ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין סלומון ברקו נגד נור סקיור :


בית הדין לעבודה

בית דין א.לעבודה ת"א

דמ 003775/09

בפני:

כב' הרשמת חנה שניצר-רהב

תאריך:

02/11/2009

בעניין:

סלומון ברקו

התובע

נ ג ד

נור סקיור בע"מ ח.פ. 512507245

הנתבעת

פסק דין

1. ביום 11.10.09 התקיים דיון בתביעה. באותו מועד החלטתי כי על התובע להמציא לבית הדין את תדפיס רשם החברות של החברה, הנתבעת.

2. כעולה מתדפיס רשם החברות שהוגש, מר דוד נור הנו מנהל הנתבעת. לפי דברי התובע לפרוטוקול הדיון מיום 11.10.09 ואישור המסירה שהוצג, התובע ביצע מסירה לנתבעת, ביום 6.9.09 באמצעות מסירה לידיו של מר דוד נור.

3. משכך, אני קובעת כי הנתבעת נדרשה להגיש כתב הגנה והוזמנה כדין לדיון שהיה קבוע ליום 11.10.09 בשעה 13:40 אולם עד היום לא הגישה כתב הגנה ולא התייצבה לדיון.

4. בהתאם לתקנה 43(א) לתקנות בית הדין לעבודה (סדרי דין) התשנ"ב-1991 ניתן בזאת פסק דין כנגד הנתבעת בהעדר הגנה וזאת על יסוד כתב התביעה בלבד.

5. הריני מחייבת בזאת את הנתבעת לשלם לתובע בתוך 30 ימים מיום שיומצא לה פסק הדין את הסכומים כדלקמן:

א. שכר עבודה בגין חודש מרץ 2009 בסך 8,500 ₪ בצירוף הפרשי הצמדה וריבית כחוק מיום 1.4.09 ועד למועד התשלום בפועל. לא ישולם שכר העבודה במועד כאמור, ישא בנוסף פיצויי הלנה בסך 2,000 ₪.

ב. פדיון חופשה בסך 1,415 ₪ בצירוף הפרשי הצמדה וריבית כחוק מיום 1.4.09 ועד למועד התשלום בפועל.

ג. דמי הודעה מוקדמת בסך 8,500 ₪ בצירוף הפרשי הצמדה וריבית כחוק מיום 1.4.09 ועד למועד התשלום בפועל.

ד. דמי הבראה בסך 869 ₪ בצירוף הפרשי הצמדה וריבית כחוק מיום 1.4.09 ועד למועד התשלום בפועל.

ה. הוצאות משפט בסך של 600 ₪. לא ישולמו הוצאות המשפט בתוך 30 ימים, ישאו הפרשי הצמדה וריבית כחוק מיום מתן פסק דין זה.

6. בקשה לביטול פסק דין זה ניתן להגיש בתוך 30 יום מיום שפסה"ד הגיע לידי הצד המבקש לבטלו.

ניתן היום ט"ו בחשון (2 בנובמבר 2009), בהעדר הצדדים.

חנה שניצר-רהב , רשמתמעורבים
תובע: סלומון ברקו
נתבע: נור סקיור בע"מ
שופט :
עורכי דין: