ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין קרןק גרגורי נגד גנדי לוריה :


בתי המשפט

בית משפט מחוזי תל אביב-יפו

בשא016314/09

בתיק עיקרי: א 001318/06

בפני:

רשם: נחליאלי-חיאט אסתר

תאריך:

29/10/2009

בעניין:

גרגורי קרוק

ע"י ב"כ עו"ד

ליאורה אפרתי

מבקש

נ ג ד

1. גנאדי לוריה

2. ג. לוריה בע"מ

3. בנק הפועלים – משיב פורמלי לבקשה זו)

ע"י ב"כ עו"ד

זמיר-וייס

משיב

החלטה

בקשה לגילוי מסמכים ומתן תשובות לשאלונים הוגשה לבית המשפט לאחר שלא נענתה, כך לטענת המבקש.

בתשובה לבקשה השיבו המשיבים כי טרם נתקבל במשרדי ב"כ כל דרישה כזו, אך "למשיבים אין כל התנגדות להשיב לשאלות ככל שהן רלוונטיות לסכסוך ובתנאי שאין בכך כדי לעקוף את הליך התובענה…" (סעיף 3 לתשובה).

במעמד הדיון (28.10.09) מסר ב"כ המשיבים לידי ב"כ המבקש את תצהירי התשובות לשאלון של המשיבים 1, 2.

מאחר שב"כ המבקש קבלה את תצהירי המשיבים 1, 2 במעמד הדיון, לא מצאתי ליתן כל החלטה לענין התשובות לשאלון; אני סבורה כי ראוי שב"כ המבקש תעיין תחילה בתצהירים שנמסרו לה ולאחר מכן אם תהיה סבורה כי המבקש זכאי לקבל תשובות לשאלות מעבר לתצהיר התשובות שנמסר לה, יהיה עליה להגיש בקשה נוספת ובה פירוט השאלות שעל מענה להן היא עומדת וכן נימוקים לעמדתה;

אין מקום ליתן צו כללי בטרם עיינה ב"כ המבקש בתשובות ובטרם גיבשה עמדתה לגבי השאלות שהיא סבורה כי יש מקום להשיב עליהן.

ככל שתוגש בקשה יש לנקוב בשאלות המפורשות ולהטעים מדוע סבור המבקש כי יש ליתן עליהן תשובות, בשים לב להלכה האומרת כי הליך השאלון נועד להבהרת הפלוגתאות ואינו בא תחת הבירור שהוא בליבת הסעד של מתן חשבונות.

דברים דומים אומר גם באשר להליך גילוי המסמכים, ולגילוי המסמכים הספציפי; לא מצאתי במכתב שנשלח למשיבים ואשר עותק ממנו צורף לבקשה, כל הסבר מדוע יש לאפשר העיון הספציפי בכל מסמך הנזכר במכתב. על פניו נראים הדברים כאילו מבוקש בהליך זה של עיון לקבל חומר שנועד 'לעקוף' את אופן ניהול ההליך וקבלת הסעד של מתן חשבונות.

יחד עם זאת משלא נמסר תצהיר גילוי מסמכים, על המשיבים להגיש תצהיר כנדרש על פי התקנות וניתנת אורכה של 30 יום להגיש התצהיר.

לאחר קבלת התצהיר וככל שהוא לא יספק את המבקש תגיש בקשה מפורטת לגבי כל מסמך המבוקש לעיון ולגילוי ויטעים את ההסבר לדרישה בכפוף להלכה הנוהגת בקשר לגילוי מסמכים בהליך של מתן חשבונות.

ניתנה היום י"א בחשון, תש"ע (29 באוקטובר 2009) שלא במעמד הצדדים

רשמת: נחליאלי-חיאט אסתרמעורבים
תובע: גרגורי קרוק
נתבע: גנאדי לוריה
שופט :
עורכי דין: זמיר-וייס,ליאורה אפרתי