ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין מסד עוז בע"מ נגד הראל חברה לביטוח ואח' :

1

בתי המשפט

בית משפט מחוזי חיפה

בשא012596/08

בתיק עיקרי: א 000759/05

בפני:

כב' השופטת ר. למלשטריך-לטר

תאריך:

11/09/2008

בעניין:

מסד עוז בע"מ

ע"י ב"כ עו"ד

רחל לויתן

המבקשת/(הנתבעת 2)

- נ ג ד -

1. הראל חברה לביטוח בע"מ

2. Alpina Insurance Company Ltd.

3. American Guarentee and Liability Insurance Co .

4. מיקרוסוויס בע"מ

5. Kulicke & Soffa Israel Ltd

6. Kulicke & Soffa Industries Inc.

ע"י ב"כ עו"ד

נשיץ

המשיבות/התובעות

7. בייטמן הנדסה בע"מ – (נתבעת 1)

8. דידי הנדסת סביבה בע"מ – (נתבעת 3)

9. פלסטליין (1980) בע"מ – (נתבעת 4)

ע"י ב"כ עו"ד

7. קליר

8. שנהב

9. מיכלין

המשיבות

החלטה

1. בקשה זו מוגשת על ידי הנתבעת מס' 2 כנגד המשיבות כדלקמן:

א. המשיבות 6-1 (הן התובעות בתביעה העיקרית) לא נענו או לא נענו כנדרש לגילוי ספציפי של המסמכים המסומנים: 3.18, 3.29, 3.30, 3.31, 3.32, 3.38, 3.41, 3.42, 3.50 – 3.56.

ב. משיבה 7 (נתבעת מס' 1) לא מסרה גילוי ספציפי של ההתכתבויות בינה לבין כל אחד מהצדדים לתביעה (מסומן כס' 3.3 בדרישה), וכן תשובתה לתצהיר גילוי ספציפי ניתנה שלא בתצהיר.

ג. משיבה 8 (הנתבעת מס' 3) השיבה בתצהירים שאינם מאומתים כנדרש.

ד. המשיבה 9 (הנתבעת 4) לא הגיבה לדרישה לגילוי ספציפי.

2. בקשה זו נמסרה לכל המשיבים שנדרשו להגיב עד ליום 07.09.08.

משיבה 7 בחרה שלא להגיב, לפיכך ניתן צו המורה לה להגיב בפורמט של תצהיר לגבי דרישת הגילוי הספציפי, ולמסור העתק ההתכתבויות, והכל בתוך 7 ימים מהיום.

משיבה 8 הגיבה שבעקבות הבקשה מסרה תצהיר גילוי ספציפי חתום ומאומת כדין, לפיכך הבקשה כנגדה מתייתרת.

משיבה 9 טענה (בתשובתה המורחבת מיום 10.9.08) כי מסרה למבקשת תצהיר גילוי מסמכים ספציפי, מבלי שציינה מועד. יצאתי מהנחה שמילאה את חובתה, אלא אם תודיע ב"כ המבקשת בתוך 3 ימים שהיא חולקת על כך ותסביר בפרוט מה לא נמסר.

3. נותר הדיון מול המשיבות 6-1:

לאחר שעיינתי בטענות המבקשת ובתשובת המשיבות אני קובעת –

למסמך 3.18 –

המבקשת מעוניינת בהתכתבות שהייתה עם מר קנדלר, מי שנתן חוות דעת, בהתייחס לארוע נשוא התביעה.

המשיבות טוענות כי לא קיימת התכתבות כזו, ואם קיימת היא חסויה מכח ס' 48 לפקודת הראיות [נוסח חדש] – 1971.

על המשיבות להצהיר בתצהיר גילוי ספציפי מטעמן בתוך 7 ימים מהיום אם קיימת התכתבות כזו, אם לאו.

אם קיימת, תוכל המבקשת להשיב לעניין החסיון הנטען בדיון ביום 18.9.08. הדרישה המקורית הייתה "להתכתבות עם מר קנדלר" ולכן אינני מתייחסת למסמכים שעמדו בפניו בעת כתיבת חוות הדעת.

למסמך 3.29, 3.30 –

ינתן צו לרשויות הכיבוי לאפשר למבקשת לקבל עותק מתוכניות ומסמכים הנוגעים לתכנון והקמת מערכת הספרינקלרים המקורית שאושרה על ידי שלטונות הכיבוי לצורך קבלת טופס 4, בכפוף להתחייבות לשמירת סודיות מטעם המבקשת.

המבקשת תכין את נוסח הצו הדרוש ותוסיף בחתימתה את התחייבותה לשמירת הסודיות.

מסמך כזה יוכן על ידי המבקשת בתוך 7 ימים מהיום והצו ינתן במעמד קדם המשפט.

למסמכים 3.31, 3.32 –

ינתן צו למכון התקנים. המבקשת תכין את נוסח הצו הדרוש ותוסיף בחתימתה התחייבות לשמירת הסודיות. מסמך כזה יוכן על ידי המבקשת בתוך 7 ימים מהיום והצו ינתן במעמד קדם המשפט.

למסמך 3.38 –

על בסיס הסכמת המשיבות ימסרו המסמכים כנגד מסירת התחייבות חתומה של המבקשת לשמירה על סודיות. יועבר 7 ימים לאחר קבלת התחייבות הסודיות.

למסמך 3.41 –

על בסיס הסכמת המשיבות יועבר למבקשת בתוך 7 ימים מהיום.

למסמך 3.42 –

מתועד בדוח מכון לחקר כושל כי נמסר להם בין היתר, דוח חקירה פנימי, מיקרוסויס של מהנדס קובי יצחק מיום 23.8.00. לפיכך, על המשיבות להציג מסמך זה בפני המבקשת בתוך 7 ימים מהיום, גם אם הדבר מצריך פניה מצידם לקובי יצחק עצמו.

למסמך 3.50 –

המשיבות טוענות כי המבקשת קבלה לידה את המסמכים המבוקשים. בשל קיומה של המחלוקת, המשיבות יערכו עותק נוסף, ממוספר וזה יועבר לידי המבקשת בתוך 7 ימים מהיום, אלא אם יגיעו הצדדים להסכמה שהועברו כל המסמכים שנדרשו בסעיף זה.

למסמך 3.51 –

על בסיס תגובת המשיבות המסמכים יועברו למבקשת בתוך 7 ימים מהיום.

למסמך 3.52, 3.55 –

הדרישה הספציפית היא לקבל את המסמכים שעמדו בפני השמאי מרכוס בהכנת חוות דעתו. הבקשה ספציפית ועל המשיבות להעביר מסמכים אלו בתוך 7 ימים מהיום.

למסמך 3.56 –

המבקשת תפרט בתצהיר גילוי ספיציפי מהם המסמכים השונים שעמדו בפני המומחה של RGL בהכנת חוות דעתו. אם טוענת המבקשת לחסיון, תציין זאת ליד הפריט המתאים. תצהיר כאמור יועבר למבקשת בתוך 7 ימים מהיום.

4. המזכירות תעביר העתק החלטה זו לצדדים בפקס.

ניתנה היום י"א באלול, תשס"ח (11 בספטמבר 2008) בהעדר הצדדים.

ר. למלשטריך-לטר, שופטת

קלדנית :מיכל זבטני