ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין מדינת ישראל נגד ויקטור סילברה ואח' :

1

בתי המשפט

בית משפט השלום רמלה

פ 001442/08

בפני:

כב' השופט עמי קובו

תאריך:

11/09/2008

בעניין:

מדינת ישראל

ע"י ב"כ עו"ד

גילה בן עוזיהו

המאשימה

נ ג ד

1. ויקטור סילברה – באמצעות שב"ס

2. גולן טרי – באמצעות שב"ס

3. משה קקזנוב – באמצעות שב"ס

4. ניר חזיזה – נוכח

ע"י ב"כ עו"ד

אילן אזולאי (ממשרד אלי כהן)

הנאשמים

גזר דין

ביום 17.7.08 הורשעו ארבעת הנאשמים, על-פי הודאתם, במסגרת הסדר טיעון, בכתב אישום מתוקן. הנאשמים 1, 2, 3, הורשעו בעבירות של התפרצות לדירה בכוונה לבצע גניבה, לפי סעיף 406(ב) לחוק העונשין, תשל"ז-1977 (להלן – "חוק העונשין"), ובעבירה של גניבה לפי סעיף 384 לחוק העונשין. הנאשם 4 הורשע בעבירה של מתן אמצעים לביצוע פשע, לפי סעיף 498(א) לחוק העונשין.

על-פי עובדות כתב האישום המתוקן בתאריך 9.3.08 בשעה 11:05 או בסמוך לכך הגיעו הנאשמים במכונית הנהוגה בידי נאשם 4 אל חלקו האחורי של בית המתלונן, כאשר נאשמים 2 ו-3 מצוידים בגרביים אותם הם לבשו על ידיהם וכובעי קסקט על ראשם. נאשמים 2 ו-3 ירדו מהרכב והתפרצו לבית בכך שפתחו את החלון, ניטרלו את האזעקה, ונכנסו אל הבית. באותן נסיבות ירד נאשם 1 מהרכב ונשאר בקרבת הבית. בהמשך לאמור לעיל, נטלו הנאשמים 2 ו-3 מהבית רכוש רב, לרבות 5,700 ₪, כסף זר, בשמים ותכשיטים רבים.

הנאשמים 2 ו-3 יצאו מהבית עם הרכוש, ומסרו את הרכוש, בתוך תיקים, לנאשם 1, אשר עמד מעבר לגדר.

הסדר הטיעון אשר גובש בין הצדדים הינו כדלקמן:

לגבי נאשם 1 – ויקטור סילברה - עונש של 12 חודשי מאסר בפועל, מיום מעצרו, מאסר על תנאי וקנס. כמו-כן, יופעל מאסר על תנאי בן 6 חודשים מתיק קודם, כאשר התביעה מבקשת להפעיל את המאסר על תנאי במצטבר, ואילו ההגנה מבקשת להפעיל את המאסר על תנאי בחופף.

לגבי נאשם 2 – גולן טרי - עונש של 12 חודשי מאסר בפועל, מיום מעצרו, מאסר על תנאי, פיצוי וקנס.

לגבי נאשם 3 – משה קקזנוב - עונש של 12 חודשי מאסר בפועל מיום מאסרו, מאסר על תנאי, קנס ופיצוי. כמו-כן, יופעל מאסר על תנאי בן 4 חודשים מתיק קודם, כאשר התביעה מבקשת להפעילו במצטבר, ואילו ההגנה מבקשת להפעילו בחופף.

לגבי נאשם 4 – ניר חזיזה - עונש של 6 חודשי מאסר בפועל, מאחורי סורג ובריח, מאסר על תנאי וקנס.

לגבי הקנס והפיצוי ההסכמה הינה כדלקמן: בסך הכל ישולם קנס של 25,000 ₪, ופיצוי למתלונן בסך 10,000 ₪. מתוך סכום זה הנאשם 1 ישלם קנס של 5,000 ₪, והיתרה של הקנס וכן כל סכום הפיצויים יתחלקו בין הנאשמים האחרים שווה בשווה.

טיעוני הצדדים

כאמור לעיל, הצדדים הגיעו להסדר טיעון, כאשר המחלוקת היחידה בין הצדדים נוגעת לאופן הפעלת המאסר על תנאי לגבי הנאשמים 1 ו-3, קרי: האם המאסר על תנאי יופעל במצטבר או בחופף.

