ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין איאד - האונברסיטה העברית ירושלים :

1

בתי המשפט

בית משפט השלום ירושלים

בשא010880/08

בתיק עיקרי: א 016891/08

בפני:

כב' הרשם אורי פוני

תאריך:

11/09/2008

בעניין:

סעדיה איאד

מבקש

נ ג ד

האונברסיטה העברית בירושלים

משיבה

החלטה

1. המשיבה הגישה תביעה כספית כנגד המבקש ע"ס של 10,809 ₪ בהליך של סדר דין מקוצר.

על פי נספח א' לכתב התביעה נרשם המבקש ללימודים לשנת תשס"ו ולצורך כך אף חתם על טופס לימודים (נספח א' לכתב התביעה).

כמו כן צירפה המשיבה דף פירוט החוב.

לאור חתימתו של המבקש על נספח א' בו התחייב לשלם את שכר הלימוד ושאר תשלומי החובה כאמור בנספח ב' נשלחו אליו שוברי תשלום אך אלה לא נפרעו ולפיכך הוגשה התביעה.

2. המבקש באמצעות ב"כ הגיש בקשה לרשות להגן. לבקשה צורף תצהיר אשר כל שנאמר בו כי המבקש מצהיר כי האמור בנימוקי בקשתו הינו אמת.

3. הלכה פסוקה היא כי נתבע בהליך של סדר דין מקוצר חייב להיכנס לפרטי הענין שעליו מבוססת הגנתו ואינו רשאי להסתפק בהעלאת טענות כלליות.

הטעם להלכה זו נעוץ בכך כי במידה ובית המשפט יאפשר למבקש להתגונן בפני התביעה הרי שתצהירו ורק תצהירו ישמש ככתב הגנה במסגרת ניהול ההליכים בתיק.

עיון בתצהיר המבקש מגלה כי אין בו כל גירסה עובדתית של הגנתו. אין המבקש רשאי להספק בלפרט בנימוקי הבקשה את הגנתו ואין מקום להפנות בתצהיר לנימוקי הבקשה. לפיכך בנסיבות המקרה שבפני די באמור לעיל על מנת לדחות את הבקשה.

4. למעלה מן הצורך יוער כי המבקש במסגרת נימוקי הבקשה אינו מכחיש את חתימתו של נספח א' הנ"ל.

עוד מודה המבקש כי התייצב פעם אחת אצל המשיבה למטרת ייעוץ.

ככל שהמבקש החליט שלא ללמוד אצל המשיבה לאחר שחתם על נספח א' היתה מוטלת עליו חובה להודיע על כך במכתב רשום, המבקש אינו מעלה טענה כי נקט בהליך זה ומשכך הרי שעליו לשאת בתוצאות מחדלו.

5. אשר על כן הבקשה נידחת.

ניתן בזאת פסק דין לטובת המשיבה על פי כתב התביעה.

ב"כ המשיבה ימציא פסק דין פורמלי לחתימה בתוך 7 ימים מיום קבלת ההחלטה.

החלטה זו ניתנת בהתאם לסמכותי על פי הוראת תקנה 205 ג' לתקנות סדר הדין האזרחי.

המזכירות תשלח העתק ההחלטה לצדדים.

ניתנה היום י"א באלול, תשס"ח (11 בספטמבר 2008) בהעדר הצדדים.

אורי פוני, רשם