ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין ברן דורה נגד החברה לפיתוח נצרת :


בתי הדין לעבודה

בית הדין האזורי לעבודה בנצרת

עב 001571/09

בשא 003576/09

בפני:

כב' השופטת ורד שפר, נשיאה

02/11/2009

בעניין:

דורה ברן

ע"י ב"כ עו"ד

דניאל קופלר

התובעת

נ ג ד

החברה לפיתוח נצרת עלית בע"מ

ע"י ב"כ עו"ד

שלומי תורג'מן ואח'

הנתבעת

החלטה

1. בבית הדין התקבלה הודעה מטעם הפרקליטות, לפיה טרם הוחלט האם להגיש בפרשה מושא התביעה כתב אישום, ולא ניתן להעריך מועדמדויק של מתן החלטה כזו, הגם שההערכה היא שתינתן במהלך חודש דצמבר 2009.

לפיכך, וכדי לא להסב עיכוב נוסף בבירור התביעה, ובהמשך לאמור בסעיף 13 בהחלטת בית הדין מיום 24/09/09, ומאחר והתובעת הודיעה כי איננה מעוניינת בקיום הליך גישור, נראה כי אים מנוס אלא להורות על הגשת תצהירי עדות ראשית.

לפיכך הנני מורה כי הצדדים יגישו העדויות הראשיות שמטעם עדיהם באמצעות תצהירים.

2. תצהירי התובעת יוגשו בתוך 30 יום מהיום.

עותק ישוגר ישירות בתוך המועד האמור לב"כ הנתבעת.

תצהירי הנתבעת יוגשו בתוך 30 יום מיום שיקבל ב"כ תצהירי התובעת.

עותק ישוגר ישירות בתוך המועד האמור לב"כ התובעת.

כל צד יצרף לתצהיריו כל מסמך שבכוונתו להציג כראייה, בין אם במישרין ובין אם בשלב חקירה נגדית של עדי הצד השני.

מסמך שלא יוצג כאמור, לא ניתן יהיה לעשות בו שימוש כראייה.

בתקווה שבמהלך התקופות שנקבעו לעיל תתקבל החלטה באם להגיש כתב אישום, שבעקבות קבלתה ניתן יהא להציג ראיות נוספות, הרי שמיד עם שינוי הנסיבות תינתן כל החלטה שתדרש כדי לאפשר השלמת העדויות וראיות שיוגשו מטעם מי מבין הצדדים.

3. לא יוגשו תצהירי התובעת במועד מוסמך ביה"ד למחוק התובענה על הסף על פי תקנה 44(3) לתקנות בית הדין לעבודה [סדרי דין] תשנ"ב 1991 וזאת בלי אזהרה נוספת.

לא יוגשו תצהירי הנתבעת במועד מוסמך ביה"ד לתת פס"ד על יסוד תקנה 43 לתקנות הנ"ל.

4. על התובעת ועדיו להתייצב לחקירה שכנגד במועד שיקבע להוכחות אלא אם כן הודיעה הנתבעת בכתב שהיא מוותרת על חקירת אותו עד, והתצהיר של אותו עד יתקבל כאילו הודו בכל העובדות שפורטו בו.

אותו דין חל על הנתבעת ועדיה.

5. סירב עד לאמת דבריו בתצהיר, או שלא עלה בידי צד לבוא עמו בדברים יגיש אותו צד למזכירות ביה"ד בקשה להזמנת אותו עד שיעיד בפני ביה"ד במועד הנ"ל. בבקשה האמורה יפורטו הסיבות בגינן מבוקש להעיד אותו עד שלא בתצהיר.

כן יפורטו העניינים לגביהם יתבקש אותו עד להתייחס בעדותו.

בקשה כאמור תומצא בתוך המועד שנקבע לעניין הגשת התצהירים.

6. התיק נקבע להוכחות הצדדים ביום 21/02/10_.

ניתנה היום ט"ו בחשון, תש"ע (2 בנובמבר 2009) בהעדר הצדדים.

ורד שפר, שופטת

נשיאה