ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין מדינת ישראל נגד מזרחי :

4

בתי המשפט

בבית המשפט המחוזי בנצרת

ערר 001534/08

בפני:

סגן הנשיא, כב' השופט אהרן אמינוף

תאריך:

11/09/2008

בעניין:

מדינת ישראל

העוררת

נ ג ד

מזרחי ניסים

המשיב

נוכחים:

מטעם העוררת – עו"ד עלי כעביה - פקד

מטעם המשיב – בעצמו ועוה"ד יעקובי ואבו אחמד

החלטה

1. לפני ערר על החלטת בית משפט השלום (תעבורה) בנצרת (להלן - בית משפט קמא) (כב' השופט חנא סבאג), שניתנה ביום 9/9/2008 בפ"מ 450-09-08.

2. לטענת העוררת, ביום 23/8/2008 בסמוך לשעה 03:18 בכביש 90 בסמוך לצומת בית חינוך דגניה (להלן - הכביש), נהג המשיב ברכב פרטי וזאת בהיותו שיכור ונתון תחת השפעת אלכוהול בריכוז של 405 Mg/l העולה על המידה המותרת הקבועה בחוק. כמו כן, בנסיבות המתוארות לעיל, נדף מפיו של המשיב ריח חזק של אלכוהול והוא החטיא במבחן הבאת אצבע לאף.

3. בעקבות זאת נפסל רישיון הנהיגה של המשיב ע"י קצין משטרה לתקופה של 30 יום והמשיב פנה לבית משפט קמא בבקשה לביטול הפסילה המנהלית.

4. בית משפט קמא, בהחלטתו נשוא הערר, החליט לבטל את הפסילה המנהלית שניתנה ע"י קצין משטרה במסגרת תיק משטרה מס' 10200758760. בית משפט קמא קבע שקצין המשטרה לא שקל את כל השיקולים הנדרשים, לרבות עברו של המשיב ובכך למעשה לא ניתן לומר כי הקצין בחן את התמונה במלואה ואין בנסיבות אלו לקבוע כי החלטת הקצין הינה סבירה.

5. ב"כ העוררת טען כי טעה בית משפט קמא בהחליטו לבטל את הפסילה המנהלית ללא סיבות מוצדקות בנסיבות העניין. לטענת ב"כ העורר בית משפט קמא לא ייחס משקל לחומרת העבירה ולמסוכנותו של המשיב.

6. ב"כ המשיב ביקש לדחות את הערר ולהשאיר את החלטת בית משפט קמא על כנה.

7. לאחר שמיעת הבקשה, הגעתי למסקנה כי דין הערר להתקבל ואלה נימוקי:

א. סעיף 48 לפקודת התעבורה קובע כדלקמן:

"מי שנפסל בצו של קצין משטרה כאמור בסעיף 47, רשאי לבקש מבית המשפט המוסמך לדון בעבירה לבטל את הפסילה; ובית המשפט, לאחר ששמע את היועץ המשפטי לממשלה או את בא כוחו או שוטר, רשאי לבטל את הפסילה, בתנאים או ללא תנאי, אם שוכנע שביטול הפסילה לא יפגע בבטחון הציבור".

לאור הוראות הסעיף הנ"ל, גם אם בית משפט קמא סבר כי קצין המשטרה לא שקל את כל השיקולים הרלבנטיים, עדיין אין זה אומר כי רק עקב שיקול זה היה מקום לבטל את הפסילה המנהלית. על בית משפט קמא היה להשתכנע כי ביטול הפסילה לא יפגע בביטחון הציבור. בית משפט קמא לא עשה כן ולא קבע כי הוא שוכנע שבטול הפסילה לא יפגע בבטחון הציבור.

בית משפט קמא עצמו היה צריך לשקול את כל השיקולים הרלבנטים, אילו עשה כן היה מגיע למסקנה שאין מקום להתערבת בהחלטת קצין המשטרה.

ב. ראשית, העבירה עצמה – נהיגה בשכרות – מעידה על מסוכנותו של המשיב לביטחון הציבור ונסיבות ביצוע העבירה אף מחזקות הנחה זו. לטענת ב"כ העוררת, המשיב לא ציית להוראות השוטרים שביקשו ממנו לעצור והמשיך בנסיעה. לאור זאת דלקו השוטרים בעקבותיו של המשיב והצליחו לעצור אותו בסמוך לצומת בית חינוך דגניה. אם המשיב לא הבחין בשוטרים, כטענתו, כי אז מעלה הדבר חשד שהדבר נבע משכרותו שגרמה לכך שהמשיב לא היה ערני כלל בזמן הנהיגה.

שנית, עיון בהרשעות התעבורה הקודמות של המשיב מעלה כי לחובתו 19 הרשעות קודמות שחלקן אף חמורות: אי ציות לתמרור עצור, נהיגה ללא חגורת בטיחות (מספר מקרים), נהיגה באופנוע ללא קסדת מגן, שימוש בפלאפון בעת שהרכב נע ועוד. יש גם לציין כי 19 הרשעותיו של המשיב נצברו משנת 1999, כלומר במהלך 10 השנים האחרונות והדבר מעיד כי המשיב למעשה בז לחוקי התעבורה.

חומרת העבירה, כשלעצמה, נסיבות ביצועה ועברו של המשיב מובילים למסקנה חד משמעית כי המשיב מסכן את ביטחון הציבור ואין מקום לבטל את הפסילה המנהלית. לא אגזים אם אקבע כי נהיגה בשכרות הינה אחת מעבירות התעבורה החמורות ומבצעה מסכן לא רק את עצמו אלא גם את בטחון הציבור. אי התרחשות תאונה עם נהג שכזה הינה עניין הנתון ליד הגורל או המקרה, בלבד.

8. לאור כל האמור לעיל, אני מקבל את הערר ומבטל את החלטת בית משפט קמא.

המשיב יפקיד את רשיון הנהיגה שלו במזכירות בית משפט זה עוד היום ולאלתר.

9. והודע למשיב וב"כ הצדדים.

היום י"א באלול, התשס"ח (11 בספטמבר 2008).

סגן הנשיא, אהרן אמינוף - שופט