ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין יוסף שטרייכר נגד סולל בונה :

1

בתי המשפט

בבית משפט השלום

בירושלים

בשא010915/08

בתיק עיקרי: א 003092/07

בפני:

כב' השופט אלכסנדר רון

תאריך:

11/09/2008

בעניין:

1. יוסף שטרייכר

2. יעל שטרייכר

ע"י ב"כ עו"ד

אליהו שוורץ

המבקשים – התובעים

נ ג ד

1. חפציבה הולדינגס בע"מ

2. סולל בונה בע"מ

ע"י ב"כ עו"ד

אפרת רנד

המשיבה 2 – נתבעת 2

החלטה

1. על שולחן בית המשפט בקשה למתן צו מניעה שנועד לאסור על המשיבה למסור את החזקה בבניין המקווה הצמוד לדירת המבקשים לצד שלישי כלשהו.

2. בקשה למתן סעד זמני טעונה זיקה מהותית לסעד העיקרי המתבקש בתיק הנדון. על הפרק תביעה כספית מובהקת ואין מקום לאישורו של סעד זמני מניעתי כשברקע תביעה כאמור.

3. ויותר מכך. עניינה של הבקשה במקווה, שאין חולקין שלמבקשים אין בו כל זכויות, ומעבר לכך טוענים המבקשים בשם "תושבים" או "גופים שונים של תושבים". הדבר אף עולה מהאמור בבקשה על פניה. על פי סעיף 3 לבקשה, אין המשיבה מוסרת את החזקה במקווה לתושבים מפאת חוב כספי. התושבים, שאין לדעת מי נמנה עימהם, אינם צד להליך זה כלל. על פי סעיף 4 לבקשה, גופים שונים של התושבים מבקשים להגיע להסדר בעניינו של מקווה זה. המבקשים אינם נציגיהם של אותם גופים שונים שאין לדעת כלל מי הם.

4. המשך הבקשה אף נותן ביטוי לכך, שלא זו בלבד שאין עניינה בסעדים שפורטו בתביעה גופא אלא בסעדים שיהיו למבקשים, אם יגיעו, וככל שיגיעו בנסיבות אחרות. די אם יצוין הפתיח בסעיף 7 בו נכתב כי "לא ניתן יהיה למבקש מהמשיבה סעדים ביחס לשינויים במבנה המקווה...". אין מקום לסעד זמני ביחס לסעדים אשר, אפילו אם, אולי, ניתן יהיה לבקשם מהמשיבה, ואגב, כלל לא בתיק זה, ואשר, מכל מקום, עד עצם היום הזה כלל לא נתבקשו.

5. לחיתומה של החלטה, ברי, בלא כל קשר לשאלה האם מוצדק בנסיבות מתאימות לשקול במבוקש, בין במתכונת זו ובין במתכונת אחרת, כי במסגרת תיק זה אין לה מקום.

6. באשר לא נתבקשה תגובת המשיבה פטור בית המשפט מלשקול את שאלת ההוצאות.

ניתנה היום י"א באלול, תשס"ח (11 בספטמבר 2008) בהיעדר הצדדים.

אלכסנדר רון, שופט

010915/08בשא130 ענת יניר