ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין אבו הדואן נגד פראג' :


בתי המשפט

בית משפט השלום ירושלים

בשא004396/09

ת.א. 19252/08

לפני:

כבוד השופטת אנה שניידר

20/10/2009

בעניין:

1. אכרם אבו הדואן

2. עבד אבו הדואן

3. עומד זין

4. אסחאק עווידה

המבקשים/הנתבעים

נ ג ד

עז אלדין פראג'

המשיב/התובע

החלטה

  1. עניינה של התובענה שלפנינו, סילוק ידם של הנתבעים ממקרקעין בבית חנינא שהתובע טוען לבעלות בהם.

2. כתב התביעה הוגש ביום 7.10.08, ומשלא הגישו הנתבעים כתב הגנה, חרף ארכה שניתנה להם להגשתו בהחלטה מיום 12.1.09, ניתן ביום 23.2.09 פסק דין אשר קיבל את התביעה במלואה, הורה לנתבעים לפנות את הנכס עד ליום 15.3.09 ולשלם לתובע הוצאות משפט בסך 2,000 ₪ (להלן- פסק הדין).

יצוין, כי הנתבעים הגישו ביום 22.10.08 בקשה לדחייה על הסף(בשא 11620/08) ובקשה למתן צו להפקדת ערובה (בשא 11619/08), שנדחו בהחלטה מיום 12.1.09.

3. לפניי בקשת הנתבעים לביטול פסק הדין. בקשתם לעיכוב ביצוע פסק הדין (בש"א 4395/09) התקבלה ביום 9.6.09.

  1. לטענת הנתבעים, הם לא קיבלו כל הודעה או החלטה על הבקשה למתן פסק הדין שהגיש התובע וכן לא קיבלו את ההחלטה שדחתה את בקשותיהם ומשכך, סברו כי כל עוד לא ניתנו החלטות בבקשות שהוגשו מטעמם אינם צריכים להגיש את כתב ההגנה.
  1. בבוא בית המשפט לשקול בקשה לביטול פסק דין שניתן במעמד צד אחד, עומדים לפניו שני שיקולים:

האחד, סיבת אי הגשת כתב ההגנה והשני, סיכויי ההגנה של המבקש והאם טענותיו לגופו של עניין, יש בהן כדי לשנות את פסק הדין שניתן בהיעדר, אם יינתן לו יומו בבית המשפט.

במקרים בהם הסיבה לאי הגשת כתב ההגנה מקורה בזלזול ניכר או ברשלנותו של המבקש, יתכן כי לאור הזלזול בבית המשפט תידחה הבקשה וזאת מבלי ליתן משקל רב לשיקול השני. לחילופין, במקרים בהם הציג המבקש טיעונים טובים ובעלי סיכוי לשינוי פסק הדין, יכול בית המשפט ליתן לו יומו בבית המשפט, למרות היעדרות שאינה מוצדקת, תוך תיקון המחדל והנזק שנגרם בפסיקת הוצאות.

(ראה ע"א 5000/92 יהושע בן ציון נ' אוריאל גורני ואח', פ"ד מח(1), 836-835; תא (ת"א) 29746/05 מעריב הוצאת מודיעין בע"מ נ' דרורי מיכה (פורסם ב"נבו") ע"א 3645/92 שאול קלנר נ' סשה לופיביץ ואח', פ"ד מז(4) 133, 137, ) וכן ראה בספרו של א' גורן, סוגיות בסדר דין אזרחי, מהדורה תשיעית 2007, בהוצאת סיגא).

6. ומן הכלל אל הפרט. לאחר שבחנתי את טענות הצדדים החלטתי להיעתר לבקשה.

מעיון באישורי המסירה שבתיק עולה, כי ההחלטות השונות נשלחו לכתובותיהם של הנתבעים ומשום מה לא נמסרו כדין. לפיכך, מטעמי צדק, מן הראוי לבטל את פסק הדין וגם את ההחלטות.

7. לאור האמור, אני קובעת כדלקמן:

(א) פסק הדין מבוטל, ללא צו להוצאות.

(ב) הנתבעים יגישו כתב הגנה תוך 30 ימים.

(ג) ההחלטות בדבר דחיית הבקשה לסילוק התביעה על הסף (בש"א 11620/08) ולהפקדת ערובה (בש"א 11619/08) – מבוטלות.

התובע יגיש תגובה לבקשות האמורות תוך 30 ימים.

(ד) יובא לעיוני ביום 22.11.09.

המזכירות תשלח העתק מההחלטה לצדדים.

ניתנה היום ב' בחשון, תש"ע (20 באוקטובר 2009) בהעדר הצדדים.

אנה שניידר, שופטת

קלדנית: זהבית