ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין חג'בי סלע נגד שושני יאיר :


בתי המשפט

בית משפט מחוזי

א 001214/09

בפני:

כבוד השופט בכר אליהו

תאריך:

20/10/2009

בעניין:

חג'בי סלע

ע"י ב"כ עו"ד

עו"ד מנור צבי

התובע

נ ג ד

1 . שושני יאיר

2 .חב' "פרידמן חכשורי",חברה להנדסה ולבניה

ע"י ב"כ עו"ד

1 . עו"ד גריידי אחיקם

2 . עו"ד כהן נסים

הנתבעים

החלטה

בהמשך להחלטת בית המשפט מיום 24.9.09, ולאחר שב"כ הנתבע 1 לא מסר כל הודעה ביחס להסכמתו או היעדרה למינוי מומחה מטעם בית המשפט בתחום הפסיכיאטרי, כי אז הנני מורה כדלקמן:

  1. הנני מורה על מינויה של ד"ר נועה קרת מהמרכז לבריאות הנפש בבאר יעקב, טלפון:9258277-08 כמומחית מטעם בית המשפט בתחום הפסיכיאטרי לבחינת מצבו הנפשי של התובע ויכולתו להתקשר בחוזה למכירת דירתו נכון לתאריך 30.10.08.
  2. בשכר המומחית בסך 6,000 ₪ + מע"מ ישאו התובע והנתבע 1 בחלקים שווים.
  3. הצדדים יעבירו למומחית מלוא החומר הרפואי שברשותם לרבות חוות דעת מומחה מטעמם בתוך פרק זמן של 60 ימים מהיום.
  4. המומחית תבדוק את התובע ותמסור חוות דעתה לתיק בית המשפט והצדדים בתוך 90 ימים מהיום.
  5. הצדדים רשאים להפנות שאלות הבהרה למומחית בתוך 14 ימים מיום קבלת חוות הדעת והמומחת תשיב על השאלות בתוך 14 ימים מיום קבלתם.
  6. המועד הקבוע לקד"מ ליום 28.01.2001 ידחה ליום 1.3.2010 שעה 08:50 על מנת לאפשר למומחית להשלים חוות דעתה.
  7. המזכירות תודיע לצדדים ולמומחית דבר החלטתי זו.

ניתן היום ב' בחשון, תש"ע (20 באוקטובר 2009) בהיעדר הצדדים

בכר אליהו, שופט