ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין חנה לוי נגד אסתר אזרזר ואח' :

בתי-המשפט

בית משפט השלום ירושלים

לפני כבוד השופט יחזקאל ברקלי

א 007844/07

11/09/2008

1

בעניין:

חנה לוי

ע"י ב"כ עו"ד א. תוסיה כהן ואח'

התובעת

נ ג ד

1. אסתר אזרזר

2. מקסים אזרזר

ע"י ב"כ עו"ד עז אלדד

הנתבעים

החלטה

1. בהמשך להחלטתי בבש"א 5095/07 אני קובע את התיק לישיבת קדם משפט ליום 5/11/08 בשעה 9:15.

2. אני מורה שהעדויות הראשיות של הצדדים והעדים מטעמם יוגשו בתצהירים. לתצהירים יצורפו העתקים צילומיים של כל מסמך שכל צד מבקש להגיש ויסומנו בראשי תיבות של שם המצהיר ובמספרים עוקבים.

3. הדברים שיובאו בתצהירים והמסמכים שיצורפו אליהם כאמור, יחשבו כקבילים על תנאי, עד לאחר שמיעת ב"כ הצדדים במקרה של התנגדות להגשת מסמך כל שהוא ולמתן החלטת בית המשפט.

4. אם צד זה או אחר לא יצליח להשיג תצהיר עדות ראשית מאחד העדים, הוא רשאי להגיש בקשה מנומקת לבית המשפט בה יפרט את שם העד, מענו, נושא עדותו והסיבה לכך שלא ניתן היה להגישה בתצהיר, כולל פירוט הנסיונות והפעולות שנעשו על ידו בקשר לכך. בבקשה תיכלל תגובת הצד שכנגד.

5. כל אחד מהמצהירים יתייצב לחקירה נגדית על תצהירו במועד שיקבע להוכחות, אלא אם כן הצד שכנגד יוותר על חקירתו.

6. כל צד יהיה רשאי להעיד את המצהירים עדות ראשית משלימה קצרה, בעיקר בתגובה לתצהירים של הצד שכנגד.

7. תצהירי העדות מטעם התובעת יוגשו עד ליום 1/10/08.

תצהירי העדות מטעם הנתבעים יוגשו עד ליום 1/11/08.

8. כל צד ימציא למשנהו במישרין עותק מכל תצהיר שהוגש על ידו, ויציין את עובדת ההמצאה על העותק שיוגש לתיק בית המשפט.

9. במועד הקד"מ הנ"ל, תשמענה כל בקשות הביניים, אשר תוגשנה עד 30 יום לפני הישיבה, ותועלה כל טענה שתהיה, אם תהיה, ביחס לקבילות התצהירים וצרופותיהם.

ניתנה היום י"א באלול, תשס"ח (11 בספטמבר 2008), בהעדר הצדדים.

המזכירות תמציא העתקים לב"כ הצדדים.

יחזקאל ברקלי, שופט

007844/07א 130 מ.ב.