לטענת ב"כ המאשימה, עסקינן בעבירות רכוש הטומנות בחובן פגיעה בפרטיות ופגיעה בקניין. תופעת הגניבה מדירות גורמת לנזק כלכלי כבד, ופוגעת בשגרת חייהם של האנשים הנורמטיביים, ופוגעת קשות בחיי החברה. לפיכך, עותר ב"כ המאשימה להפעלת המאסרים על תנאי במצטבר.

לטענת ב"כ הנאשמים, חלקו של נאשם 1 מצומצם מאוד, ולא מיוחסת לו עצמו כניסה לדירת המתלוננים. לגבי נאשם 3, טען ב"כ הנאשמים, כי מדובר בנאשם צעיר, וזהו מאסרו הראשון. לפיכך, עותר ב"כ הנאשמים להפעלת המאסרים על תנאי בחופף.

דיון

הסדר הטיעון אליו הגיעו הצדדים מאוזן וסביר בעיני, ולכן אכבדו.

כאמור לעיל, הסדר הטיעון הינו של 12 חודשי מאסר לנאשמים 1, 2, 3, ושישה חודשי מאסר לנאשם 4, וכן קנס ופיצויים. המחלוקת בין הצדדים נוגעת אך לגבי נאשמים 1 ו-3, והיא נסובה סביב סוגיית אופן הפעלת המאסר על תנאי, האם בחופף או במצטבר.

בענין זה, יש לזכור כי נקודת המוצא היא שהמאסר על תנאי מופעל במצטבר לעונש מאסר שמוטל בתיק. הכלל הינו הפעלה במצטבר של מאסר על-תנאי, והחריג הינו הפעלה בחופף. כפי שקבעה כבוד השופטת (כתוארה אז) ד' ביניש בע"פ 1872/98 אבו-טאלב נ' מדינת ישראל, תק-על 99(2) 1514 (1999):

"הכלל לפי סעיף 58 לחוק העונשין הוא, כי מאסר על תנאי שהוטל לאחר שהורשע אדם בעבירה נוספת מאותו סוג, יופעל במצטבר, אלא אם ציווה בית המשפט שהרשיעו בעבירה הנוספת, מטעמים שיירשמו, כי שתי תקופות המאסר ירוצו באופן חופף".

זוהי כאמור נקודת המוצא, אך עדיין על בית-המשפט לשקול האם קיימים נימוקים לחרוג מכלל זה.

בענינו של נאשם 1, ויקטור סילברה, יש להדגיש כי נאשם זה נדון בתיק קודם על-ידי כב' סגן נשיא בית-משפט השלום בבאר-שבע, השופט מגד, לעונש של 15 חודשי מאסר בפועל, וכן לעונש של 6 חודשי מאסר על תנאי, והתנאי הוא שתוך 3 שנים מיום שחרורו מהכלא לא יעבור עבירות רכוש ואלימות (ת.פ. 1677/06). תנאי זה הינו בר הפעלה בתיק זה. באותה פרשה הורשע הנאשם, על-פי הודאתו בשתי עבירות של התפרצות לדירה, וכן בתקיפה והיזק בזדון. כמו-כן, לחובת נאשם זה הרשעות נוספות, הכוללות עבירות של החזקת סכין שלא כדין, שימוש ברכב ללא רכוש, וכן רישומים ללא הרשעה מבית-משפט לנוער.

כאמור לעיל, עברו הפלילי של נאשם זה מהווה שיקול להפעלת התנאי במצטבר. יחד עם זאת, עיון בכתב האישום שבו הורשע הנאשם בתיק זה, מעלה שחלקו היחסי של נאשם 1, סילברה, הינו פחות מרכזי מחלקם של הנאשמים 2 ו-3. הסדר הטיעון בתיק זה קבע עונש זהה בגין תיק זה לנאשמים 1,2 ו-3, ולפיכך יש בחלקו היחסי הקל יותר של נאשם 1 משום שיקול להפעלת התנאי בחופף. כמו-כן, הנאשם הודה במיוחס לו בכתב האישום. בנוסף לכך, הציג הסניגור בעניינו של נאשם זה חומר הנוגע למצבו הנפשי.

