייחסותו הברורה של פרופ' גנאל בחוות דעתו לתלונותיו של המבקש בתחום הנוירולוגי אותן הוא מצא לא אמינות.

בדיון שהתקיים בבקשה ביום 24/5/09 חזר ב"כ המבקש על בקשתו והוסיף כי מהמסמכים שצורפו ביום 19/4/09 ניתן לראות שלאחר התאונה ישנן תלונות מצד התובע המעידות על פגיעות נוירולוגיות.

עוד הוסיף ב"כ המבקש כי המבקש הינו אב ל-8 ילדים, אשר לא עובד ואינו יכול לשאת בתשלום שכ"ט המומחה.

ב"כ הנתבעים חזר על האמור בתגובתו.

דיון

לאחר שעיינתי בבקשה ובתגובה לה, ולאחר ששמעתי את דברי הצדדים, החלטתי להיעתר לבקשה.

ברע"א 1338/90 שיק נ' מטלון ואח', פ"ד מד(2) 216, בע"מ 219-220 אומר ביהמ"ש:

" על פי תקנות פיצויים לנפגעי תאונות דרכים (מומחים), תשמ"ז – 1986, אין עומדת לנפגע בתאונת דרכים האפשרות להוכיח את טענותיו בעניין שברפואה על ידי הבאת ראיות מטעמו. הדרך העומדת לפניו היא לבקש מינוי מומחה או מומחים רפואיים. דחיית בקשתו למינוי כזה יש בה, על כן, כדי לסגור בפניו את הדרך להוכיח שנותר עם מום או נכות כתוצאה מהתאונה, או כל עניין אחר רפואי. בנסיבות אלה, אין מקום לדחות בקשה למינוי מומחים רפואיים, כשקיימת ראשית ראיה לאפשרות קיומה של נכות עקב התאונה.

אין בדברי אלה כדי לשלול את הצורך לבדוק בכל מקרה , אם אמנם מינוי כזה דרוש, ובית המשפט לא יהסס לדחות בקשה למינוי מומחה רפואי, אם אין לבקשה יסוד לאור החומר הרפואי המובא בפני בית המשפט. ואולם כשהדברים אינם כה ברורים , ייזהר בית המשפט לבל תקופחנה זכויותיו של המבקש על ידי מניעת מינוי מומחה רפואי כבקשתו."

ברע"א 5638/95 מגדל חברה לביטוח בע"מ נ'שמור, פ"ד מט (4)865 , 870 כדלקמן:

" תכלית התקנות למינוי מומחים היא להגשים את תכלית חוק פיצויים לנפגעי תאונות דרכים התשל"ה – 1975 (להלן: החוק). תכלית החוק היא לאפשר לנפגע להפצות על כל פגיעה נפשית או גופנית שנפגע בה בתאונת דרכים. הדרך לכך היא מינוי מומחים שיקבעו את מהות ומידת פגיעתו והשלכותיה ואת דרכי וצרכי ריפויו ושיקומו. לתכלית זו יש לאפשר לו להביא בפני בית המשפט כל מסמך שיש בו כדי להצביע על נכות, על קיום בעיה רפואית, על צורך בטיפול רפואי או על צורך בשיקום".

בענייננו, ראשית יצוין כי בחוו"ד המומחה בתחום האורטופדי מיום 2/11/06, מתייחס המומחה לתלונות המבקש באשר לירידה בתחושה ומציין כי: "הוא מסר שהתחושה ביד ימין מופחתת לאורך כל היד ומסביב. תלונה זו אינה מתאימה לאזורי עצבוב אנטומיים( דרמטומים) ואינה אמינה. גם ברגל ימין התחושה מופחתת לא לפי אזורי עצבוב ידועים."

יחד עם זאת, במספר מסמכים שהוצגו בפני צוין כדלקמן :

- במסמך מיום 6/6/06 שנערך על ידי ד"ר אוציטל מיכאל, אורטופד ציין המומחה כי בבדיקה גופנית נמצאו: "תלונות מלוות בסחרחורות".

- במסמך הפניה לבדיקת CT מיום 4/1/07 שנערכה על ידי ד"ר אוציטל מיכאל ציין המומחה תחת סעיף ממצאים בבדיקה כי: "תנועות מלוות בסחרחורות ירידה בתחושה לפי פיזור L5-S1".

