ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין נעים סבר נגד גדי פרוייקטים עבודות מתכת בע"מ :


בתי המשפט

בית הדין האזורי לעבודה

ב ב א ר - ש בע

דמ 002294/09

בפני:

כב' הרשם איתי אדרת

בעניין:

נעים סבר

ע"י ב"כ עו"ד

אבן ברי שחדה

התובע

נ ג ד

גדי פרוייקטים עבודות מתכת בע"מ

הנתבעת

פסק דין

1. ביום 16/07/2009 הוגשה תביעת התובע. התביעה הומצאה כדין לידי הנתבעת ביום 28/07/2009 בצירוף דרישה להגשת כתב הגנה.

2. עד היום לא הגישה הנתבעת כתב הגנה.

3. בנסיבות אלה ומתוקף הסמכות הנתונה לי לפי תקנה 43 (א) לתקנות בית הדין לעבודה (סדרי דין) התשנ"ב – 1991, אתן בידי התובע פסק-דין על יסוד כתב התביעה שהגיש.

4. הנתבעת תשלם לתובע תשלום בגין פיצויי פיטורים סך של 7,379 ₪.

הסכום הנ"ל ישולם בצירוף הפרשי הצמדה וריבית כחוק מיום 30/04/2009 ועד ליום התשלום המלא בפועל. אם לא ישולם הסכום הנ"ל תוך 9 ימים מיום שיומצא פסק דין זה לידי הנתבעת ישולם סכום זה בצירוף פיצויי הלנה מלאים החל מיום 30/04/2009 ועד ליום התשלום המלא בפועל.

5. בנוסף תשלם הנתבעת לתובע כדלקמן:

א. תשלום בגין דמי הבראה סך של 3,641 ₪.

ב. תשלום בגין דמי חגים סך של 2,873 ₪.

ג. תשלום פיצוי בגין אי הפרשות לקרן פנסייה סך של 3,952 ₪.

ד. תשלום בגין השלמת דמי חופשה סך של 622 ₪.

הסכומים הנ"ל ישולמו בצירוף הפרשי הצמדה וריבית כחוק מיום 30/04/2009 ועד ליום התשלום המלא בפועל.

6. כמו כן תשלם הנתבעת לתובע הוצאות משפט ושכר טרחת עו"ד בסך 1,500 ₪ בצרוף מע"מ. הסכום הנ"ל ישא הפרשי הצמדה וריבית כחוק מהיום ועד לתשלום המלא בפועל.

ניתן היום 05 באוקטובר, 2009 (י"ז בתשרי תש"ע) בהעדר הצדדים.

איתי אדרת - רשם

שם הקלדנית: שמחה ורוןמעורבים
תובע: נעים סבר
נתבע: גדי פרוייקטים עבודות מתכת בע"מ
שופט :
עורכי דין: