ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין אל הייזל נגד שלוף :

1

בתי המשפט

בבית המשפט המחוזי תל אביב - יפו

בשא015316/08

תא 002629/00

לפני

כבוד השופטת ענת ברון

תאריך:

11/09/2008

בעניין:

1. אל הזייל חסני

2. מדינת ישראל

המבקשים

נ ג ד

1. ממדוח שלוף

2. מוצטפא שלוף

3. עזיזה מוצטפא

המשיבים

החלטה

1. בפסק דין מיום 12/6/2008 שניתן על ידי בת.א. 2629/00 (להלן: "פסק דין") חייבתי את המבקשת מס' 2, מדינת ישראל (להלן: "המבקשת"), לשלם פיצויים למשיבים בגין נזקי גוף שסבל המשיב מס' 1, ממדוח שלוף (להלן: "המשיב 1"), יליד 21/9/84, בעקבות פגיעתו ביום 5/5/97 בהיותו הולך רגל, מרכב צבאי שבבעלותה של המבקשת הנהוג בידי המבקש מס' 1 אל הזייל חסני (להלן: "התאונה"). המשיבים 2 ו-3 הם הוריו של משיב 1.

המבקשים עותרים לעכב בחלקו את ביצוע פסק הדין משהגישו עליו ערעור. בקשה זו, בש"א 15316/08, היא נושא החלטתי (להלן: "הבקשה").

ערעורם של המבקשים מכוון כנגד בסיס השכר שנקבע בפסק הדין שעל פיו חושבו הפסדי ההשתכרות לעבר ולעתיד. לעמדתם של המבקשים, סיכוייהם לזכות בערעור טובים, ואם אמנם יזכו בערעור – יהא זה בלתי אפשרי לטענתם להחזיר את המצב לקדמותו בהיות המשיב 1 תושב עזה ומאחר שאינו עובד.

יצוין כי המבקשת נתנה הוראה לשלם למשיבים את הסכום שאינו שנוי במחלוקת.

לאחר עיון בבקשה, בתשובה ובתגובה לתשובה, לא ראיתי מקום לעכב את ביצוע פסק הדין ולהלן נימוקיי.

2. כלל הוא, כי משניתן פסק דין כספי, יש לבצעו. עם זאת, כאשר מוגשת בקשה לעיכוב ביצוע יבחן בית המשפט שניים אלה: סיכויי המבקש לזכות בערעור ומאזן הנוחות. מדובר בתנאים מצטברים המקיימים ביניהם יחסי גומלין.

אלא שלעניין סיכויי ההצלחה בערעור הסתפקו המבקשים בטענה כללית שלפיה יש להם "סיכוי טוב לזכות בערעור". את הודעת הערעור לא צירפו, וכל שעולה מהתחשיב שצירפו – המשקף לטענתם את בסיס השכר שעל פיו יש לערוך את החישוב – הוא שהמבקשים סבורים כי זה צריך לעמוד על סך 1,626.34 ש"ח לחודש, ולא על סך 2,500 ₪ לחודש כפי שנקבע בפסק הדין. המבקשים לא פירטו בבקשה מדוע זה לגישתם יהא מקום שערכאת הערעור תתערב בבסיס השכר שקבע בית משפט זה; כאשר מאידך גיסא קביעה זו נומקה בהרחבה במסגרת פסק הדין.

אמנם ככל שיקשה או יהיה זה מן הנמנע להשיב את המצב לקדמותו אם יזכו המבקשים בערעור, אזי הצורך לבסס את סיכויי הערעור פוחת, אך פטור בלא כלום לעניין סיכויי הצלחה בערעור לא ניתן [ראו: רע"א 9261/05 משען נ' מינהל מקרקעי ישראל, תק-על 2000(2) 13, 15 (2006)].

במצב דברים זה, לא מצאתי הצדקה לעיכוב ביצוע פסק הדין והבקשה לכן נדחית.

המזכירות תמציא עותק החלטתי זו לידי ב"כ הצדדים.

ניתנה היום 11/9/2008, בהיעדר הצדדים וב"כ.

ענת ברון, שופטת