איזון בין כל השיקולים דלעיל, מוביל למסקנה שיש להפעיל את המאסר על-תנאי כך שחלקו, יופעל בחופף וחלקו במצטבר לעונש שיוטל בגין תיק זה.

בענינו של נאשם 3, משה קקזנוב, תלוי ועומד מאסר על תנאי בר הפעלה מתיק 1737/06 – בית-משפט השלום לנוער בתל-אביב. באותו תיק הורשע הנאשם בגין גניבה של טלפון סלולרי, ונדון לעונש של עבודות שירות, וכן לארבעה חודשי מאסר, אותם ירצה הנאשם באם תוך שנתיים מיום גזר הדין יעבור שוב עבירת רכוש. תנאי זה הינו בר הפעלה בתיק זה. כמו-כן, לחובתו הרשעה נוספת המתייחסת למספר עבירות. בעניינו של נאשם 3, קקזנוב, הוגש אף תסקיר שירות המבחן, וזאת לאור גילו של הנאשם. תסקיר שירות המבחן אינו חיובי, ושירות המבחן אינו בא בהמלצה טיפולית בענינו. מהתסקיר עולה, כי הנאשם אינו בשל לערוך שינוי באורחות חייו. כמו-כן, עיון בכתב האישום עצמו, מעלה שחלקו של נאשם זה, ביחד עם נאשם 2, הינו הדומיננטי ביותר באירוע העברייני.

יחד עם זאת, יש לזכור שמדובר בנאשם צעיר לימים, יליד 1990. אמנם אין המדובר בקטין, אך יש לקחת בחשבון את גילו הצעיר של הנאשם. כמו-כן, הודה הנאשם במיוחס לו בכתב האישום, ויש לזכור שזהו מאסרו הראשון של נאשם 3.

לפיכך, בענינו של נאשם זה, סבורני שאיזון ראוי מחייב הפעלת המאסר על תנאי, כאשר חלקו יופעל במצטבר וחלקו יופעל בחופף לעונש שיוטל בגין תיק זה.

לגבי יתר הנאשמים, ויתר חלקי העונש, אני מאמץ את הסכמת הצדדים.

אשר על-כן, ולאחר ששקלתי את מכלול השיקולים הנוגעים לעניין, אני גוזר על הנאשמים את העונשים הבאים:

נאשם 1 – ויקטור סילברה:

1. עונש מאסר בפועל לתקופה של 12 חודשים, שמניינם החל מיום מעצרו, דהיינו מיום 9.3.08.

2. עונש מאסר על-תנאי של 12 חודשים והתנאי הוא שהנאשם לא יעבור במשך 3 שנים מיום שחרורו מן המאסר כל עבירת רכוש, לרבות נסיון.

3. קנס בסך של 5,000 ₪. אם לא ישלם הנאשם את הקנס, ירצה תחתיו עונש של 50 ימי מאסר. ניתנת בזאת אורכה של 60 יום מהיום לתשלום הקנס.

4. כמו-כן, אני מפעיל את עונש המאסר על-תנאי בן 6 החודשים, שתלוי ועומד נגד הנאשם מת"פ 1677/06 בית-משפט השלום באר-שבע. עונש המאסר על-תנאי יופעל כך ששלושה חודשים יהיו במצטבר לעונש שהושת בגין תיק זה, ושלושה חודשים יופעלו בחופף לעונש שהושת בגין תיק זה, כך שסך הכל ירצה הנאשם עונש מאסר בפועל לתקופה של 15 חודשים.

נאשם 2 – גולן טרי

1. עונש מאסר בפועל לתקופה של 12 חודשים, שמניינם החל מיום מעצרו, דהיינו מיום 9.3.08.

2. עונש מאסר על-תנאי של 12 חודשים והתנאי הוא שהנאשם לא יעבור במשך 3 שנים מיום שחרורו מן המאסר כל עבירת רכוש, לרבות נסיון.

3. קנס בסך של 6,667 ₪. אם לא ישלם הנאשם את הקנס, ירצה תחתיו עונש של 70 ימי מאסר. ניתנת בזאת אורכה של 60 יום מהיום לתשלום הקנס.

