ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין מדינת ישראל נגד רזק עאדי :

4

בתי המשפט

בית משפט השלום רחובות

פ 001840/08

בפני כבוד השופטת נירה דסקין - סגנית נשיא

תאריך:

11/09/2008

מדינת ישראל

בעניין:

המאשימה

נ ג ד

רזק עאדי

הנאשם

ב"כ המאשימה עו"ד לימור חן

הנאשם הובא על ידי נחשון

ב"כ הנאשם עו"ד עוז כהן

נוכחים:

גזר דין

1. הנאשם הורשע על פי הודאתו בעבירות המיוחסות לו בכתב אישום אשר תוקן במסגרת הסדר טיעון – היינו בעבירת כניסה לישראל שלא כחוק, עבירה לפי סעיף 1(ב)+ 12(1) לחוק הכניסה לישראל, תשי"ב-1952 (להלן: "חוק הכניסה לישראל"), נהיגת רכב מנועי ללא רישיון, עבירה לפי סעיף 10(א) לפקודת התעבורה [נוסח חדש], תשכ"א-1961 ועבירה של העדר פוליסת ביטוח תקפה, עבירה לפי סעיף 2 לפקודת ביטוח רכב מנועי [נוסח חדש], התש"ל-1970.

2. נסיבות ביצוע העבירות פורטו בכתב האישום ולפיהן ביום 31/8/2008 בשעות הערב שהה הנאשם ברחוב הערמון ביבנה כשאין בידו אישורי כניסה ושהייה בישראל כדין כאשר בתוך כך הוא נוהג ברכב כשאין בידו רישיון נהיגה ופוליסת ביטוח תקפים.

3. התביעה עותרת לגזור על הנאשם עונש מאסר בפועל, מאסר על תנאי, קנס ופסילה.

ב"כ התביעה מציין כי גיליון הרשעות קודמות מלמד כי בעברו של הנאשם הרשעה בעבירות זהות בגינן נאסר למשך 5 חודשים בפועל. לטענתו יש לראות בעובדה שעברו של הנאשם לא הרתיעו מפני חזרה על העבירות כנסיבה לחומרה.

עוד מציין ב"כ התביעה כי בנוסף להיות העבירה של כניסה שלא כדין לישראל חמורה לכשעצמה נסיבה נוספת לחומרה הנה העובדה שלא רק ששהה בתחומי המדינה אלא גם נהג ברכב כשלמעשה אין בידו רישיון נהיגה ישראלי תקף ופוליסת ביטוח ואף אלו מהוות עבירות חמורות.

4. הסנגור מצידו מבקש להסתפק בתקופת מעצרו ובמאסר על תנאי.

הסנגור מציין את נסיבותיו האישיות כנסיבות לקולא: מדובר בנאשם בן 41 אב ל-8 ילדים קטינים ואשתו אינה עובדת, שחצה את גבולות הארץ אך ורק על מנת להתפרנס.

לטענת הסנגור הנאשם הודה במיוחס לו בהזדמנות הראשונה ובכך חסך זמן שיפוטי, הוא הביע חרטה ונטל אחריות על מעשיו.

הסנגור מפנה לפסיקה המהווה לטענתו מדד לרף הענישה וטוען כי במשך 6 שנים מאז הורשע על פי חוק הכניסה לישראל לא נכנס הנאשם את גבולות הארץ, לא נתפס ולא הורשע. בנוסף, הנאשם הביע רצון להיות עם בני ביתו בחג הרמאדן החל בימים אלו.

5. שקלתי נסיבות העניין וטיעוני ב"כ הצדדים.

הנאשם שהה בארץ בלא אישור ונהג ברכב ללא רישיון וביטוח כדין. צירוף העבירות מעלה תמונה חמורה. ויודגש העבירות על חוק הכניסה לישראל הנן עבירות אשר גלום בהן פוטנציאל משמעותי של הכבדה על הציבור בישראל וכן על הרשויות המופקדות על אכיפת החוק בפרט כשמתלוות להן עבירות כבמקרה דנן.

יתרה מכך עסקינן בנאשם שאינו "לומד את הלקח" ושב ומבצע עבירות על חוק הכניסה לישראל. יש בכך כדי להצביע על העזת פנים מול החוק.

6. כמובן שיש לתת את הדעת גם לנסיבות המקלות כפי שפורטו על ידי הסנגור המלומד ומוצאת אני להתחשב בהודאת הנאשם באשמה, בגילו הצעיר ובמכלול הנסיבות האישיות של הנאשם.

זאת ועוד אקח בחשבון כי בהיות הנאשם תושב האזור מן הסתם תקשה עליו תקופת מאסרו אף יותר מהרגיל בהעדר אפשרות לביקורי בני משפחה אשר יש בהם כדי להפיג במידה מסוימת מן הקושי שבריצוי מאסר.

7. בסופו של דבר ותוך מתן ביטוי לשיקולי הרתעה מחד גיסא ולמהילת מידת הרחמים בענישתו של הנאשם מאידך גיסא אני גוזרת על הנאשם את העונשים הבאים:

א. 4 חודשי מאסר בפועל בגין העבירה על חוק הכניסה לישראל.

ב. חודש מאסר בפועל בגין העבירה של נהיגה ללא רישיון.

עונשי המאסר ירוצו במצטבר, כך שבסך הכל ירצה הנאשם 5 חודשי מאסר בפועל אשר ימנו מיום מעצרו ­­­­­­­­­­­31.8.08.

ג. 6 חודשי מאסר על תנאי והתנאי הוא שלא יבצע במשך שלוש שנים מיום שחרורו מהמאסר עבירה של נהיגה ללא רישיון.

ד. 6 חודשי מאסר על תנאי והתנאי הוא שלא יעבור במשך שלוש שנים מיום שחרורו מהמאסר עבירה על חוק הכניסה לישראל.

ה. הנאשם יחתום עוד היום עד השעה 14:00 על התחייבות כספית בסך -.5,000 ₪, להימנע תוך שלוש שנים מיום שחרורו, מלעבור את העבירות בהן הורשע.

במידה וההתחייבות לא תיחתם ייאסר ל-30 יום ובמקרה כזה יובא בפני או בפני שופט תורן לתזכורת התחייבות תוך 24 שעות ממאסרו.

הודעה זכות ערעור לבית המשפט המחוזי תוך 45 יום מהיום.

ניתן היום י"א באלול, תשס"ח (11 בספטמבר 2008) במעמד הצדדים.

____________________

נירה דסקין, שופטת

סגנית נשיא

001840/08פ 133 חלי סלומון