ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין נובכוב רות נגד בטוח לאומי-סניף :


בתי הדין לעבודה

בית הדין האזורי לעבודה באר שבע

בל 002285/09

בפני:

כב' השופטת יעל אנגלברג-שהם

02/11/2009

בעניין:

נובכוב רות

ע"י ב"כ עוה"ד

אושרת בניטה

המערערת

נ ג ד

המוסד לביטוח לאומי

ע"י ב"כ עוה"ד

אילנית גדקר-אהרוני

המשיב

פסק דין

ערעור זה עניינו החלטת הוועדה לעררים לקביעת דרגת אי כושר מיום 20.5.09 (להלן: "הוועדה"), שבה נקבע כי יש לראות במערערת כמי שאיבדה 60% מכושרה לתפקד במשק הבית.

רקע עובדתי

1. למערערת 64% נכות רפואית כללית בגין החלפת מסתמי לב, השמנת יתר, וכאבי שלד כולל ברכיים, מפרקים, כפות ידיים (ראה החלטת הוועדה הרפואית מיום 29.3.09).

2. המערערת טוענת, כי החלטת הוועדה נשוא הערעור עומדת בסתירה למצבה הרפואי, כאשר הוועדה התעלמה לחלוטין מהנתונים הטבעיים של המערערת, השכלתה, עברה התעסוקתי ויכולתה להשתלב בעבודה. כמו כן, התעלמה הוועדה מהחמרה במצבה הרפואי.

3. לטענת המשיב, דין הערעור להידחות משלא נפלה טעות משפטית בהחלטת הוועדה נשוא הערעור.


הכרעה

4. הוראות סעיף 209 לחוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב] התשנ"ה-1995 קובעות -

"(א) פקיד תביעות כאמור בסעיף 298 יחליט אם התובע נכה ויקבע את דרגת אי כושרו להשתכר.

(ב) בהחלטתו יביא פקיד התביעות בחשבון גם את השפעת ליקויו של התובע על יכולתו לחזור לעבודתו במלואה או בחלקה, ועל יכולתו לבצע עבודה אחרת או לרכוש מקצוע חדש מסוג העבודות או המקצועות שהתובע מסוגל לעסוק בהם והתואמים את כושרו הגופני ומצב בריאותו, וזאת לאחר שרופא מוסמך ופקיד שיקום שהמוסד הסמיכו לכך חיוו דעתם בכתב לעניין זה; פקיד התביעות לא יביא בחשבון אם הוצעה עבודה אם לא השתלב בעבודה כאמור".

על פי ההלכה הפסוקה -

"בית הדין לעבודה אינו מוסמך לקבוע אחוזי אי כושר. זהו תפקיד
פקיד התביעות (סעיף 209 לחוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב]
התשנ"ה-1995), צד רשאי להגיש ערעור על החלטה זו לוועדה
לעררים בעניין אי כושר. ערעור על החלטת הוועדה לעררים בשאלה
משפטית בלבד, נדון בפני בית הדין האזורי לעבודה" (דב"ע נו/27-
01 יואב אלקסלסי - המל"ל, עבודה ארצי כט (4) 112).

"אמנם במקרים קיצוניים הגובלים באי סבירות שכמוה כטעות שבחוק, יתערב בית הדין בהחלטה עובדתית של וועדה לעררים, וזאת מאחר ולא מדובר במומחיות רפואית" (דב"ע שם/1318-03 יצחק עטיה - המוסד לביטוח לאומי, פד"ע ט"ו 60).

5. בקביעת דרגת אי כושר לעקרת בית נדרש מהועדה לבחון את מידת מוגבלותה של המבוטחת, המערערת בענייננו, בביצוע מטלות הנדרשות כרגיל במסגרת משק ביתה (דב"ע לח/1429-01 קרני רות - המוסד לביטוח לאומי, פד"ע י').

כן רשאית הוועדה לצורך הערכתה להסתמך על דו"ח הערכה תפקודית לעקרת בית כמו גם על חוות דעת של רופא מוסמך לעניין אי כושר.

6. לאחר עיון בטענות הצדדים ובפרוטוקול הוועדה נשוא הערעור, הגעתי לכלל מסקנה, כי לא נפלה כל טעות משפטית בהחלטת הוועדה. לפיכך, דין הערעור להידחות.

