ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין יורם לוי נגד "פלס" - יועז ברגר הקבלן :


בתי המשפט

בית הדין האזורי לעבודה

ב ב א ר - ש בע

דמ 002413/09

בפני:

כב' הרשם איתי אדרת

בעניין:

יורם לוי

התובע

נ ג ד

"פלס" - יועז ברגר הקבלן

הנתבע

פסק דין

1. ביום 17/08/2009 הוגשה תביעת התובע. התביעה הומצאה כדין לידי הנתבע ביום 01/09/2009 בצירוף דרישה להגשת כתב הגנה.

2. עד היום לא הגיש הנתבע כתב הגנה.

3. בנסיבות אלה ומתוקף הסמכות הנתונה לי לפי תקנה 43 (א) לתקנות בית הדין לעבודה (סדרי דין) התשנ"ב – 1991, אתן בידי התובע פסק-דין על יסוד כתב התביעה שהגיש.

4. הנתבע ישלם לתובע כדלקמן:

א. תשלום בגין שכר עבודה סך של 1,400 ₪.

ב. תשלום בגין שעות נוספות סך של 3,600 ₪.

הסכומים הנ"ל ישולמו בצירוף הפרשי הצמדה וריבית כחוק מיום 30/06/2009 ועד ליום התשלום המלא בפועל. אם לא ישולמו הסכומים הנ"ל תוך 9 ימים מיום שיומצא פסק דין זה לידי הנתבע ישולם סכום זה בצירוף פיצויי הלנה מלאים החל מיום 30/06/2009 ועד ליום התשלום המלא בפועל.

5. בנוסף ישלם הנתבע לתובע כדלקמן:

א. תשלום בגין דמי חופשה סך של 400 ₪.

ב. תשלום בגין דמי כלכלה סך של 1,800 ₪.

ג. תשלום בגין דמי נסיעות סך של 1,038 ₪.

הסכומים הנ"ל ישולמו בצירוף הפרשי הצמדה וריבית כחוק מיום 30/06/2009 ועד ליום התשלום המלא בפועל.

6. כמו כן ישלם הנתבע לתובע הוצאות משפט בסך 500 ₪ הסכום הנ"ל ישא הפרשי הצמדה וריבית כחוק מהיום ועד לתשלום המלא בפועל.

ניתן היום 05 באוקטובר, 2009 (י"ז בתשרי תש"ע) בהעדר הצדדים.

איתי אדרת - רשם

שם הקלדנית: שמחה ורוןמעורבים
תובע: יורם לוי
נתבע: פלס" - יועז ברגר הקבלן
שופט :
עורכי דין: