ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין מור ברלינסקי נגד טלאול קונטקט סנטר בע"מ :


בתי הדין לעבודה

בית דין א.לעבודה ת"א

בשא006723/09

בתיק עיקרי: עב 011074/08

בפני:

כבוד הרשמת מוניקה מרגלית

תאריך:

01/11/2009

בעניין:

מור ברלינסקי

ע"י ב"כ עו"ד

אלון שימל

המבקשת

נ ג ד

טלאול קונטקט סנטר בע"מ

ע"י ב"כ עו"ד

רפאל פישר

המשיבה

החלטה

1. בפני בקשה למתן החלטה להיפוך נטל הראיה.

המבקשת טענה כי פוטרה ע"י המשיבה עקב היותה בהריון תוך הפליה פסולה בניגוד לחוק שויון הזדמנויות בעבודה תשמ"ח – 1988, במסגרתו נקבע כי כאשר מתקיימת הפליה יש להעביר את נטל ההוכחה למעביד אשר צריך להוכיח כי החלטתו היתה נקייה משיקולים זרים. לשם כך, על התובעת להראות כי לא היתה בהתנהגותה עילה לפיטוריה ולהביא ראשית ראיה לקשר סיבתי בין פיטוריה להריון. עוד נטען, כי גם לשיטת הנתבעת, התובעת היתה בעלת הכישורים הדרושים למילוי התפקיד, ופוטרה בחופזה בהיותה בחופשת מחלה ימים ספורים לפני שימלאו שישה חודשים לעבודתה. הוסיפה התובעת וציינה כי סירוב הנתבעת למסור מסמכים מהותיים רלבנטיים אינו מאפשר לתובעת להוכיח כי אין אמת בטענות הנתבעת כלפיה, ומצדיק כשלעצמו את היפוך נטל הראיה.

הנתבעת-המשיבה בתגובתה טענה כי אין בבקשה, כמו בכתב התביעה, ולו בדל ראיה לכך שהפלתה את המבקשת כטענתה, חרף העובדה כי ממועד הגשת כתב הגנה מצויים בידי המבקשת מלוא המסמכים הרלבנטיים. יש להורות לטענתה, כי נטל ההוכחה יוותר על כנו, לחילופין להורות כי המשיבה הרימה את נטל ההוכחה והראתה כי החלטתה לסיים העסקתה של המשיבה הונעה משיקולים מקצועיים וענייניים גרידא. עוד טענה, כי משהעסקתה של המבקשת בתפקיד מנהלת משמרת הסבה למשיבה נזקים של ממש, לא היה מנוס מהפסקתה בתפקיד כאמור, אף בשלב זה הציעה המשיבה למבקשת תפקיד חלופי כנציגת שירות באותם תנאים, הצעה שנדחתה ע"י המבקשת.

2. מדובר בתביעה לפיצוי בגין פיטוריה של התובעת בשל הריונה, תוך הפליה פסולה כטענתה, רק לאחר שהודיעה על הריונה, דבר שהווה שיקול מכריע לפיטוריה, ימים ספורים לפני תום חצי שנה לעבודתה.

הנתבעת בכתב הגנה מפורט טענה כי הפסקת עבודתה של התובעת נבעה משיקולים ענייניים ומקצועיים גרידא, כתולדה של רצף אירועים. בשל חוסר נסיונה של התובעת כמנהלת משמרת עברה הכשרה ארוכה, יחסית, של חודשיים במהלכה נעדרה מחלק משמעותי. הנתבעת התחשבה בלימודיה האקדמיים של התובעת במקביל לעבודה ואולם היקף שעות עבודתה של התובעת לא איפשר השתלבות מלאה ויעילה שלה בעבודה, משכך, העירה לתובעת הממונה כי עליה לשפר נוכחותה המקצועית בניהול משמרת וכן לגבי העדר גמישותה וזמינותה לעבודה, והתובעת הבטיחה כי לאחר הבחינות שלה בלימודיה תתרום ככל שתידרש. כחודש לאחר מכן נערכה שיחה נוספת בין התובעת לממונה בה הביעה האחרונה חוסר שביעות רצון מהביצועים הניהוליים של התובעת. בנוסף להעדרויות התובעת ממשמרות, אף נעדרה מישיבות צוות ומהדרכות הכרחיות לתפקיד. ההחלטה להפסיק את עבודתה של התובעת התגבשה על רקע תפקודה הלקוי והעדר שיפור ביכולתה המקצועית.

הנתבעת איפשרה לתובעת להשתלב בתפקידים אחרים אצלה באותם תנאי שכר, ואולם התובעת דחתה ההצעות, לפיכך לא נותר לנתבעת אלא להפסיק את עבודתה של התובעת.

3. הנטל הראייתי בתביעות המתנהלות בבתי הדין לעבודה יכול להיות מושפע מאופי התובענה. הלכה פסוקה קובעת כי בתביעות הקשורות בהפליית נשים בעבודה יהיה הנטל הראייתי המוטל על כתפי התובעת קטן יותר (דב"ע נו/ 129-3 שרון פליטקין ואח' נ. אחים איזנברג בע"מ, מיום 8.9.97).

נטל ההוכחה בתובענה של עובד בגין הפליה על-פי חוק שויון ההזדמנויות בעבודה התשמ"ח – 1988 מוטל על המעביד, חובתו להוכיח כי פעל שלא בניגוד להוראות סעיף 2 לחוק, " לעניין פיטורים מהעבודה – אם הוכיח העובד שלא היתה בהתנהגותו או במעשיו סיבה לפיטוריו" (ר' סעיף 9(א)(2) לחוק).

4. במקרה דנן, אין מחלוקת כי התובעת נעדרה מעבודתה לצורך בחינות, ובשלב מסויים לאחר שובה מחופשה אף נאמר לה כי אין שביעות רצון מתפקודה כמנהלת.

אף מוסכם כי הוצע בפועל לתובעת לעבור לתפקיד אחר בחברה, לטענתה משמעות הדבר היתה הרעת תנאים ממשית, ומכל מקום התובעת סירבה.

בנסיבות ההחלטה המקורית להעברת התובעת מתפקידה, כמפורט בכתב ההגנה, ופיטוריה לאחר שלא התקבלה הצעת הנתבעת בענין התפקיד החלופי – לא ניתן לומר בשלב זה לכאורה כי הוכח ע"י התובעת שלא היתה בהתנהלותה בתפקידה כמנהלת משמרת סיבה עניינית לפיטוריה.

משכך, אין להעתר לבקשתה של התובעת להיפוך נטל הראיה.

התוצאה היא שהבקשה נדחית.

בשאלת ההוצאות יוחלט בתום ההליכים בתביעה.

ההחלטה תישלח לצדדים ע"י המזכירות.

ניתנה היום י"ד בחשון, תש"ע (1 בנובמבר 2009) בהעדר הצדדים.

מוניקה מרגלית, רשמת

קלדנית: שרי חדדמעורבים
תובע: מור ברלינסקי
נתבע: טלאול קונטקט סנטר בע"מ
שופט :
עורכי דין: ע"י ב"כ עו"ד,ע"י ב"כ עו"ד