ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין שביצקובסקי רוזט נגד משרד הבטחון :

1

בתי המשפט

ועדת הערעורים לפי חוק משפחות חיילים שנספו במערכה (תגמולים ושיקום) תש"י - 1950

בתל אביב - יפו

וע 000167/04

בפני:

כבוד השופטת עינת רביד, יו"ר

11/09/2008

פרגו

ע"י ב"כ עו"ד

נ ג ד

המשיבה

משרד הבטחון

וולף

ע"י ב"כ עו"ד

החלטה

מונחת לפני בקשת המערערת לביטול החלטת הועדה מיום 30.04.07 אשר הורתה על מחיקת הערעור לאחר שהמערערת נמנעה מהגשת סיכומיה.

1. ביום 14.04.08 הגיש ב"כ המערערת בקשה לביטול החלטת הועדה בה נטען כי עד למועד הגשת הבקשה לביטול ההחלטה לא התקבל במשרדו עותק מההחלטה וכי מעיון באתר האינטרנט של בתי המשפט עולה כי ההחלטה נשלחה אל כתובתו הנכונה של ב"כ המערערת, אך חזרה מהנימוק "לפי איש המודיעין, הנ"ל לא ידוע", כאשר החלטות קודמות התקבלו במשרדו של ב"כ המערערת ללא כל תקלה. לאור זאת נטען כי משלא בוצעה מסירה כדין מוארך המועד להגשת בקשת הביטול עד למועד הגשתה בפועל. עוד טענה המערערת כי שלחה סיכומיה לועדה בדואר רגיל ביום 07.12.06 על כן אין לה כל אסמכתה לשליחתן, אך לו הומצאה לה בקשת המשיב לדחיית הערר הייתה ממציאה לועדה את סיכומיה בשנית. המערערת תמכה את טענותיה בתצהיר בא כוחה.

2. המשיב הגיש תגובתו בה טען כי לדחות את בקשת המערערת ממספר נימוקים. לטענתו אין לקבל את טענת המערערת כי שלחה סיכומיה, שכן אלו לא התקבלו אף לא אצל המשיב. עוד טען המשיב כי המערערת לא טרחה לבדוק מדוע לא קיבלה את סיכומי המשיב, או לבדוק האם התקבלה החלטה בועדה. לטענתה היה על המערערת עצמה להגיש תצהיר ואין די בתצהיר בא כוחה. באשר לאי קבלת החלטות הועדה במענו הנכון של בא כוח המערערת טענה ב"כ המשיב כי יש לראות בהן כאילו נמסרו כדין וזאת בהתאם לתקנה 480 לתקנות סדר הדין האזרחי התשמ"ד -1984 (להלן: "התקנות").

3. לאחר עיון בטענות הצדדים הנני סבורה כי יש להורות על ביטול החלטת המחיקה, וזאת מהנימוקים המפורטים להלן.

4. עיון באתר בתי המשפט עולה כי החלטות בית המשפט בדבר אי הגשת סיכומי המערערת כמו גם החלטת המחיקה לא התקבלו במשרדו של בא כוח המערערת. לעניין זה אינני מקבלת את טענת המשיב כי יש חזקת מסירה במקרה הנדון בהתאם לתקנה 480 לתקנות שכן ב"כ המערערת לא שינה כתובתו ואי קבלת הדואר במענו אינה נעוצה בהתנהגותו ובוודאי שלא הייתה לו שליטה על אי קבלת דברי הדואר במקרה הנדון.

5. בנוסף לאמור, הרי שב"כ המערערת טען כי לא קיבל אף את בקשת המשיב לדחיית הערעור בשל אי הגשת סיכומים, שכן לו התקבלה הבקשה במשרדו היה טורח להגיב ולשלוח סיכומיו בשנית. ב"כ המשיב לא טענה בתגובתה, ואף לא הביאה אסמכתה כי בקשת המשיב לדחיית הערעור בשל אי הגשת סיכומים הומצאה למשרד ב"כ המערערת.

6. באשר לטענת המשיב כי היה על המערערת עצמה להגיש תצהיר, הרי שהנני סבורה כי במקרה הנדון אין צורך בתצהירה של המערערת שכן בא כוחה היה מעורב בעובדות נשוא בקשה זאת, על כן די היה בתצהירו.

7. לאור האמור, ובשים לב כי בתיק הנדון התנהלו דיוני הוכחות והמערערת הגישה סיכומיה (במסגרת התגובות לבקשה לביטול החלטת המחיקה) מן הראוי כי תינתן החלטה לגופו של הערעור.

8. אשר על כן הנני מורה על ביטול החלטת המחיקה.

9. היות והמערערת הגישה סיכומיה בתיק, יגיש המשיב סיכומיו עד ליום 10.11.08. המערערת רשאית להגיש סיכומי תגובה עד ליום 25.11.08.

10. המזכירות תעלה את התיק לבדיקת סיכומי הצדדים ביום 05.12.08.

11. המזכירות תמציא ההחלטה לצדדים.

ניתנה היום י"א באלול, תשס"ח (11 בספטמבר 2008) בהעדר הצדדים

_______________

עינת רביד, שופטת

יו"ר