ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין מגדל חברה לביטוח בע"מ נגד רשת מוסדות פני קפלן בישראל :


בתי המשפט

בית הדין האזורי לעבודה בירושלים

עב 001452/09

בפני:

כב' הרשמת דורית פיינשטיין

24/09/2009

בעניין:

מגדל חברה לביטוח בע"מ

ע"י ב"כ עו"ד

עזריה אלקלעי

תובעת

נ ג ד

רשת מוסדות פני קפלן בישראל

נתבעת

פסק דין

הנתבעת לא הגישה כתב הגנה תוך המועד שנקבע בהזמנה שהומצאה לה ועל יסוד התביעה שלא נסתרה והמוצגים בתיק הנני מחליטה לחייב את הנתבעת לשלם לתובעת את הסך של 80,301 ₪ בצירוף הפרשי הצמדה וריבית כדין מיום הגשת התביעה, 16/2/09 ועד לתשלום הפועל.

בנוסף לחייב את הנתבעת לשלם לתובעת את הוצאות התביעה בסך 907 ₪ (סכום זה כולל אגרת הגשת תביעה בסך 803 ₪, הוצאות מסירה בסך 104 ₪) כשהסכום נושא הפרשי הצמדה וריבית כדין מיום 16/2/09 ועד לתשלום המלא בפועל, ושכ"ט עו"ד בסך 9,275 ₪ כולל מע"מ כדין והכל בצירוף הפרשי הצמדה וריבית מהיום ועד לתשלום המלא בפועל.

ניתן בזה סעד הצהרתי לפיו לפי סעיף 19א (ח) ו-(ט) לחוק הגנת השכר לא יחולו לעניין החוב נשוא התביעה ולעניין העובד הוראות סעיף 19א (ד) לחוק ולא יראו לעניין זכויות העובד או חליפו כלפי קופת הגמל כאילו שולם החוב במועדו וכן ניתן פסק דין הצהרתי לפיו התובעת משוחררת מכל חבות בגין החוב נשוא התביעה מאחר שהפיגור בגביית החוב חל שלא בשל רשלנותה או בעטיה של התובעת כאמור בחוק הגנת השכר התשי"ח 1958.

בקשה לביטול פסק הדין ניתן להגיש תוך 30 יום מיום שפסק הדין יומצא לצד המבקש את ביטולו.

ניתן היום ו' בתשרי, תש"ע (24 בספטמבר 2009) בהעדר הצדדים

דורית פיינשטיין, רשמת

001452/09עב 730 סימהמעורבים
תובע: מגדל חברה לביטוח בע"מ
נתבע: רשת מוסדות פני קפלן בישראל
שופט :
עורכי דין: