ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין מי נ אסאמה :

1

בתי המשפט

בית משפט השלום פתח-תקוה

בש 002762/08

בפני:

כב' השופטת עינת רון

תאריך:

17/07/2008

בעניין:

מדינת ישראל – פמ"מ

המבקשת

נ ג ד

1. אסאמה בן תופיק עראר

2. אביטל בת מרדכי זרד

המשיבים

נוכחים:

ב"כ המבקשת - עו"ד ניר שניידרמן

ב"כ המשיב 1 - עו"ד סולטני

ב"כ המשיבה 2- עו"ד דורון לוי

המשיבים הובאו באמצעות שב"ס

החלטה

בפני בקשה למעצרם של שני המשיבים עד תום ההליכים נגדם וזאת לאחר שהוגש נגדם כתב אישום.

כתב האישום מייחס לשני המשיבים עבירות של קשירת קשר לביצוע פשע, זיוף בנסיבות מחמירות בצוותא, שימוש במסמך מזוייף בנסיבות מחמירות בצוותא וניסיון לקבל דבר במרמה בנסיבות מחמירות בצוותא. בנוסף לכך מייחס כתב האישום למשיב עבירה של השמדת ראיה ולמשיבה מיוחסות עבירות של עושק, קבלת דבר במרמה, עשיית חותם וזיוף שטר כסף.

מאחר ב"כ של המשיבה לא טען כנגד קיומן של ראיות לכאורה באשר למרשתו, אפרט להלן את עיקר העובדות המיוחסות לכאורה בכתב האישום, ככל שהן מיוחסות לשני המשיבים ולא באשר למשיבה לבדה.

במועד שאינו ידוע לתביעה במדוייק, אך חל ככל הנראה, לאחר נובמבר 2007, סיפר המשיב למשיבה - המוכרת לו מאז 2007 ואשר בביתה נהג ללון מדי פעם ואף למסור לה סכומי כסף שונים - כי חברה קבלנית הנמצאת בבעלות משפחתו (להלן "החברה") נקלעה לקשיים כספיים ועל כן אין ביכולתה להחזיר חובות ובכלל זה חוב של כחצי מיליון ₪ לספק בטון ממעלה אדומים (להלן "החוב" ו"הספק").

המשיבים קשרו קשר לזייף מסמכים באמצעותם ניתן יהיה לכסות את החובות לרבות את החוב הנזכר ולהציג מצג לפיו ביכולת החברה לעשות כן.

במסגרת הקשר ולשם קידומו, רכשה אחרת, לבקשת המשיבה מכונת צילום צבעונית ומסרה ואתה לידי המשיבה ובמכונת צילום זו צילמה המשיבה שטרות כסף בערכים של 100 ו – 200 ₪ באופן שנחזו להיות שטרות שהוצאו על ידי בנק ישראל. משסברה המשיבה כי ניתן יהי להבחין בזיוף בנקל השמידה את השטרות המצולמים.

אזי פנתה המשיבה לשני בתי עסק, שם צולמו ונחתכו לבקשתה מאות שטרות כסף בערכים של 100 ו – 200 ₪ באופן שנחזו להראות שטרות שהוצאו על ידי בנק ישראל.

את השטרות הללו נטלה המשיבה והציגה אותם בפני המשיב ובני משפחתו והציעה למסרם לידיהם.

המשיב ובני משפחתו סברו כי לא יוכלו לעושת שימוש בשטרות אלה ועל כן החזירו אותם למשיבה, אשר השמידה את מרביתם.

במסגרת הקשר ולשם קידומו פנתה המשיבה לבית עסק, שם הציגה עצמה כפקידת בית משפט השלום בכפר סבא ועוזרתה האישית של כב' השופטת ניצה מימון שעשוע (להלן: השופטת") ושם לבקשתה ולאחר הצגתה כאמור הותקנו עבורה ארבעה חותמים הנושאים כותרת של בימ"ש השלום בכפר סבא, לא נבדק, חותם של השופטת וכן חותם של עו"ד סיגלית בר זוהר הממונה על תיקי החקירות.

כמו כן, במסגרת הקשר ולשם קידומו פנתה המשיבה לבית דפוס ושם הודפסו לבקשתה ארבעה פנקסי המחראות מזוייפות הנחזות להיות המחאות של השופטת. המשיבה הציגה את הפנקסים בפני המשיב ואף מסרה לו אחד מהם.

