ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין כהן רונית ואח' נגד אליהו חברה לביטוח בע"מ :

1

בתי-המשפט

בית משפט השלום תל אביב-יפו

א 058568/07

בפני

השופטת יעל הניג

תאריך:

17/07/2008

בעניין:

1. כהן רונית

2. כהן גיל

3. כהן נועה

התובעים

נ ג ד

אליהו חברה לביטוח בע"מ

הנתבעת

כתב מינוי

בקשה להחלפת מומחה, ד"ר עוזי אשכנזי, שלא בדק את התובעת, לא נתן חוות דעת עד היום ולא ניתן ליצור איתו קשר.

בנסיבות העניין נעתרת הבקשה ומינוי ד"ר אשכנזי מבוטל.

1. אני ממנה בזאת את ד"ר חנן טאובר כמומחה רפואי בתחום האורטופדיה בתיק זה.

המומחה יעיין במסמכים הרפואיים אשר יומצאו לו ע"י ב"כ בעלי הדין, יבדוק את התובעת 1 ויקבע ממצאים לגבי מצבה הרפואי בעקבות התאונות מיום 2/9/03 ו-17/12/04 ובמיוחד יקבע:

א. האם לוקה התובעת כיום בנכות, ואם כן, לאיזו תקופה ומהו שיעור הנכות?

מהן הנכויות הזמניות שיש לקבוע לתובעת ולאילו תקופות?

ב. האם יש לצפות לשיפור או להחמרה במצבה בעתיד?

ג. מה הן המגבלות התפקודיות של התובעת, אם בכלל, ובמיוחד בשים לב לעבודתו ולמקצועו.

ד. האם תהא התובעת זקוקה לטיפולים רפואיים בעתיד, ואם כן, מהם סוגי הטיפולים ומהי העלות המשוערת של הטיפולים האלה לפי המחירים הנכונים היום?

ה. המומחה יתייחס, בין היתר, לקשר שבין התאונה לבין מצב התובעת נכון להיום.

2. על מינויו של המומחה כאמור בצו זה יחולו תקנות פיצויים לנפגעי תאונות דרכים (מומחים), התשמ"ו – 1986.

3. ב"כ בעלי הדין ימציאו למומחה הרפואי את כל המסמכים הרפואיים המצויים תחת ידיהם והמותרים בהמצאה בתוך 30 ימים מהיום.

העתק כל פניה אל המומחה יועבר במישרין לצד שכנגד.

4. בשכר טרחת המומחה בסך 4,000 ₪ + מע"מ תישא הנתבעת ישירות בשלב זה עפ"י חשבונית שתומצא לה ע"י המומחה, ואולם באם יקבע המומחה כי לא נותרה לתובעת נכות בגין התאונה, תהא הנתבעת רשאית לעתור לקזז את סכום טרחת המומחה מסכום הפיצויים שישולמו לתובע.

5. המומחה מתבקש ליתן חוו"ד תוך 60 יום ורק לאחר ששכר טרחתו ישולם כאמור.

6. ב"כ התובעת ימציא העתק כתב המינוי למומחה.

7. הצדדים יגישו תחשיבי נזק בלוויית אסמכתאות עד למועד הדיון הבא – התובע עד 30 יום לפני מועד הדיון, הנתבעת עד 14 יום לפני מועד הדיון.

8. קבוע לקדם משפט ליום 12/10/08. שעת הדיון נדחית ל – 09:00.

ניתן בהעדר הצדדים היום 17/7/08.

המזכירות תמציא כתב המינוי לצדדים.

___________

י. הניג, שופטת

קלדנית אהובה