ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין עודה סאלם סלאם נגד מדינת ישראל :


6

בתי המשפט

בית משפט מחוזי באר שבע

א 001110/07

כבוד השופט י. פלפל – נשיא

1 . עודה סאלם סאלם אבו סבית ז"ל

2 . אבו סבית מליחה – ניתן פס"ד

3 . אבו סבית אברהים – ניתן פס"ד

4 . אבו סבית זעל – ניתן פס"ד

5 . אבו סבית נאדיה

6 . אבו סבית אעסם – ניתן פס"ד

7 . אבו סבית מוחמד ז"ל

8 . אבו סבית נורה – ניתן פס"ד

9 . אבו סבית עאליה ז"ל

10 . אבו סבית וטפה – ניתן פס"ד

11 . אבו סבית חרב – ניתן פס"ד

12 . אבו סבית סמירה – ניתן פס"ד

13 . אבו סבית עאסייה – ניתן פס"ד

14 . אבו סבית אסמעיל – ניתן פס"ד

15 . אבו סבית עלי – ניתן פס"ד

16 . אבו סבית יונס – ניתן פס"ד

17 . אבו סבית אמירה – ניתן פס"ד

18 . אבו סבית מחמד – ניתן פס"ד

19 . אבו סבית עווד ז"ל

20 . אבו סבית יאסר

21. אל צנאע פרייז'ה – ניתן פס"ד

22. אבו סבית גדעון – ניתן פס"ד

23. אבו סבית סיתה – ניתן פס"ד

24. אבו סבית בסמה – ניתן פס"ד

25. אבו סבית סאהם – ניתן פס"ד

התובעים:

נ ג ד

הנתבע:

מדינת ישראל

פסק דין

כנגד מרבית התובעים ניתן פסק דין ביום 03.12.07 הדוחה את תביעתם ומורה על רישום חלקם היחסי הנטען בשטח נשוא ההליך הוא חלקה 1 בגוש רישום 400441 נגב (יתיר 7).

לאחר בחינת מעמדם של התובעים 1, 7, 9 ו 19 הוכח, כי התובעים 7, 9 ו 19 נפטרו בעודם רווקים וכי לא היו להם יורשים. יורשיו של התובע מס' 1 צורפו לתביעה (מס' 25-21) אך גם כנגדם ניתן פסק דין ביום 07.10.08.

מכאן כי גם תביעות התובעים 1, 7, 9 ו 19 נדחו.

נותרו אם כן תביעותיהם של התובעים 5 ו 20.

בעניינה של תובעת מס' 5 ניתנה החלטה לפיה הורתי לנתבעת להודיע לבית המשפט האם "בית משפט כלשהו בישראל מינה עליה אפוטרופוס והאם הוכרזה כחסויה ..." וזאת לאחר שהומצא לבית המשפט אישור מסירה שבוצע לכאורה לתובעת 5 לפיו היא שוהה ב HOSPICE. ב"כ המשיבה הודיע, ביום 27.12.07 כי מברור שנערך אישור המסירה שהוגש מקורו בטעות וכי התובעת 5 כלל לא מתגוררת באותו HOSPICE. משכך לא היה עוד צורך כי יערך ברור כאמור בעניינה של התובעת 5. מכאן ולאחר שנעשו ניסיונות לאתרה על ידי פקח של הסיירת הירוקה ולאחר שמשפחתה מסרה כי התובעת 5 נעלמה "עוד בהיותה קטינה" התרתי למשיבה לבצע תחליף המצאה. תחליף זה בוצע.

ב"כ המשיבה ביקש פסק דין כנגד התובעת 5 בשל העדר הופעתה לדיון ביום 07.07.08 אליו זומנה כדין.

לאחר שעיינתי בתזכיר התביעה ולא מצאתי רשימה של אסמכתאות או רשימת עדים שיש באפשרותי לבחון ושעליהם התבססה תביעת התובעת 5 ולאור האמור לעיל אני מחליט כי התובעת הוזמנה כדין ולא הופיע ולפיכך אני דוחה את תביעתה.

פקיד ההסדר ירשום את חלקה היחסי של התובעת 5 אשר נטען על ידה על שם הנתבעת – מדינת ישראל.

התובע מס' 20 אשר מרצה מאסר התייצב לדיון ביום 07.07.08 וביקש לדחות את הדיון על מנת למנות לעצמו עורך דין וכך היה.

בדיון שהתקיים ביום 19.05.09 (הפרוטוקול נכתב בת.א. 1109/07) מסר התובע כי לא הגיש תצהיר עדות ראשית ולא מינה לעצמו עורך דין על אף שהיה מודע להליך המשפטי ולקיומם של הדיונים שנקבעו. למרות זאת החלטתי להתיר לו להעיד ולדבריו השטח נשוא המחלוקת הועבר לו ולאחיו על ידי אביו. כמו כן הוסיף, כי "לא יודע איך הוא השאיר את האדמה ... אני לא יודע מאין אני יודע שהאדמה הייתה שייכת לאבא שלי...". התובע לא הביא כל עדים מטעמו וכפי שכבר ציינתי בהחלטותיי הקודמות אין בתזכיר התביעה שהוגש כל רשימת עדים או אסמכתאות שניתן היה לבחון אותם לשם ביסוס תביעתו של התובע מס' 20. התובע לא ביסס את תביעתו כי יש לו זכות כל שהיא בשטח וכי השטח אכן היה בבעלות אביו כדין והועבר אליו כדין. התובע לא הוכיח את טענותיו ולפיכך אני מחליט לדחות את תביעתו. על פקיד ההסדר לרשום את החלק היחסי הנטען על ידי התובע מס' 20 על שם הנתבעת – מדינת ישראל.

המזכירות תשלח עותק מפסק הדין לנתבעת ולתובעים 5 ו 20. כמו כן הנתבעת נדרשת לבצע מסירה בעצמה לתובעים הרלוונטיים.

ניתן היום ל' בתשרי, תש"ע (18 באוקטובר 2009) בהעדר הצדדים ובאי כוחם

י. פלפל, נשיא - בדימוס