במספר מועדים שאינם ידועים במדוייק, על דעתו של המשיב, הכתיבה המשיבה לאחרת תוכן מסמכים וזו, באמצעות מחשבה האישי, זייפה עבור המשיבה מסמכים שונים וביניהם:

מסמך הנחזה להיות החלטתו של כבוד השופט רמי אמיר (להלן: "השופט") מבימ"ש השלום בכפר סבא לפיה המשיב זכאי לקבל סכום של 700,000 ₪ בהמחאות שיפרעו ע"י בנק לאומי וזאת בנוסף לסכום כסף גבוה אחר אותו זכאי היה המשיב לקבל קודם לכן.

מסמך הנחזה להיות פניה של השופט לבנק לאומי לפיו יש להערך לקראת הגעתו של המשיב לסניף ולפרוע עבורו המחאות בהן הוא אוחז וסכומן הכולל עומד על 8,000,000 ₪.

מסמך הנחזה להיות כתב התחייבות החתום על ידי השופטת ואף באמצעות החותמים הנזכרים לפיו מסרה השופטת למשיבה המחאות בסכום כולל של 9,000,000 ₪. על פי כתב זה תוכל המשיבה לעודת שימוש בהמחאות החל מיום מסוים כאשר השופטת מתחייבת בפני המשיב כי יוכל לקבל סכום כסף נוסף במזומן.

מסמך הנחזה להיות החלטה של עו"ד סיגלית בר זוהר לפיו המשיבה תקבל לידיה תיק ובו שטרות כסף במזומן בסכום כולל של 9,000,000 ₪ אשר נבדקו ונמצאו מקוריים. על פי החלטה זו אשר נחתנה גם בחותם הנזכר לעיל יעבור סכום הכסף למשיב שהינו מיופה כוחה של המשיבה.

שני מסמכים הנחזים להיות נספחים של ההחלטה הקודמת והחתומים לכאורה על ידי עו"ד בר זוהר, באמצעות החותם הנזכר, ולפיהם יכולה המשיבה להחליף את השטרות הנזכרים באחרים. כן צויין בכתב יד הנחזה להיות של עו"ד בר זוהר כי המשיבה קיבלה לידיה חלק מן הסכום ועל הנספח האחר אישרה המשיבה בכתב ידה כי קיבלה חלק מן הסכום.

מסמך הנחזה להיות מכתב של עו"ד בר זוהר חתום באמצעות החותם האמור המופנה לשני המשיבים והמזמינם לפגישה באגף הבטחון של בנק לאומי.

מסמך הנחזה להיות מכתב מטעם בנק הדואר המופנה אל אמה של המשיבה ולפיו בחשבון הבנק של המשיבה הופקדו על ידי בימ"ש השלום בכפר סבא שתי המחאות בסכום כולל של 100,000 ₪.

מסמך הנחזה להיות קבלה מטעם בנק הדואר לפיה הפקיד בימ"ש בחשבון הבנק של המשיבה סכום של 4,000,000 ₪.

מסמכים אלה הוצגו על ידי המשיבה בפני המשיב והיא אף הקריאה את תוכנם בפניו.

במסגרת הקשר ולשם קידומו ועל דעת המשיב, הגיעה המשיבה אל הספק, באמצעות מונית שהנסיעה בה מומנה על ידי המשיב והציעה לשלם את חובה של החברה באמצעות המחאות מהפנקסים המזוייפים. המשיבה הציגה בפני הספק את המסמך שהוא לכאורה כתב ההתחייבות של השופטת במטרה להציג לפניו מצג לפיו היא אכן רשאית לעושת שימוש בפנקסים המזוייפים. משהספק הבחין בדבר הזיוף הוא סרב לקבל לידיו את ההמחאות ופנה למשטרת מעלה אדומים.

בעקבות תלונה זו נחקרה המשיבה במשטרת מעלה אדומים ועל דבר חקירה זו דיווחה למשיב.

לפיכך, ובעקבות דיווח זה, השמיד המשיב מסמכים מזוייפים נוספים שזוייפו באופן כפי שתואר לעיל .

לצורך ההחלטה עיינתי בחומר הרב שנאסף על ידי משטרת ישראל, חומר שהינו מורכב ועב כרס.

בשל קוצר היריעה אפרט אך בתמצית את ממצאי החקירה ואת חשיבותם לענייננו.

