ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין לקס נגד מיקוד שמירה :


בתי המשפט

בית הדין האזורי לעבודה בירושלים

עב 001568/09

בפני:

שופט: גולדברג דניאל

נ.צ. (ע)

נ.צ. (מ)

02/11/2009

בעניין:

אוריה לקס

ע"י ב"כ עו"ד

אלישע דיקמן

תובע

נ ג ד

מיקוד שמירה אבטחה ושירותים בע"מ

ע"י ב"כ עו"ד

שלמה בכור

נתבעת

החלטה

1. התובע עבד אצל הנתבעת כמאבטח. לגרסת התובע, הוא החל לעבוד בחודש 12.07. לגרסת הנתבעת, התובע החל לעבוד אצלה בחודש 1.08. אין מחלוקת על כך שעבודת התובע הסתיימה בחודש 12.08.

2. התובע הגיש לבית דין זה תביעה לתשלום זכויותיו בגין תקופת עבודתו וסיומה.

3. הנתבעת הגישה בקשה למחיקת התביעה ולחילופין להעברתה לבית הדין האזורי לעבודה בתל אביב יפו, בשל חוסר סמכות מקומית. לענין זה הנתבעת טוענת שהתובע עבד במרבית תקופת עבודתו באזור המרכז.

4. התובע בתגובתו לבקשה טוען שעד לסוף חודש 6.08 עבד ביבנה, והחל מיום 1.7.08 עבד בירושלים עקב מעבר מקום מגורים לירושלים, למעט כ-15 ימי עבודה שביצע באזור המרכז.

5. הנתבעת טוענת שגם לגרסת התובע, מרבית תקופת עבודתו היתה באזור המרכז. כן מפנה הנתבעת לכך שאחת מעילות התביעה היא דרישת התובע להחזרים בגין הוצאות נסיעה לתל אביב.

6. על פי תקנה 3 (ו) לתקנות בית הדין לעבודה (סדרי דין), התשנ"ב-1991, מקום השיפוט בתובענה מסוג זה הוא "בית הדין האזורי שבתחום שיפוטו נמצא מקום העבודה שהיא העבודה נשוא התובענה, או שבאזור שיפוטו בוצעה העבודה".

7. נפסק לעניין פרשנות החלופה של "מקום ביצוע העבודה" כי לא די בכך שבוצעה עבודה כלשהי במקום מסויים כדי להקים סמכות לבית דין אזורי שבאזור שיפוטו בוצעה אותה עבודה, אלא נדרש כי אותה עבודה תהיה "עיקר העבודה" או לכל הפחות "עבודה משמעותית (דב"ע נה/106-3, שילוח חברה לביטוח בע"מ נ' יוסף אנייס; דב"ע 230/98-3 אנטון חורי נ' שלמה הנדל)

7. בענייננו, משביצע התובע עבודה בירושלים במשך חצי שנה, אנו סבורים כי גם אם אין מדובר במרבית תקופת עבודתו על פי גרסתו, עדיין מדובר בתקופה "משמעותית" דיה כדי להקנות לבית דין זה סמכות מקומית.

8. הבקשה למחיקת התביעה או העברתה לבית הדין לעבודה בתל אביב יפו נדחית.

9. הנתבעת תשלם לתובע הוצאות הבקשה בסך 750 ₪.

ניתנה היום ט"ו בחשון, תש"ע (2 בנובמבר 2009) בהעדר הצדדים.

המזכירות תשלח עותקים מההחלטה לצדדים.

_______________ ____________ ___________

ד. גולדברג, שופט נ.צ. עובדים נ.צ. מעבידיםמעורבים
תובע: אוריה לקס
נתבע: מיקוד שמירה אבטחה ושירותים בע"מ
שופט :
עורכי דין: שלמה בכור,אלישע דיקמן