ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין רומן ירמיאב נגד כפיר ביטחון ומיגון אלקטרוני בע"מ :


בתי המשפט

בית הדין האזורי לעבודה

ב ב א ר - ש בע

עב 002104/09

בפני:

כב' הרשם איתי אדרת

02/11/2009

בעניין:

רומן ירמיאב

ע"י ב"כ עו"ד

אייל ימיני

התובע

נ ג ד

כפיר ביטחון ומיגון אלקטרוני בע"מ

ע"י ב"כ עו"ד

בכור שלמה

הנתבעת

פסק דין

1. ביום 15/06/2009 הוגשה תביעת התובע. התביעה הומצאה כדין לידי הנתבעת ביום 12/07/2009 בצירוף דרישה להגשת כתב הגנה.

2. ביום 22/07/2009 הוגשה בקשה מטעם ב"כ הנתבעת להארכת המועד להגשת כתב הגנה. ביום 22/07/2009 ניתנה החלטה ע"י כב' השופט יוסף יוספי לפיה מוארך המועד להגשת כתב הגנה עד ליום 07/09/2009. כמו כן ביום 21/09/2009 הוגשה בקשה מטעם ב"כ הנתבעת להארכת המועד להגשת כתב הגנה וביום 22/09/2009 ניתנה החלטה לפיה מוארך המועד להגשת כתב הגנה עד ליום 22/10/2009.

3. עד היום, למרות הארכות המועד, לא הגישה הנתבעת כתב הגנה.

4. בנסיבות אלה מתוקף הסמכות הנתונה לי לפי תקנה 43 (א) לתקנות בית הדין לעבודה (סדרי דין) התשנ"ב – 1991, אתן בידי התובע פסק-דין על יסוד כתב התביעה שהגיש.

5. הנתבעת תשלם לתובע תשלום בגין פיצויי פיטורים סך של 4,036 ₪.

הסכום הנ"ל ישולם בצירוף הפרשי הצמדה וריבית כחוק מיום 28/02/2009 ועד ליום התשלום המלא בפועל. אם לא ישולם הסכום הנ"ל תוך 9 ימים מיום שיומצא פסק דין זה לידי הנתבעת ישולם סכום זה בצירוף פיצויי הלנה מלאים החל מיום 28/02/2009 ועד ליום התשלום המלא בפועל.

6. בנוסף תשלם הנתבעת לתובעת כדלקמן:

א. תשלום בגין שעות נוספות סך של 23,964 ₪.

ב. תשלום בגין אי הפרשות לקרן פנסייה ותגמולים סך של 2,179 ₪.

ג. תשלום בגין פדיון חופשה סך של 2,430 ₪.

ד. תשלום בגין דמי חגים סך של 1,736 ₪.

הסכומים הנ"ל ישולמו בצירוף הפרשי הצמדה וריבית כחוק מיום 28/02/2009 ועד ליום התשלום המלא בפועל.

7. כמו כן תשלם הנתבעת לתובע הוצאות משפט ושכר טרחת עו"ד בסך 1,500 ₪ בצרוף מע"מ. הסכום הנ"ל ישא הפרשי הצמדה וריבית כחוק מהיום ועד לתשלום המלא בפועל.

8. הדיון הקבוע ליום 24/12/2009 - בטל.

ניתן היום 02 בנובמבר, 2009 (ט"ו בחשון תש"ע) בהעדר הצדדים.

_____________________

איתי אדרת - רשם

שם הקלדנית: שמחה ורוןמעורבים
תובע: רומן ירמיאב
נתבע: כפיר ביטחון ומיגון אלקטרוני בע"מ
שופט :
עורכי דין: בכור שלמה,אייל ימיני