ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין קעדאן נגד כונס הנכסים הרשמי - מ :

1

בתי המשפט

בית משפט מחוזי חיפה

פשר000392/07

בפני:

כבוד השופטת חני הורוביץ

תאריך:

11/09/2008

בעניין:

קעדאן מוחמד ת.ז. 029791258

ע"י ב"כ עו"ד

אבו עסבה מוחמד

החייב

נ ג ד

הכונס הרשמי

הכונ"ר

פסק דין

1. בקשת חייב למתן צו כינוס לנכסיו.

החייב יליד 1975, נשוי ואב לשלוש בנות קטינות. בבקשתו הצהיר על חובות בסך 294,484 ₪ ל-27 נושים.

החייב הצהיר בבקשתו כי הגורם להסתבכותו בחובות הינו אביו. החייב טען כי העביר לאביו כספים ושיקים מתוך אמונה שזה עתיד לפתוח עסק משפחתי. מאוחר יותר הסתבר לו כי אביו שהיה שקוע בחובות, פיזר את הכספים בין נושיו.

2. הכונ"ר מתנגד לבקשה מהסיבות שלהלן:

החייב הודה שהעביר בין השאר שיקים חתומים על החלק מחשבונו האישי לאביו. "חייב המושך שיקים ללא כיסוי מפגין יחס של זלזול וחוסר אכפתיות כלפי גורל הנושים, שיש בו כדי לשלול את טענת תום הלב ביצירת החובות", נטען. בעניין פיזור שיקים ללא כיסוי, הפנה הכונ"ר לפש"ר (מחוזי-חי') 76/01 עמיהוד דקלה נ' הכונ"ר וכן לפסיקת ביהמ"ש העליון ברע"א 9162/04 הרב משה אברהם סורוצקין נ' בנק לאומי.

כמו כן לחייב ניתנה הזדמנות להוכיח שיש ממש בגרסתו. החייב התבקש בין היתר, להמציא את פרטי ההתחייבויות שנטל במסגרת פתיחת העסק ותצהיר של אביו התומך בגרסתו. אלא שביום 4.7.07 הגיש החייב תגובתו ללא כל מסמכים ואסמכתאות נלוות וטען כי אביו מסרב למסור עבורו תצהיר. אי לכך הכונ"ר סבור כי "לחייב אין בדל ראיה כי חובותיו נוצרו בתום לב, נהפוך הוא – כל פעולות החייב מעידות על חוסר תום לבו ביצירת חובותיו".

לשיטת הכונ"ר, לא ייתכן שהחייב מתגורר בקומה השנייה בבית השייך לאביו - מי שלטענתו סיבך אותו בחובות, אחראי למצבו העגום ואיננו עוזר לו במחייתו. "מערכת היחסים הטובה בין החייב לאביו למרות משקעי העבר מעוררת תמיהה כשלעצמה, ועולה החשש כי מדובר בשיטה ליצירת חובות והעברתם לבן המשפחה נטול הנכסים".

3. בתגובתו טען החייב כי אביו איננו משתף עימו פעולה ואינו מוכן ליתן לו תצהיר התומך בבקשתו. גם האיחור בהגשת תגובתו של החייב הוא תוצאה של העדר שיתוף פעולה מצד האב.

החייב חזר על כך שהסתבכותו בחובות נובעת מהאמון שנתן באביו. הדבר ארע לפי כ-11 שנה, בעת שהחייב היה בן 21 בלבד ולא השכיל להעריך מה עלולות להיות תוצאות הסתמכותו על אביו. מאז, נוהג החייב במשנה זהירות וחרף מצבו הקשה הצליח שלא לצבור חובות חדשים. מרשימת תיקי הוצל"פ עולה כי למעט שלושה תיקים שסכומם מזערי, לא נפתחו נגד החייב תיקים חדשים בשנים האחרונות ומרבית התיקים הם מהשנים 97'-99'.

החייב טוען עוד כי התנהגותו בתקופה שבסמוך להסתבכותו בחובות ואילך, מעידה כאלף עדים על כוונתיו לפתוח דף חדש בחייו ותום ליבו.

