ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין מופידה עכאל נגד כהן יוסף :

1

בתי-המשפט

בית משפט השלום תל אביב-יפו

א 054012/05

בפני

השופטת יעל הניג

תאריך:

11/09/2008

בעניין:

מופידה עכאל

ע"י ב"כ

עו"ד גבע

התובע

נ ג ד

1 . כהן יוסף ז"ל – תביעה נדחתה

2 . ראדיה שרקאוי

ע"י ב"כ

נתבעת 2 עו"ד וזינה

הנתבעים

החלטה

הצדדים יגישו תצהירי עדות ראשית כדלקמן:-

עדויות התביעה יוגשו בתצהירים תוך 90 יום מהיום.

עדויות ההגנה יוגשו בתצהירים תוך 90 יום מקבלת עדויות התביעה.

ימי פגרות באים במניין הימים.

לתצהירים יצורפו מלוא המסמכים הרלבנטיים, ולרבות חוות דעת שבמומחיות.

אי הגשת תצהירים אינה פוטרת מהגשת תיק מוצגים מסודר, אם יבחר צד שלא להגיד תצהירים, אך יש בדעתו להגיש מסמכים.

לא תורשה השמעת עדות שלא הוגשה בתצהיר או הגשת מוצג שלא נכלל בתיק מוצגים אלא ברשות בית משפט ולאחר הגשת בקשה כדין. בקשה להזמנת עד תוגש עד 30 יום לפני מועד ההוכחות ותועבר ישירות לצד שכנגד. בקשה שלא תוגש כאמור לא תתקבל.

צד המבקש להתנגד לתוכן תצהיר או לקבלת מוצג יעשה כן בכתב בתוך 14 יום מיום קבלת התצהיר/המוצג.

העתק ההתנגדות יועבר ישירות לצד שכנגד אשר יוכל להגיב עליה תוך 7 ימים.

לא תישמע התנגדות בדרך אחרת, לרבות ובפרט במהלך ישיבת/ישיבות ההוכחות.

היה ויתנגד צד להגשת מסמך ללא חקירת עורכו, יודיע על כך לצד שכנגד תוך 14 ימים מיום קבלת התצהירים ו/או המוצגים, שאם לא כן יראוהו כמסכים להגשת המסמך (גם אם אינו מסכים לתוכנו).

תצהירי חוקרים והעתקים של דוחות החקירה יוגשו בהסכמת הצדדים במעטפה סגורה לעיון בית המשפט בלבד בשלב זה עובר לישיבה שנקבעה.

התצהירים יוגשו כמוצגים (בצירוף מלוא דוחות החקירה) עם סיום הבאת עדי התביעה.

צד המבקש לזמן את מומחה בית המשפט לחקירה, יגיש בקשה לבית המשפט עד 90 יום לפני הדיון, יודיע על כך למומחה ויפקיד כתנאי לכך 1500 ₪ + מע"מ בקופת בית המשפט, להבטחת שכר טרחתו.

כל מסמך יועבר במישרין לצד שכנגד.

נקבע להוכחות ליום 2/6/09 שעה 10:00.

בתום שמיעת הראיות יסכמו הצדדים בעל פה.

המזכירות תשלח ההחלטה לצדדים.

ניתנה היום, 11 בספטמבר, 2008, בהעדר הצדדים.

יעל הניג, שופטת

בימ"ש השלום ת"א-יפו

קלדנית אהובה