ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין ועקנין יוסי נגד קצין התגמולים :

30

בתי המשפט

בית משפט השלום באר שבע

וע 001001/03

בפני:

כב' השופט יעקב גנן

תאריך:

המערער

ועקנין יוסי

בעניין:

ע"י ב"כ עוה"ד

בניטה אושרת

נגד

קצין התגמולים

ע"י ב"כ בועז אברהמי - מתמחה

המשיב

חברי הועדה:

פרופ' אברהם מרש - חבר

מר לואיס פלד - חבר

פסק דין

1. ערעור זה עניינו שעור ה"החמרה" בגין פגימה מוכרת הקשורה בהפרעה בקרסול שמאל.

2. המערער פנה לקצין-התגמולים בתביעה להכיר בו כ"נכה", לפי חוק הנכים (תגמולים ושיקום), ה'תשי"ט - 1959 [נוסח משולב], וזאת בגין הפגימה האמורה לעיל.

3. בתאריך 27/10/02, הודיע קצין-התגמולים למערער, כי לאחר עיון בתביעתו ובהסתמך על חוות-דעת רפואית, מיום 19/06/02, הגיע לכלל מסקנה, שההפרעה בקרסול שמאל "החמירה חלקית", בשעור של מחצית מדרגת הנכות הכוללת.

4. ועדה-רפואית, בישיבתה מיום 01/09/02, קבעה למערער דרגת נכותו בשעור של 5% מתוך דרגת נכות כוללת של 10%, בגין ניתוח בקרסול שמאל, כולל צלקת.

5. בתאריך 05/01/03, הגישה ב"כ המערער ערעור על החלטתו האמורה לעיל של קצין-התגמולים, מיום 27/10/02.

6. לטענת ב"כ המערער, חייב היה קצין-התגמולים להכיר במרשו כ"נכה", לפי חוק הנכים, כמי שנכותו "נגרמה" תוך כדי ועקב השרות ולא רק כמי שנכותו "הוחמרה".

7. שמיעת ההוכחות בערעור זה, נדחתה מספר רב של פעמים מחמת אי התייצבותה של ב"כ המערער לדיונים, ובסופו של דבר, רק בתאריך 27/03/08 נשמעו ההוכחות והעידו בפנינו: המערער וכן המומחים-הרפואיים של ב"כ שני הצדדים.

8. בתום שמיעת הראיות, הצהירו ב"כ הצדדים, כי אין להם עדים נוספים וביקשו להגיש את סיכומי-טיעוניהם, בכתב.

9. ניתנה החלטה, כמבוקש ע"י ב"כ הצדדים, וניקבע, כי פסק הדין יישלח אליהם והם פטורים מהופעה לשמיעתו.

10. על פי ההחלטה האמורה לעיל, היה על ב"כ המערער להגיש את סיכומיה תוך 30 יום מיום 27/03/08.

11. עד ליום כתיבת פסק-דין זה, לא הגישה ב"כ המערער את סיכומיה, וב"כ המשיב עותר ליתן פסק דין, בהעדר הסיכומים מטעם ב"כ המערער, לפיו ידחה הערעור תוך חיוב המערער לשאת בהוצאות המשפט ובשכר טרחת עו"ד.

12. כיצד עלינו לנהוג במקרה זה? והאם עלינו ליתן פסק-דין הדוחה את הערעור בהעדר סיכומי ב"כ המערער?

13. בדרך כלל, פרק-הזמן החולף ממועד הגשת הערעור ועד למתן פסק-הדין, הוא ממושך.

תופעת "הסחבת" מטרידה את מערכת בתי-המשפט ואת הציבור בכללותו והיא נובעת עקב סיבות רבות שלא תמיד קל להתמודד עימן.

14. אחד הגורמים להתמשכות היא תופעת הגשת סיכומים, בכתב, זמן רב לאחר שחלף הזמן שהוקצב לכך ע"י בית-המשפט, לעיתים - אף מעבר לאורכה שניתנה ע"י בית-המשפט. במקרים רבים, ממתינים אנו לקבלת הסיכומים חודשים ארוכים.