4. ב-16.10.07 הגיש הכונ"ר הודעה לפיה אין בתגובת החייב כדי לשנות את עמדתו.

החייב התבקש להמציא מסמכים מאמתים ותצהיר של אביו אשר יתמוך בגרסתו. החייב התבקש להמציא פירוט של התחייבויותיו בעת פתיחת העסק, דוחות כספיים של העסק, שומות העסק שהוגשו למס הכנסה ושמות אחיו, תוך ציון ההליכים שבמסגרתם מוסדרים חובותיהם. הואיל והחייב לא המציא מסמכים אלה, יש לדחות את בקשתו לצו כינוס, טענה ב"כ הכונ"ר.

5. בעקבות הדיון שהתקיים ב-14.4.08 בפני השופט זרנקין, המציא החייב מסמכים חדשים, מהם עולה כי החל לעבוד ב"אילנית מרכז לשיקום בע"מ" וכי הוא משתכר כ-5,000 ₪ בחודש.

אי לכך, הוריתי לב"כ הכונ"ר למסור את עמדתו העדכנית בהתייחס למסמכים שהחייב המציא.

ב-3.7.08 הגיש הכונ"ר הודעה, לפיה אין כל שינוי בעמדתו.

הכונ"ר חזר והבהיר כי התנגדותו לצו כינוס מושתת על כך שהחייב צבר חובותיו בחוסר תום לב - מסר לאביו פנקסי שיקים שלו חתומים על החלק; וכן לא המציא כל מסמכים ואסמכתאות התומכים בגרסתו, כפי שנדרש לעשות.

כן התייחס הכונ"ר בהודעתו לתיק הפש"ר של האב, קעדאן ח'אלד (פש"ר 832/06), לו ניתן צו כינוס נכסים חרף התנגדות הכונ"ר.

דיון ומסקנות

6. לאחר ששמעתי טענות הצדדים, מקובלת עלי עמדת הכונ"ר כי דין הבקשה להידחות.

7. בשורה ארוכה של פסקי דין נפסק כי מסירת שיקים חתומים על החלק לאחר (ודאי פנסקי שיקים בענייננו), איננה יכולה להיחשב כצבירת חובות בתום לב.

הרציונאל העומד מאחורי אותם פסקי דין פשוט וברור. אדם איננו רשאי לנהוג
ב"עצימת עיניים " לגבי הנעשה בחשבון הבנק שלו ולאפשר הונאת מקבלי השיקים שאין להם כיסוי.

רק במקרים בודדים ויוצאי דופן, בהם הוכח כי נשלל כושר ההתנגדות מאותו בן משפחה או קרוב שנעשה שימוש בחשבון הבנק שלו או שהדבר נעשה שלא בידיעתו ובאישורו, יהיה מקום לשקול זאת לטובת בקשת החייב.

8. החייב לא הוכיח כלל את גירסתו. בדין העלה הכונ"ר תהיות, כיצד מצד אחד החייב טוען שאביו סיבך אותו בחובות ומצד שני הוא ממשיך להתגורר עימו תחת קורת גג אחת; ובפרט, כיצד הוא ממשיך להתגורר בבית השייך לאביו, שעה שזה לכאורה מסרב לשתף עימו פעולה וליתן בידו תצהיר התומך בגרסתו?!

9. נוכח קביעותיי דלעיל לגבי תום ליבו של החייב, הכשלים האמורים בטיעוניו והעובדה שלא טרח להמציא כל מסמך או ראיה התומכים בגרסתו, אין מקום ליתן צו כינוס נכסים. במילא לא יעלה בידי החייב להוכיח גרסתו במסגרת הליך פש"ר ולהיות מוכרז לימים פושט רגל.

אעיר כי בבקשת האב לא עלו העובדות של שימוש בשיקים של הבן לצורך עסקיו. יהיה מקום לבחון זאת בשלב בקשת האב להכריזו פושט רגל, אם ולכשתשמע.

10. סיכומו של דבר, בקשת החייב נדחית.

לפנים משורת הדין, אין צו להוצאות.

ניתן היום י"א באלול, תשס"ח (11 בספטמבר 2008).

המזכירות תמציא העתקים לב"כ הצדדים.

חני הורוביץ, שופטת

גלית ב.