ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין סמו שי נגד בית חולים רמת מרפא :

1

בתי המשפט

בית משפט מחוזי חיפה

א 000627/03

בפני:

כבוד סגן הנשיא גדעון גינת

תאריך:

11/09/2008

1 . סמו שי, ת.ז. 212170427 (ת.ל. 24/5/01)

2 . סמו אורית, ת.ז. 05966312

3 . סמו אריה, ת.ז. 057422420

בעניין:

התובעים

- נ ג ד -

1 . בית חולים רמת מרפא

2 . אסותא מרכזים רפואיים בע"מ

3 . מכבי שרותי בריאות

הנתבעים

ב"כ התובעים: עו"ד דורון כספי

ב"כ הנתבעים 1, 2: עו"ד בנימינה בוטוש-ויזל

ב"כ הנתבעת 3: עו"ד יעקב אבימור

פ ס ק - ד י ן

על יסוד המוסכם בין הצדדים ולבקשתם, 10/9/08, ניתן בזה תוקף של פסק דין להסכם הפשרה בין הצדדים, המהווה חלק בלתי נפרד של פסק דין זה גופו. אני קובע כי הסכם הפשרה נעשה לטובת הקטין התובע-1. אני מאשר את חלוקת סכום הפשרה ואת השקעתו, כאמור בסעיף 4 לפשרה. העתק מאושר של פסק הדין והפשרה יצורף לתיק הבנק בו יופקדו כספי הקטין ופעולות בכספים אלה שאינן עולות בקנה אחד עם הוראות הסכם הפשרה טעונות אישור מראש של בית המשפט למשפחה.

אין צו בדבר הוצאות. החזר אגרות לפי התקנות.

(ישיבת יום 27/11/08 מבוטלת).

ניתן היום י"א באלול, תשס"ח (11 בספטמבר 2008) בהעדר הצדדים.

סגן נשיא

כפוף לשינויי עריכה וניסוח.

אלה ר.ל.