ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין עיסאווי נגד פז :


בתי המשפט

בית משפט השלום אשדוד

בשא002225/09

בפני:

כב' השופט: ברגנר אריאל

תאריך:

02/11/2009

בעניין:

עיסאווי

ע"י ב"כ עו"ד

זינגל משה

מבקש

נ ג ד

פז חברת נפט

משיבה

החלטה

לאחר עיון בבקשה הדחופה למתן צו מניעה זמני במעמד צד אחד, בתצהיר התומך בה ובנספחיו:

1. ניתן בזה במעמד צד אחד צו כמבוקש לפיו נאסר על המשיבה ו/או שליחיה ו/או הבאים מטעמה, להפריע בכל דרך שהיא ו/או למנוע מהמבקש ו/או מי מטעמו, להמשיך ולעבוד בשטח בו נמצא מתקן השטיפה "מנהרת הנוצץ" המצוי בתחנת הדלק "פז אשדוד עיר", בשדרות בני ברית באשדוד, והידועה כגוש 2453 חלקה 15 (להלן: "המושכר"), וכן נאסר על המשיבה לפגוע במושכר ו/או לגרום למושכר לנזק כלשהו.

2. צו זה יהיה בתוקף עד שיבוטל ע"י החלטה אחרת.

3. תוקף הצו מותנה בהמצאת הערבויות הבאות, בתוך שבעה ימים מהיום:

3.1 ערבות עצמית של המבקש לכל נזק שייגרם ממתן הצו, אם יבוטל הצו או שייקבע כי לא היה מקום לבקשו.

3.2 ערבות צד ג' בסך 50,000 ש"ח לצורך פיצוי המשיבה, על כל נזק שייגרם לה ממתן הצו, אם יבוטל הצו או שייקבע שלא היה מקום לבקשו.

4. תוקף הצו מותנה כמו כן בהגשת תובענה בתוך 7 ימים מהיום.

למען הסר ספק מובהר כי היה ולא תוגש התובענה בתוך 7 ימים כאמור לעיל, יבוטל הצו לאלתר.

5. הדיון בבקשה למתן צו המניעה הזמני, יתקיים במעמד הצדדים והמצהירים, ביום 16.11.09 בשעה: 10:00.

6. ב"כ המבקש יודיע למשיבה על צו זה וימסור לה העתקים ממנו, ביחד עם מסמכי הבקשה, במסירה אישית, בתוך 3 ימים מהיום.

7. המזכירות תעביר העתק ההחלטה לב"כ המבקש.

ניתנה היום ט"ו בחשון, תש"ע (2 בנובמבר 2009) בהעדר הצדדים.

__________________

ברגנר אריאל, שופטמעורבים
תובע: עיסאווי
נתבע: פז חברת נפט
שופט :
עורכי דין: זינגל משה