ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין (..הראל בע"מ - חברה נגד בייטמן הנד)בתיק הראל בע"מ - חברה נגד ב :

1

בתי המשפט

בית משפט מחוזי חיפה

בשא013112/08

בתיק עיקרי: א 000759/05

בפני:

כב' השופטת ר. למלשטריך-לטר

תאריך:

11/09/2008

בעניין:

1 . הראל בע"מ - חברה לבטוח

2 . ALPINA INSURANCE COMPANY LTD

3 . AMERICAN GUARANTEE AND LIABILITY

4 . מיקרוסוויס בע"מ

5 . KULICKE & SOFFA ISRAEL

6 . KULICKE & SOFFA INDUSTRIES

ע"י ב"כ עו"ד

עו"ד נשיץ פטר

המבקשות

- נ ג ד -

1 . בייטמן הנדסה בע"מ (נתבעת 1)

2 . מסד עוז הנדסה בע"מ (נתבעת 2)

3. פלסט ליין חיפה חברה לעבודות פלסטיק לתעש

(נתבעת 4)

ע"י ב"כ עו"ד

1 . עו"ד קליר חיים

2 . עו"ד לויתן רחל

3 . עו"ד מיכלין עדי

המשיבות

החלטה

1. המבקשות (התובעות בתיק העיקרי) הגישו בקשה להשלמת ההליכים המקדמיים מול המשיבות, שהן נתבעות 1,2,4.

2. על המשיבות היה להגיב עד ליום 10.9.08. לא ניתנה תגובת הנתבעת 1 ונתבעת 4.

לפיכך, ככל שנוגע לנתבעות אלו (ובהנחה שהבקשה נמסרה להן על ידי המבקשות) ניתן צו כנגד לביצוע השלמת ההליכים כדלקמן:

מול נתבעת 1 –

ינתן תצהיר גילוי מסמכים ספציפי המתייחס למסמכים הספציפים שנדרשו, בתוך 7 ימים מהיום.

כמו כן, יפורטו התרשומות והנספחים לגביהן נטען חיסיון, ומהי סיבת החיסיון.

הנתבעת 1 תשיב לשאלות 28-24, 71-70.

נתבעת 1 תפרט את התאריך והפרטים של הזמנת העבודה כתשובה לשאלות 4,5 ולפרטים נוספים.

נתבעת 1 תבצע כל האמור לעיל בתוך 7 ימים מהיום.

מול נתבעת 4 –

נתבעת 4 תתן תצהיר גילוי מסמכים ספציפי המתייחס למסמכים הספציפיים שנדרשו ממנה.

נתבעת 4 תתקן את תצהיר גילוי המסמכים הללי מטעמה באופן שיתווסף המשפט הנדרש על פי מתכונת התצהיר.

נתבעת 4 תצרף העתקים מפוליסות הביטוח ותתן את הפרטים הנוספים המבוקשים.

אין צורך להגיב שוב לשאלות 3,5,35 שמהחומר המצורף עולה שנענו.

הכל ייעשה על ידי נתבעת 4 בתוך 7 ימים מהיום.

3. באשר לבקשה מול נתבעת 2, שזכתה לתגובתה:

3.1 פוליסת הביטוח תומצא למבקשות בתוך 7 ימים מהיום.

3.2 "הפרוייקט" הוגדר על ידי המבקשות עצמן בס' 17 לכתב התביעה וניתן להבין מההגדרה כי מדובר בהקמה מחדש של 3 חדרי ניקוי לכן, התייחסות הנתבעת 2 להגדרה זו בתגובותיה לשאלון, לפרטים נוספים ולדרישה ספציפית הינה לגיטימית ומקובלת.

המבקשות ישקלו אם יש עבודה הנדסית אחרת במפעל הניתנה להגדרה מדוייקת הקשורה לנתבעת 2, ויש חשיבות לקבל לגביה פרטים לעניין ארוע השריפה. אם כן, יש לציין זאת במפורש בישיבת קדם המשפט.

3.3 בשל ריבוי הפרטים לעניין הגילוי הספציפי המבוקש, תשובות ראויות לשאלון, ופרטים נוספים, תנתן החלטה בעניין זה בראשית השבוע הקרוב.

4. המזכירות תעביר עותק החלטה זו לב"כ הצדדים.

ניתנה היום י"א באלול, תשס"ח (11 בספטמבר 2008) בהעדר הצדדים.

ר. למלשטריך-לטר, שופטת

קלדנית: מיכל זבטני