ככלל, המשיבה הודתה במהלך חקירתה בכל המיוחס לה בכתב האישום. כמו כן, נתפסו החותמים, פנקסי ההמחאות והמסמכים המזוייפים הנזכרים בכתב האישום. עיון בהם מעלה כי הם זוייפו כלאחר יד וכבר ממבט ראשון ניתן היה להבחין כי הם מזוייפים וכי שימוש של ממש לא ניתן היה לעשות בהם. מדובר בזיוף חובבני ביותר, שכל עין היתה מבחינה בו ואף מבחינה כי לשון המסמכים היא עילגת ותוכנם הינו בלתי סביר ובלתי הגיוני לחלוטין.

ואכן, כאשר המשיבה ניסתה לעשות שימוש בהם אצל ספק הבטון, הבחינו הוא ועורך דינו כי בכך מדובר והתלוננו על כך במשטרה וכך נפתחה החקירה.

בהודאותיה המפורטות בחקירה הפלילה המשיבה אף את המשיב ולדבריה כל מעשיה היו גם על דעתו ובידיעתו המלאה וכל המסמכים המזוייפים הוקראו לו והובאו לידיעתו. כך גם ציינה כי הוא ידע מראש על נסיעתה אל ספק הבטון והוא אף הזמין עבורה את נהג המונית והנחה אותו לנסוע אל ספק הבטון.

המשיב מכחיש כל ידיעה כזו. למעשה הוא מכחיש גם קשרים הדוקים ומעמיקים עם המשיבה ולטעמו מדובר בידידות גרידא וברצונו לסייע למשיבה ועל כן גם דאג לסייע לה מדי פעם במתן סכומי כסף לא גדולים. הא ותו לא.

המשיב מכחיש מכל וכל ידיעה על נסיעתה של המשיבה אל ספק הבטון ולדבריו ידע על כך רק כאשר המשיבה כבר היתה אצל הספק כאשר שוחח עימה בטלפון, עם נהג המונית ואף עם הספק עצמו.

טענתו זו של המשיב מתיישבת עם עדויות נוספות בחומר החקירה.

נהג המונית מאשר כי המשיבה היא שהזמינה אותו לנסיעה המדוברת ורק כאשר כבר היו אצל ספק הבטון שוחח עימו המשיב וברר היכן הם נמצאים.

גם הספק מסר בעדותו כי יום קודם לפגישה האמורה סיפרה לו המשיבה כי בדעתה להגיע אליו ולהפתיע את המשיב בכך שתדאג לחובו. הספק סיפר אמנם על כך למשיב, אך גם הספק לא ידע אותה עת הכיצד אמורה המשיבה לעשות זאת וממילא לא יכול היה לספר זאת למשיב.

במהלך החקירה נערך עימות בין המשיבים וכן נערכה ביניהם הקלטה כאשר השניים לא ידעו כי הקלטה זו נערכת. המשיב עמד על טענתו כי לא ידע על הנסיעה האמורה וגם במהלך ההקלטה חזר והדגיש זאת וכי ידע על כך רק לאחר שהמשיבה כבר היתה במקום.

יחד עם זאת, במהלך ההקלטה נשמע המשיב אומר למשיבה כי בעבר כבר ביקש ממנה לחדול ממעשיה ומכאן משמע כי הוא ידע לפחות על חלקם. כמו כן השניים שוחחו על כך שהמשיב השמיד מסמכים מזוייפים שהיו ברשותו ואף מכך ניתן ללמוד על מידת מעורבותו.

בשלב זה של ההליך תשמשנה עדותה של המשיבה כנגד המשיב וכן יתר הראיות שנאספו כראיות לכאורה. אין עלי לבדוק קבילותן או משקלן ואלה ייבדקו בשלבים אחרים של ההליך.

יחד עם זאת, לא אוכל להתעלם מגרסתו של המשיב ומהראיות האחרות הקיימות בתיק החקירה.

אין חולק כי העבירות שבוצעו לכאורה בפרשה זו הן חמורות והגם שהן מסוג עבירות המרמה והזיוף יש בהן כדי לערער את אושיות רשויות אכיפת החוק והמשפט במדינה שכן הן כוללות שימוש בחותמים מזוייפים לרבות כאלה של בתי משפט ושופטים, על כל ההשלכות המשתמעות מכך.