7. מעיון בפרוטוקול הוועדה מיום 20/5/09 עולה כי הוועדה שמעה ורשמה את תלונות המערערת וסיכמה מסקנותיה כדלקמן -

"הוועדה עיינה במסמכים שבתיק וראיינה את התובעת באמצעות

הבן. מדובר בתובעת ילידת 1958 אשר אובחנה כסובלת מכאבי שלד

– 10%, השמנת יתר – 20%, מצב אחרי החלפת מסתמי לב – 50%.

התובעת מתארת חוסר תפקוד כמעט מוחלט במשק הבית. מתקשה

בבישול בשל חוסר נשימה. לדבריה לא מסוגלת לקפל כביסה,

לדבריה יכולה להכין לעצמה כוס קפה בלבד.

לדעת הוועדה תלונות התובעת אינן תואמות את מצבה הרפואי כפי

שבא לידי ביטוי באבחון הרפואי. לדעת הוועדה בהתחשב במצבה

הרפואי מסוגלת לבצע עבודות בישול, טיפול בכביסה, סידור הבית

ועבודות ניקיון קלות, זקוקה לעזרה בעבודות הקשות.

לדעת הוועדה, יש לראותה כמי שנפגע 60% מכושרה לתפקד במשק

הבית.

הוועדה דוחה את הערר".


8. מתוך עיון בפרוטוקול הוועדה נשוא הערעור עולה, כי הוועדה היתה ערה למכלול מגבלותיה הרפואיות של המערערת, כמפורט בפרק ו' לפרוטוקול הוועדה.

עוד עמד בפני הוועדה, דו"ח המכון להערכה תפקודית מיום 2.12.08, כאשר ההמלצה

היא לראות במערערת כמי שאיבדה 60% מכושרה התפקודי כעקרת בית.

עיון בתיק מעלה עוד, כי לפי חוות דעת רופא מוסמך לעניין כושר תפקוד של עקרת בית

מיום 26.12.07, המערערת איבדה 60% מכושר התפקוד כעקרת בית.

הוועדה התייחסה לתלונותיה של המערערת אשר תיארה חוסר תפקוד מוחלט כמעט

במשק הבית. אולם, לדעת הוועדה, תלונותיה של המערערת אינן תואמות את מצבה

הרפואי כפי שבא לידי ביטוי באבחון הרפואי.

9. כעולה מהאמור, הוועדה בחנה ביסודיות את עניינה של המערערת, היתה מודעת למכלול ליקוייה הרפואיים, עת היו בפניה דו"ח המכון להערכה תפקודית, מכתב מחלקת השיקום וחוות דעת רופא מוסמך.

הוועדה הסתמכה על הממצאים שהיו בפניה והגיעה למסקנותיה תוך מתן הנמקה

מפורטת וברורה. מדובר בהחלטה הנסמכת על מומחיותה המקצועית של הוועדה, תחום

שלבית הדין אין סמכות להתערב בה. לא מצאתי, בנימוקי הערעור נימוק משפטי המצדיק

התערבות בהחלטת הוועדה, שהביאה במכלול שיקוליה את מגבלותיה הרפואיות של

המערערת ואת מצבה הכללי.

10. באשר לטענת המערער בדבר החמרת מצבה הרפואי, אין מקום לטענות אלה במסגרת הערעור דנן, וככל שהמערערת מעוניינת לדון בעניין ההחמרה, עליה להגיש תביעה להחמרה.

11. בנסיבות אלו, לא מצאתי טעות משפטית בהחלטת הוועדה ודין הערעור - להידחות.

12. בנסיבות העניין, אין צו להוצאות.

13. הערעור על פסק דין זה הוא ברשות. בקשת רשות ערעור יש להגיש לבית הדין הארצי לעבודה בירושלים, בתוך 30 יום מיום המצאת פסק הדין למבקש.

ניתן היום ט"ו בחשון, תש"ע (2 בנובמבר 2009) בהעדר הצדדים.

יעל אנגלברג-שהם

שופטתמעורבים
תובע: נובכוב רות
נתבע: המוסד לביטוח לאומי
שופט :
עורכי דין: אילנית גדקר-אהרוני,אושרת בניטה