ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין טרמינל הסעות נגד עיריה רמת השרו :

1

בתי המשפט

בית משפט השלום תל אביב-יפו

א 025449/06

בפני:

כב' השופט אברהם קסירר

תאריך:

11/09/2008

בעניין:

טרמינל הסעות - פרץ בני

תובע

נ ג ד

עיריית רמת השרון

נתבעת

החלטה

בפני בקשת התובע להצגת תמונות מקור שהעתקם צורף לחוות דעת המומחה מטעם התובע. לטענתו, התמונות שצורפו לחוות הדעת לא היו ברורות דיין, ולאחר חיפוש ארוך מצא התובע את תמונות המקור. נטען, שהצורך בצירוף תמונות המקור הינו על מנת לאפשר לבית המשפט להתרשם ממצב האוטובוס נשוא התובענה.

הנתבעת בתגובתה טענה שיש לדחות את הבקשה, שכן שלב ההוכחות הסתיים; לא ברור מי צילם את התמונות, מתי ובאילו נסיבות; לא ברור שמדובר באוטובוס נשוא התובענה והוא אף אינו נושא מספר רישוי. לחילופין נטען שאם ייעתר בית המשפט לבקשת התובע, יש לקבל תמונות המשיבה (שצורפו לתגובה) והמשקפות – לטענתה – את מצב האוטובוס לאחר שננטש במגרש החנייה הציבורי.

לאחר שבחנתי את טענות הצדדים, לרבות התמונות עצמן שצורפו לבקשה ולתגובה, שוכנעתי להיעתר למבוקש ולאפשר צירוף תמונות המקור של התובע ותמונות הנתבעת. נוכח העובדה שתם שלב הבאת הראיות, רשאים הצדדים לזמן את הצד השני או עד מטעמו לצורך הגשת התמונות ואף להשלים סיכומיהם לפי הצורך לעניין זה.

התייחסות הצדדים לאמור תימסר בתוך 10 ימים.

המזכירות תעביר ההחלטה לב"כ הצדדים.

ניתנה היום, י"א באלול, תשס"ח (11 בספטמבר 2008), בהעדר.

________________

אברהם קסירר, שופט

ההחלטה כפופה לשינויי נוסח, הגהה ועדכון מתבקשים.