ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין גוטמן נגד בנק דיסקונט :

4

בתי המשפט

בית משפט השלום תל אביב-יפו

הפ 200492/08

בפני:

כב' השופט אהוד שוורץ

תאריך:

11/09/2008

בעניין:

1 . גוטמן צילי

2 . גוטמן גיל

3 . פולק חיה

4 . גוטמן אלי

מבקשים

נ ג ד

1 . בנק דיסקונט

2 . בנק איגוד

3 . יואלמן יוסף ולירז

4 . סחר קלינטון

5 . .אי.אר.אן

6 . עירית תל-אביב יפו

7 . עיריית פתח תקווה

8 . א.ש. סחר ושיווק

משיבים

פסק-דין

זו בקשה לקבוע כי לא היה מקום לנקוט בהליכים כנגד מיטלטלין שבכתובת המבקשים 1 ו-2, הואיל והמבקשת 1 פדתה את אותם מיטלטלין במסגרת תיק ה"פ קודם, בו ניתן פסק-דין ביום 15/1/08 על ידי כבוד השופט מ.תמיר. כן נטען שבכתובת המבקשים 1 ו-2 מצויים מיטלטלין חדשים, שנרכשו על ידי הורי המבקשים, ונמסרו לשימושם ואין לנקוט הליכים נגדם, שכן כאמור בבעלות ההורים.

המשיבה 3 שנקטה בהליך העיקול והוצאה של המיטלטלין טוענת לדחיית הבקשה מן הטעם שהמבקשת בתיק ה"פ הקודם, המבקשת 1 פה, הנה חייבת בעצמה בתיק בו פעלה המשיבה 3, ואותה פסיקה פועלת לטובת המשיבה 3 לעניין פעילות כנגד רכוש השייך למבקשת 1, לכך משיב ב"כ המבקשים שעל פי פסק-הדין הקודם, פדיון המיטלטלין היה גם בגין חובות המבקשת 1 בעצמה ודובר בפדיון משותף של המבקשת ובעלה.

אין מחלוקת בין הצדדים כי פסק-הדין בתיק הקודם ניתן לאחר שנפתח תיק ההוצאה לפועל של המשיבה 3, וכי לא הייתה צד להליך הקודם, אם כי כאשר נפתח אותו תיק ה"פ לפדיון, טרם נפתח תיק ההוצאה לפועל של המשיבה 3.

לעניין הפריטים החדשים, המשיבה 3 טוענת שאין לתת אמון בחשבונית שצורפה לעניין זה, שכן מדובר באותם חפצים שלמעשה הוחזרו לאחר זמן קצר ואין סבירות לכפילות במיטלטלי בית. כן נטען שהמשיבים 3 שגרים דלת מול דלת של המבקשים 1 ו-2, לא ראו רכישת פריטים חדשים כה משמעותית. לכך משיב ב"כ המבקשים, שבחשבונית נזכר שיק שמשוך על חשבון ההורים, ואין לתת משקל לטענת העדר ראיה, שאין בה ממש.

לאחר שעיינתי בחומר שבתיק ושמעתי את הצדדים, אני מחליט כי נוכח פסק-הדין הקודם, המבקשים 1 ו-2 ביחד פדו את המיטלטלין שעוקלו והוצאו. המשיבה 3 לא הייתה צד לאותו הליך, ולכן לא חייב אותה במועד ההליך, משכך ומשהוחזרו המיטלטלין, על המבקשים 1 ו-2 לשאת בהוצאות ההליך שייקבעו להלן.

לגבי הפדיון הנטען, לא ראיתי, הגם שחל לגבי המבקשת 1, שמהווה מחסום כלפי המשיבים 3 שלא היו צד לאותו הליך, איני מקבל הטענה שהמשיבים 3 זכאים רק לערך שיעורי או יחסי, באופן שיצורפו כנושה נוסף לתיק הקודם. לא ראיתי הסבר מספק לאי צירוף המשיבים 3 לאותו הליך.

משכך הבקשה בעניין המיטלטלין שהוצאו נדחית, והמשיבים 3 רשאים לנקוט בהליכים לגביהם, אלא אם כן יינתן צו פדיון ביחס למשיבים 3. בנוסף, אני מחייב את המבקשים 1 ו-2 לשלם למשיבה 3 את הוצאות הליך העיקול והוצאה בסך 3,000 ₪, צמוד ונושא ריבית כחוק עד למועד התשלום בפועל.

לגבי הפריטים החדשים שנרכשו, לא ראיתי ממש בטענות המשיבים 3 בעניין. נחה דעתי מן החשבונית ומאמצעי התשלום שצוין בה, שהמיטלטלין החדשים נרכשו על ידי ההורים וכתחליף למה שעוקל והוצא, ומשכך לגבי פריטים אלו שפורטו בסע' ד לבקשה - הבקשה מתקבלת. כל האמור חל לעניין יחסי המבקשים ומשיבה 3 שהתייצבה, וטענה לדחיית הבקשה, וכן לגבי משיבה 7 שהתנגדה מטעמי המשיבה 3 והופטרה מהתייצבות. לגבי שאר המשיבים שלא התייצבו ולא התנגדו, ניתן צו כמבוקש בבקשה.

נוכח דחיית הבקשה בחלקה וקבלתה בחלקה, אין צו להוצאות.

המזכירות תשלח פסק-הדין לצדדים.

ניתנה היום, י"א באלול, תשס"ח (11 בספטמבר 2008), בהעדר הצדדים.

אהוד שוורץ, שופט