ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין חמלנצקי נגד סגל :


בתי המשפט

ב"מ לתביעות קטנות ראשון לציון

תק 001267/09

בפני:

כב' השופטת הלית סילש

תאריך:

02/11/2009

בעניין:

חמלנצקי צזיה

התובעת

נ ג ד

1. סגל נבון

2. סגל רועי

הנתבעים

פסק דין

הצדדים בתיק זה, הסכימו והסמיכו את בית המשפט לפסוק בתובענה דנן על פי שיקול דעתו, לפי סעיף 79א לחוק בתי המשפט [נוסח משולב] התשמ"ד - 1984, ללא נימוקים. הובהר לצדדים כי בהכרעה מסוג זה רשאי בית המשפט לקבל את כל התביעה או לדחות את כל התביעה, או לקבלה לשיעורין, הכל על פי שיקול דעת בית המשפט, לרבות משיקולי פשרה וצדק, ללא קביעות וללא נימוקים. עוד הובהר כי בנסיבות אלה, הסיכוי לדיון בערעור הוא קלוש.

לאחר שעיינתי בכל החומר שהוגש על ידי הצדדים לתיק בית המשפט ובפרוטוקול ושמעתי את טענות הצדדים ועדויותיהם בפני, ולאחר שהבאתי בחשבון טענותיהם של הצדדים האחד כנגד השני ושקלתי הדברים אלו מול אלו - אני פוסקת בזה כי הנתבעים, יחד ולחוד,ישלמו לתובעת, לסילוק סופי ומלא של כל תביעות התובעת נגד הנתבעים כמפורט בתובענה, סכום כולל של 5,600 ₪.

למען הסר ספק, מובהר כי אין בפסק דין זה שניתן כאמור, לפי סעיף 79א משום קביעת ממצאים או קביעות בעניין מהימנות.


הסכומים האמורים לעיל ישולמו בתוך 30 יום מהיום בהמחאה שתישלח בדואר רשום לכתובת התובעת לפי כתב התביעה, שאם לא כן ישאו הפרשי הצמדה וריבית כדין מהיום ועד לתשלום בפועל.

ניתן היום 2 בנובמבר, 2009 (טו' בחשון תש"ע) בהעדר הצדדים.

המזכירות תעביר העתק פסק הדין לצדדים על פי הכתובות בכתבי הטענות.

הלית סילש, שופטתמעורבים
תובע: חמלנצקי צזיה
נתבע: סגל נבון
שופט :
עורכי דין: