ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין לוי משה נ ברנדל חוה :

1

בתי המשפט

בית משפט השלום תל אביב-יפו

בש"א 173421/08

בפני:

כב' השופטת בלהה טולקובסקי

תאריך:

11/09/2008

בעניין:

לוי משה

המבקש

נ ג ד

ברנדל חוה

המשיבה

החלטה

1. לאחר עיון בבקשה לצו מניעת הטרדה מאיימת, ניתן בזאת צו למניעת הטרדה מאיימת, במעמד צד אחד, האוסר על המשיבה, כדלקמן:

א. להטריד את המבקש בכל דרך ומקום.

ב. לאיים על המבקש או לפגוע בפרטיותו.

ג. ליצור קשר עם המבקש בכל דרך שהיא, בין במישרין ובין בעקיפין.

2. המשיבה תודיע, בהודעה בכתב שתוגש לתיק בית המשפט, תוך 4 ימים, אם היא מסכימה להשארת הצו בתוקפו, למשך 6 חודשים.

3. בהעדר הסכמה, נקבע לדיון במעמד הצדדים, ליום 22.9.08, שעה: 10:00.

4. המזכירות תעביר הבקשה והחלטה זו למשיבה, במסירה אישית דחופה, על ידי פקיד מסירה.

5. המבקש ידאג לזמן מתורגמנית לשפת סימנים, למועד הדיון.

ניתנה היום 11 בספטמבר, 2008 (י"א באלול תשס"ח) בהעדר הצדדים.

בלהה טולקובסקי, שופטת

קלדנית: כהן מיטל.