- במסמך מיום 16/1/07 שנערך ע"י ד"ר אוציטל מיכאל נמצא בבדיקה גופנית: "..ללא חוסר תחושה...תנועות מלוות בסחרחורות".

- במסמך מיום 16/4/07 שנערך ע"י ד"ר אוציטל מיכאל נמצא בבדיקה גופנית:"...ללא חוסר תחושה...תנועות מלוות בסחרחורות...ירידה בתחושה בשוק לפי פיזור L5..".

- במסמך מיום 9/7/07 שנערך ע"י ד"ר אוציטל מיכאל נמצא בבדיקה גופנית:"עש צווארי...ללא חוסר תחושה...תנועות מלוות בסחרחורות...ירידה בתחושה בשוק לפי פיזור L5".

- במסמך מיום 17/6/08 שנערך ע"י ד"ר אוציטל מיכאל נמצא בבדיקה גופנית:"ללא שינוי לעומת בדיקה קודמת".

- במסמך מיום 9/3/09 שנערך ע"י ד"ר אוציטל מיכאל הופנה המבקש למכון פיזיותרפיה ונמצא בבדיקה גופנית: "פאראסטזיה ברגל ימין.."

לאור שפורט לעיל ולאור המסמכים שהוצגו בפני, אני קובע כי קיימת ראשית הראייה הדרושה למינוי מומחה בתחום הנוירולוגי, וזאת על אף העובדה כי המומחה בתחום האורטופדי לא מצא הסבר מניח את הדעת לתלונותיו החוזרות ונשנות של המבקש.

יחד עם זאת, בנסיבות הענין ולאור ממצאי המומחה בתחום האורטופדי,לא מצאתי לנכון להורות כי הנתבעת תישא בשכ"ט המומחה ולפיכך, אני קובע כי התובע הוא שישא בשכ"ט המומחה בתחום הנוירולוגי.

אני ממנה את פרופ' מרטין רביי יוסף מרח' ברזני משה 3 תל אביב, טל' 9779180-08, כמומחה רפואי מטעם בית המשפט בתחום הנוירולוגי

המומחה יקבע ממצאים לגבי מצבו הרפואי של התובע בעקבות האירוע מיום 15/12/04 ובמיוחד יתייחס ל:

א. האם לוקה המבקש כיום בנכות, ואם כן, לאיזה תקופה ומה שיעור הנכות.

ב. המומחה יתייחס לקשר שבין התאונה ובין המצב המבקש נכון להיום.

ג. האם יהיה המבקש זקוק לטיפולים רפואיים בעתיד, ואם כן - מה הם סוגי הטיפולים ומה

היא העלות המשוערת של טיפולים אלה לפי המחירים הנכונים להיום.

ד. האם יש לצפות לשיפור או להחמרה במצבו בעתיד.

בעלי הדין רשאים להעביר למומחה כל מסמך רפואי שבידיהם למעט חוות דעת מומחים.

המומחה יציין בחוות דעתו אילו מסמכים היו בפניו לצורך מתן חוות הדעת.

המשיבה תשא בשכר טרחת המומחה ותשלמו ישירות לידיו אל מול חשבוניות.

חוות הדעת תימסר לביהמ"ש ולבעלי הדין ככל האפשר תוך 60 יום מהיום.

בעלי הדין רשאים להפנות למומחה שאלות הבהרה תוך 30 יום ממועד קבלת חוות הדעת והמומחה מתבקש להשיב תוך 15 יום נוספים.


תחשיב נזק מטעם התובע יוגש עד 21 יום קודם מועד הדיון.

תחשיב נזק מטעם הנתבעת יוגש עד 14 יום קודם מועד הדיון.

ניתנה היום ט"ו בחשון, תש"ע (2 בנובמבר 2009) בהעדר הצדדים.

המזכירות תמציא העתקים לב"כ הצדדים.

מותר לפרסום מיום 4.11.09.

אריאל חזק, שופט

סגן נשיא

000859/09בשא139מעורבים
תובע: עמר אלי
נתבע: יעקובי מיכאל
שופט :
עורכי דין: בני ירושלמי,גיל הראל