4. פיצוי בסך 3,334 ₪ אשר ישולם למתלונן בתיק זה, מר בוריס גילילוב (להלן: "המתלונן"). הפיצויים יופקדו במזכירות בית-המשפט תוך 30 יום מהיום. יודגש, כי כל סכום שיופקד בקופת בית-המשפט ייזקף תחילה לסילוק הפיצויים, ורק לאחר תשלום מלוא הפיצוי, יזקף המשך התשלום לסילוק הקנס.

נאשם 3 – משה קקזנוב

1. עונש מאסר בפועל לתקופה של 12 חודשים, שמניינם החל מיום מעצרו, דהיינו מיום 9.3.08.

2. עונש מאסר על-תנאי של 12 חודשים והתנאי הוא שהנאשם לא יעבור במשך 3 שנים מיום שחרורו מן המאסר כל עבירת רכוש, לרבות נסיון.

3. קנס בסך של 6,667 ₪. אם לא ישלם הנאשם את הקנס, ירצה תחתיו עונש של 70 ימי מאסר. ניתנת בזאת אורכה של 60 יום מהיום לתשלום הקנס.

4. פיצוי בסך 3,334 ₪ אשר ישולם למתלונן בתיק זה. הפיצויים יופקדו במזכירות בית-המשפט תוך 30 יום מהיום. יודגש, כי כל סכום שיופקד בקופת בית-המשפט ייזקף תחילה לסילוק הפיצויים, ורק לאחר תשלום מלוא הפיצוי, ייזקף המשך התשלום לסילוק הקנס.

5. כמו-כן, אני מפעיל את עונש המאסר על-תנאי בן 4 החודשים, שתלוי ועומד נגד הנאשם מת"פ 1737/07 (בית-משפט השלום לנוער בתל-אביב). עונש המאסר על-תנאי יופעל כך שחודשיים יהיו במצטבר לעונש שהושת בגין תיק זה, וחודשיים יופעלו בחופף לעונש שהושת בגין תיק זה, כך שסך הכל ירצה הנאשם עונש מאסר בפועל לתקופה של 14 חודשים.

נאשם 4 – ניר חזיזה

1. עונש מאסר בפועל לתקופה של 6 חודשים, בניכוי ימי מעצרו שהינם מיום 17.3.08 ועד ליום 17.4.08. יודגש, כי המאסר בפועל ירוצה מאחורי סורג ובריח. עונש המאסר יחל היום.

2. עונש מאסר על-תנאי של 8 חודשים והתנאי הוא שהנאשם לא יעבור במשך 3 שנים מיום שחרורו מן המאסר כל עבירת רכוש, לרבות נסיון.

3. קנס בסך של 6,667 ₪. אם לא ישלם הנאשם את הקנס, ירצה תחתיו עונש של 70 ימי מאסר. ניתנת בזאת אורכה של 60 יום מהיום לתשלום הקנס.

4. פיצוי בסך 3,334 ₪ אשר ישולם למתלונן בתיק זה. הפיצויים יופקדו במזכירות בית-המשפט תוך 30 יום מהיום. יודגש, כי כל סכום שיופקד בקופת בית-המשפט ייזקף תחילה לסילוק הפיצויים, ורק לאחר תשלום מלוא הפיצוי, ייזקף המשך התשלום לסילוק הקנס.

זכות ערעור לבית-המשפט המחוזי תוך 45 ימים.

ניתנה היום י"א באלול, תשס"ח (11 בספטמבר 2008) במעמד הצדדים.

עמי קובו, שופט


ב"כ המאשימה:

אבקש להשמיד את כובע הקסקט, לחלט את הפלאפונים שנתפסו וכן את המפתחות. נסכים שהפלאפון של ניר חזיזה יוחזר אליו.

הסנגור:

היה סיכום עם עו"ד אלי כהן, לגבי ניר חזיזה לא הסכמנו לחילוט. אבקש אורכה בטרם מתן החלטה לגבי ניר חזיזה, אני אמציא לביהמ"ש עד יום ראשון את ההסכמה בנושא.

החלטה

אני מורה על חילוט המוצגים בתיק או השמדתם לפי שיקול דעת התביעה.

מכשיר הפלאפון שנתפס ברשות ניר חזיזה ומפתחות – יושבו אליו.

ניתנה היום י"א באלול, תשס"ח (11 בספטמבר 2008) במעמד הצדדים.

עמי קובו, שופט