ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין דאוד אבו כף נגד עמותת קהילת כל :

1

בתי המשפט

בית משפט השלום ירושלים

א 003450/06

בפני:

כב' השופט כרמי מוסק-סגן נשיא

11/09/2008

בעניין:

דאוד אבו כף

התובע

נ ג ד

1 . עמותת קהילת כל נשמה

2 . מנורה חב' לביטוח בע"מ

הנתבעות

החלטה

1. לפני בקשה להחלפת מומחה שמונה מטעם בית המשפט ולחילופין מינוי מומחה נוסף.

2. ביום 29.3.07 מונה פרופ' ליברגל כמומחה רפואי מטעם בית המשפט (להלן:"המומחה") לאור הפער הקיצוני בין שתי חוות הדעת של הצדדים.

3. ביום 24.6.07 קבעתי בהחלטה כי "אני אוסר להעביר למומחה את הפרוטוקולים של הועדה הרפואית של המוסד לביטוח לאומי".

4. הפרוטוקולים של הועדה הרפואית של המוסד לביטוח לאומי הועברו למומחה, אשר פנה לבית המשפט לקבלת הנחיות ובהחלטה מיום 2.8.07 קבעתי כי עליו להתעלם מן החומר.

5. ביום 13.08.07 הוגשה בקשה להחלפת המומחה בשל העובדה כי המומחה נחשף לפרוטוקולים של ועדת המל"ל.

6. בהחלטתי מיום 20.9.07 קבעתי , בין היתר, כדלקמן:

"מאחר והתובע כבר נבדק על ידי המומחה, ומאחר ולכל אורך הדרך התבקש המומחה שלא לעיין במסמכי המל"ל ולהתעלם מהם, ומאחר ומדובר במומחה שמונה על ידי בית המשפט בתביעת נזיקין, ולפניו מונחות חוות הדעת מטעם הצדדים, איני רואה מקום לפסול את המומחה."

7. ביום 9.10.07 ערך המומחה את חוות הדעת והגישה לתיק בית המשפט.

8. ביום 10.3.08 התקיים דיון במעמד הצדדים ולא הועלתה טענה בקשר להחלפת המומחה. נקבע כי הצדדים רשאים לפנות למומחה בשאלות הבהרה וכי הצדדים יגישו תחשיבי נזק.

9. ביום 18.5.08 הוגשה הבקשה שלפני להחלפת המומחה ולחילופין למינוי מומחה נוסף מהטעם שהמומחה נחשף לפרוטוקולים של וועדות המל"ל וחוות דעתו הושפעה מכך.

10. חשוב לציין כי המומחה, בפתח חוות דעתו, מתייחס לדוחו"ת המל"ל וכותב כי התעלם מהחומר כפי שהורה לו בית המשפט.

11. המבקשות עצמן כותבות בבקשה כי המומחה, במענה לשאלות ההבהרה מטעמן, טוען, כי פעל על פי הנחיות בית המשפט והתעלם מקביעות המל"ל, אך טענתן היא, כי על פי חוות הדעת ניתן לראות כי המומחה פעל ללא הגיון ודרגת הנכות אשר פסק אינה מקובלת עליהן.

12. לאור האמור, ומאחר והמומחה המנוסה חזר והדגיש כי התעלם מדוחות המל"ל, לא מצאתי כי יש לשנות את המסקנה אליה הגעתי בהחלטתי הקודמת באותו עניין.

13. לא מצאתי כי בהתנהגות המומחה ובאופן בו פעל נפל פגם היורד לשורשו של עניין או כי קיים חשש ממשי ששיקול דעתו העצמאי והמקצועי של המומחה נפגע.

14. לא למותר לציין כי הצדדים הגישו חוות דעת מטעמן ולא וויתרו עליהן. כמו כן, פתוחה בפני הנתבעות הדרך לחקור את המומחה על חוות דעתו.

15. לפיכך, אני דוחה אם כן את הבקשה ללא צו להוצאות.

ניתנה היום י"א באלול, תשס"ח (11 בספטמבר 2008) בהעדר הצדדים.

כרמי מוסק, שופט

סגן נשיא