ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין שבת נגד עיריית חולון :

1

בתי המשפט

בית משפט השלום ראשון לציון

א 000279/08

בפני:

כבוד השופט שוורץ אורן

תאריך:

11/09/2008

בעניין:

שבת יוסי

ע"י ב"כ

עו"ד בלס יעקב

התובע

- נ ג ד -

עיריית חולון

ע"י ב"כ

עו"ד קציר אבי

הנתבעת

החלטה

בהמשך להסכמת הצדדים מיום 9.9.08, הנני ממנה בזאת את מר אריה דבורצ'ק ממושב אלישמע, ת.ד. 92, מיקוד 45880 טל': 7402199-09, פקס: 7444577-09, כמומחה בתחום השמאות מטעם בית המשפט.

1. המומחה יואיל לבדוק את הדירה שברחוב הופיין 14, חולון. המומחה יקבע האם ישנם ליקויים בחצר הדירה (חומה, ריצוף וכו') וכן יבחן את הקשר הסיבתי בין טענת ההצפה לבין אותם ליקויים, ויואיל להעריך את הערכת הזמן הסבירה לתיקון כל ליקוי וכן עלות תיקון כל ליקוי.

2. המומחה יעריך את עלות שווים של הליקויים של כדאיות בתיקונם או שאינם ניתנים לתיקון.

3. למען הסר ספק, יואיל המומחה להתייחס לליקויים המפורטים בכתב התביעה בלבד, וככל שהינם מתייחסים לליקוי הבניה הנטענים. המומחה יואיל לקבוע האם קיימת ירידת ערך כתוצאה מליקויים, אם ימצאו כאלה ואם כן יואיל להעריך את שוויה הכספי.

4. המומחה יבקר בנכס בנוכחות כל הצדדים, בתיאום מוקדם, באופן שאם יעדר אחד הצדדים לא יערך הביקור.

5. הצדדים יעבירו למומחה תוך 15 יום מהיום, את כתבי הטענות, ואת חוות הדעת מטעמו של כל צד, ככל שזו קיימת, וכן כל מסמך אשר יידרש לצורך מתן חוות דעת בתיק.

6. למען הסר ספק יובהר כי הצדדים אינם רשאים לפנות למומחה בכל עניין שהוא- למעט העברת המסמכים כאמור – ואילו המומחה רשאי לפנות לכל אחד מן הצדדים ולהבהיר עמו את הטעון הבהרה לצורך מתן חוות הדעת ובלבד שיידע את הצד שכנגד.

7. המומחה יואיל ליתן חוות דעתו בתוך 45 יום מיום קבלת המסמכים.

8. הצדדים יהיו רשאים לשלוח למומחה שאלות הבהרה וזאת בתוך 30 יום מיום קבלת חוות הדעת ובלבד שהשאלות יומצאו לצד השני 15 ימים מיום קבלת חוות הדעת.

9. שכרו של המומחה ישולם בשלב זה בחלקים שווים על ידי הצדדים, אולם השתתו הסופית תהיה על פי התוצאות.

10. אם קיימת מניעה כלשהיא מצד המומחה לקיים אחר החלטת בית המשפט יודיע על כך באופן מיידי לבית המשפט.

11. תשומת ליבו של המומחה שדיון הוכחות קבוע ליום 8.1.09.

12. המזכירות תשלח את ההחלטה לב"כ הצדדים, תשלח עותק למומחה בית המשפט וכן תודיע למומחה את כתובות ב"כ הצדדים.

ניתנה היום י"א באלול, תשס"ח (11 בספטמבר 2008) בהעדר הצדדים.

אורן שוורץ, שופט

000279/08א 126 ויקי