אין המדובר גם במעידה חד פעמית אלא במעשים שהשתרעו על פני הזדמנויות שונות.

אבחין בין שני המשיבים.

עברו של המשיב נקי למעט הרשעה מבית המשפט הצבאי בטול כרם מלפני כחמש עשרה שנים. חלקו בפרשה זו, על פי חומר הראיות, גם על פי גרסתה של המשיבה, נמוך באופן ניכר מחלקה של המשיבה, הגם שמצג השווא שהוצג והמעשים שנעשו להצגתו היו על מנת לחלץ את המשיב מחובותיו.

למשיב אמנם יוחסה עבירה של השמדת ראיה, אך לא הובא כל חשד כי הוא עלול לשבש את ההליכים גם בעתיד.

על כן, בנסיבות הכוללות מצאתי כי ניתן להסתפק בעניינו של המשיב בחלופת מעצר, כפי שיפורט להלן.

באשר למשיבה, הרי שכאמור קיימות נגדה ראיות לכאורה. חלקה בפרשה זו גדול ובכתב האישום אף יוחסו לה עבירות נוספות אשר חלקן אינן קשורות במשיב ועניינן עושק וקבלת דבר במרמה.

הנה כי כן, לכאורה, נקטה המשיבה בהזדמנויות רבות בדרכים של זיוף ומרמה, בדרכים של הצגת מצגי שווא להשגת מטרות נפסדות וכאמור לעיל, תוך פגיעה ממשית באושיות רשויות אכיפת החוק והמשפט.

כנאמר לעיל, על אף שמרבית פעולותיה נעשו למען המשיב, הרי שאת הפעולות הכרוכות בהשגת המסמכים המזוייפים, שטרי הכסף והחותמים, עשתה היא, כמו גם הפעולות להצגת מצגי השווא.

התנהגותה זו של המשיבה החוזרת ונשנית מצביעה על מסוכנות ולא רק בפרשה זו, שכן כפי שראינו יוחסו לה מעשי עבירה גם לגבי אישה נוספת ומעבר לכך עצם טיבם של המעשים המיוחסים לה מלמד כי אין המשיבה בוחלת בכל מעשה מרמה וזיוף באם הוא משרת את מטרותיה העכשוויות.

במצב דברים זה לא מצאתי כי ניתן כבר עתה להסתפק בעניינה של המשיבה בחלופת מעצר. אני מורה כי עניינה של המשיבה יועבר אל שירות המבחן על מנת שיתן תסקיר בעניינה בטרם מתן החלטה בבקשה.

עותק מכתב האישום מהבקשה ומהחלטתי יועבר אל שירות המבחן, אשר מתבקש להכין תסקיר כאמור.

המשיב ישוחרר ממעצרו בתנאים המגבילים הבאים:

יופקדו במזומן 10,000 ₪ להבטחת התייצבותו של המשיב בביהמ"ש בכל עת שיידרש לכך.

המשיב יחתום על ערבות עצמית בסך 10,000 ₪ להבטחת התייצבותו בביהמ"ש בכל עת שיידרש לכך.

תיחתם ערבות צד ג' על ידי אזרח ישראלי בסך של 40,000 ₪ להבטחת התייצבותו של המשיב בביהמ"ש בכל עת שיידרש לכך. הערבות תחתם ע"י חאסן עודה, ת.ז.26332056, מג'לג'וליה.

המשיב יפקיד דרכון ו/או תעודת מעבר שברשותו ובאם אין ברשותו כאלה יחתום על הצהרה כי אין הוא מחזיק בתעודות אלה.

תיאסר יציאתו של המשיב ממדינת ישראל ו/או מתחומי הרשות הפלשתינית.

באם לא יעמוד המשיב בתנאי השחרור יובא בפני שופט ביום 20/7/08 בשעה 9.00.

דיון בעניינה של המשיבה יתקיים בפני שופט תורן ביום 28.7.08.

המשיבה תובא לדיון על ידי ליווי שב"ס.

שירות המבחן מתבקש להכין את התסקיר עד למועד הדיון, וזאת בהתחשב בכך שמדובר במשיבה העצורה מזה זמן רב יחסית והיא אם לילדים קטנים המטופלים בשלב זה ע"י אחרים.

ניתנה היום י"ד בתמוז, תשס"ח (17 ביולי 2008) במעמד הצדדים.

_______________

עינת רון, שופטת