ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין אסעד נגד בטוח לאומי-סניף ירושלי :


בתי המשפט

בית הדין האזורי לעבודה בירושלים

בל 010366/09

לפני:

כבוד השופטת שדיאור שרה

11/10/2009

בעניין:

אסעד סמירה

ע"י ב"כ עו"ד

מוסא פייסל

תובעת

נ ג ד

בטוח לאומי-סניף ירושלים

ע"י ב"כ עו"ד

חנה מנדלסון

נתבע

החלטה

1. ניתן בזה תוקף של החלטה למוסכמות והפלוגתאות שהוגשו בחתימת ב"כ הצדדים ביום 30.8.09.

2. התובע יגיש את העדויות הראשיות של בעלי הדין וכל יתר העדים בתצהירים. התצהירים יוגשו ב-4 עותקים, 3 עותקים לבית הדין ואחד לצד שכנגד.

3. תצהירי התובע יתייחסו לכל אחת מהפלוגתאות שנקבעו.

4. המצהירים יצרפו לתצהיריהם, את כל המסמכים הרלוונטיים אשר הם מבקשים שיהיו בפני בית הדין, כולל מסמכים אשר יבקשו להגיש בחקירה נגדית.

5. בעל דין שלא מסר פרט בתצהירו, והפרט הוא בתחום ידיעתו האישית, יראוהו כמודה בפרט שמסר לבית הדין בעל הדין שכנגד הנדון ולענין זה לא די בהכחשה סתמית.

6. סדר הבאת התצהירים הוא כדלהלן:

א. התובעת תגיש את תצהיריה והצירופים לפי פיסקה 3 לעיל לבית הדין, וישירות לצד שכנגד תוך 30 ימים מהיום.

ב. לא יוגשו התצהירים במועד שנקבע לא יורשה הצד להביא עדויות בעל פה בבית הדין ביום הדיון.

7. למועד שנקבע להוכחות ידאג בעל הדין כי מצהיריו יתייצבו לחקירה נגדית על תצהיריהם, אלא אם כן יודיע הצד שכנגד שאין בדעתו לחקור את העד.

8. סירב עד לאמת את דבריו בתצהיר או שלא עלה בידי צד לבוא עמו בדברים, יגיש אותו צד, לבית הדין, לא יאוחר מהמועד שנקבע להגשת תצהיריו, בקשה מנומקת להשמעת עדותו של אותו עד שלא על דרך התצהיר. בבקשה יפורטו נסיונות בעל הדין או בא-כוחו לקבל תצהיר מהעד, הסיבות שבגללן מבקש בעל הדין להעיד את העד שלא בדרך תצהיר, ותמצית מפורטת של עובדות שהעד יתבקש להעיד עליהן. לא יוגשו הפרטים הנדרשים על פי פיסקה זו, לא יתיר ביה"ד השמעת עדות בעל פה. באם יתיר בית הדין השמעת העדות שלא על דרך תצהיר ידאג הצד להזמין את העד לעדות בעל פה ביום שיקבע לדיון.

עם הקבלת התצהירים, יקבע התיק להוכחות.

9. יועבר לשופט.

ניתנה היום כ"ג בתשרי, תש"ע (11 באוקטובר 2009) בהעדר הצדדים.

שדיאור שרה, שופטתמעורבים
תובע: אסעד סמירה
נתבע: בטוח לאומי-סניף ירושלים
שופט :
עורכי דין: חנה מנדלסון,מוסא פייסל