ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין מדינת ישראל נגד טלאל :

4

בתי המשפט

בית משפט השלום רחובות

פ 001841/08

בפני כבוד השופטת נירה דסקין - סגנית נשיא

תאריך:

11/09/2008

בעניין:

מדינת ישראל

המאשימה

נ ג ד

טלאל אלנגר

הנאשם

נוכחים:

ב"כ המאשימה עו"ד לימור חן

הנאשם הובא על ידי נחשון

ב"כ הנאשם עו"ד פלורנס כהן מהסנגוריה הציבורית

גזר דין

1. הנאשם הורשע על פי הודאתו בעבירות המיוחסות לו בכתב האישום – היינו בעבירת כניסה לישראל שלא כחוק, עבירה לפי סעיף 12(1) לחוק הכניסה לישראל, תשי"ב-1952 (להלן: "חוק הכניסה לישראל"), נהיגת רכב מנועי ללא רישיון, עבירה לפי סעיף 10(א) לפקודת התעבורה [נוסח חדש], תשכ"א-1961 ועבירה של העדר פוליסה, עבירה לפי סעיף 2 לפקודת ביטוח רכב מנועי [נוסח חדש], התש"ל-1970.

ההודיה נמסרה במסגרת הסדר טיעון אשר במסגרתו הודיעו ב"כ הצדדים כי יטענו באופן "פתוח" לעונש.

2. נסיבות ביצוע העבירות פורטו בכתב האישום ולפיהן ביום 31/8/2008 בשעות הערב שהה הנאשם בכביש 40 כשאין בידו אישורי כניסה ושהייה בישראל כדין ותוך שהוא נוהג ברכב G.M.C כשאין בידו רישיון נהיגה, רישיון רכב וביטוח תקפים.

3. התביעה עותרת לגזור על הנאשם עונש מאסר בפועל, מאסר על תנאי וקנס.

ב"כ התביעה מציין כי גיליון הרשעות קודמות מלמד כי עברו של הנאשם כולל עבירות זהות ועבירות נלוות במקרה קודם משנת 2004. לטענתו יש לראות בעובדה שעברו של הנאשם לא הרתיעו מפני חזרה על העבירות כנסיבה לחומרה.

עוד מציין ב"כ התביעה כי נסיבה נוספת לחומרה היא מכלול הדברים: העובדה שלא רק ששהה בתחומי המדינה אלא גם נהג ברכב כשלמעשה אין בידו רישיון ישראלי ופוליסת ביטוח תקפים.

4. הסנגורית מצידה מבקשת להסתפק בתקופת מעצרו, בעונש הרתעתי וכן בהתחייבות כספית.

הסנגורית מדגישה כי מדובר בבחור צעיר בן 26 ואב ל-5 ילדים שהגעתו לישראל היא אך ורק לצורך עבודה ועל מנת לפרנס את בני משפחתו נוכח המצוקה הכלכלית השרויה בחברון.

לטענת הסנגורית ישנן מספר נסיבות לקולא בעניינו של הנאשם דנן: הנאשם הודה במיוחס לו בהזדמנות הראשונה ובכך חסך זמן שיפוטי, הוא הביע חרטה ונטל אחריות על מעשיו. הנאשם נתפס בעת חזרתו הביתה. כמו כן לטענתה יש להתחשב בכך שלו תושב ישראל היה נוהג ללא רישיון וללא פוליסה, בית משפט היה מסתפק בפסילה על תנאי.

5. שקלתי נסיבות העניין וטיעוני ב"כ הצדדים.

הנאשם שהה בארץ בלא אישור ונהג ברכב ללא רישיון וביטוח כדין. צירוף העבירות מעלה תמונה חמורה. ויודגש העבירות על חוק הכניסה לישראל הנן עבירות אשר גלום בהן פוטנציאל משמעותי של הכבדה על הציבור בישראל וכן על הרשויות המופקדות על אכיפת החוק בפרט כשמתלוות להן עבירות כבמקרה דנן.

יתרה מכך עסקינן בנאשם שאינו "לומד את הלקח" ושב ומבצע עבירות על חוק הכניסה לישראל. יש בכך כדי להוות עזות מצח מצידו של הנאשם.

6. כמובן שיש לתת את הדעת גם לנסיבות המקלות כפי שפורטו על ידי הסנגורית המלומדת ומוצאת אני להתחשב בהודאת הנאשם באשמה, בגילו הצעיר ובמכלול הנסיבות האישיות של הנאשם.

זאת ועוד אקח בחשבון כי בהיות הנאשם תושב האזור מן הסתם תקשה עליו תקופת מאסרו אף יותר מהרגיל בהעדר אפשרות לביקורי בני משפחה אשר יש בהם כדי להפיג במידה מסוימת מן הקושי שבריצוי מאסר.

7. בסופו של דבר ותוך מתן ביטוי לשיקולי הרתעה מחד גיסא ולמהילת מידת הרחמים בענישתו של הנאשם מאידך גיסא אני גוזרת על הנאשם את העונשים הבאים:

א. 4 חודשי מאסר בפועל בגין העבירה על חוק הכניסה לישראל.

ב. חודש מאסר בפועל בגין העבירה של נהיגה ללא רישיון.

עונשי המאסר ירוצו באופן מצטבר, ובסך הכל ירצה הנאשם 5 חודשי מאסר בפועל אשר ימנו מיום מעצרו 31.8.08.

ג. 6 חודשי מאסר על תנאי והתנאי הוא שלא יבצע במשך שלוש שנים מיום שחרורו כל עבירה של נהיגה ללא רישיון.

ד. 6 חודשי מאסר על תנאי והתנאי הוא שלא יעבור במשך שלוש שנים מיום שחרורו כל עבירה על חוק הכניסה לישראל.

ה. הנאשם יחתום עוד היום עד השעה 12:00 על התחייבות כספית בסך -.5,000 ₪, להימנע תוך שלוש שנים מיום שחרורו, מלעבור את העבירות בהן הורשע.

במידה וההתחייבות לא תיחתם ייאסר ל-30 יום ובמקרה כזה יובא בפני או בפני שופט תורן לתזכורת התחייבות תוך 24 שעות ממאסרו.

הודעה זכות ערעור לבית המשפט המחוזי תוך 45 יום מהיום.

ניתן היום י"א באלול, תשס"ח (11 בספטמבר 2008) במעמד הצדדים.

____________________

נירה דסקין, שופטת

סגנית נשיא

001841/08פ 133 חלי סלומון