15. תקנות 157 ו- 160 לתקנות סדר-הדין האזרחי, ה'תשמ"ד – 1984, שעניינן הגשת סיכומים, קובעות את ההסדרים להגשתם.

16. מובן הוא, כי ההחלטות בדבר אופן הגשת הסיכומים והקצבת הזמן להגשתם, הן בשיקול-דעתו של בית-המשפט. יחד עם זאת, תמיד ראוי לשקול גם את הצורך להימנע מהתמשכות מיותרת של הליך זה תוך הקפדה על זכויותיהם של שני הצדדים ועל סיומו של ההליך תוך זמן סביר (בעניין זה ראה את החלטתה של כב' השופטת (בדימ.), הגב' טובה שטרסברג-כהן בתיק 262/04). אין צורך חזור על האמור בה.

17. כאשר בית-המשפט ממתין לקבל סיכומים מעבר למועדים שקבע - הרי שמדובר בדרך ניהול משפט שאינה ראוייה ואינה הכרחית. המתנה כזו גורמת לתקלות מיותרות ולהארכת המשפט ללא הצדקה. בית-המשפט - הוא המופקד על ניהול משפט ועליו לדאוג שכל משפט יסתיים תוך זמן סביר. יעילות, עניינות מהותית ואיכות - אינן סותרות זו את זו. ההיפך הוא הנכון. היעילות, הננקטת באופן מידתי - מבטיחה טיפול מהיר, ענייני ואיכותי, תוך זמן סביר, היא מונעת עינוי-דין ויש בה כדי להקל על עשיית הצדק. התעלמות מהאיחור ומתן יד להתארכות הדיון כתוצאה מכך - אינם אופציה לגיטימית.

18. אין להשלים עם התופעה, במקרה זה ועל ב"כ המערער, שעד כה לא הגיש סיכומיו - לשלם את המחיר.

19. במקרים רבים כבר ניתנו על-ידנו פסקי-דין (ע.נ. 19/93, מיום 15/07/99, ע.נ. 118/96, מיום 2605/94, ע.נ. 1024/97, מיום 06/12/2001, ע.נ. 1144/97, מיום 27/05/2003, ע.נ. 1148/99, מיום 23/12/2002, ע.נ. 1050/99, מיום 17/07/2003, ע.נ. 1151/99, מיום 04/09/2002, וע 2003/00, מיום 22/09/2004, וע 2117/00, מיום 02/06/2003, וע 2154/00, מיום 15/01/2004), בהם דחינו ערעור מחמת כך שב"כ המערער לא הגיש את סיכומיו, כפי שנקבע על-ידנו, או שאיחר בהגשתם, ובית-המשפט המחוזי, בשבתו כבית-משפט לערעורים, אישר את פסק-דיננו ודחה ערעורים שהוגשו בנדון (ראה: ע"א 1252/98 וכן בר"ע 661/03, מיום 21/08/2003).

20. בערעור זה מדובר במקרה שאירע עוד בשנת 1999, שעה, שעובר לגיוסו נפל ונחבל בקרסול שמאל.

21. בנסיבות מקרה זה, אין להשלים בשום צורה ואפן עם ההשהייה הממושכת.

22. בעל דין, שלא הגיש את סיכום טענותיו במועד - דינו כבעל דין שלא התייצב במועד לדיון שנקבע, ואם לא התייצב - יש למחוק את הערעור.

23. כזו היא התוצאה הסופית לאור העובדה שעד לעצם היום הזה, טרם הגישה ב"כ המערער את סיכומי טיעוניה.

24. התוצאה הסופית היא, שאנו מחליטים למחוק ערעור זה.

25. החלטת קצין-התגמולים, מיום 22/10/02 - נשארת על כנה.

26. המערער ישא בהוצאות המשפט ובשכר-טרחת עורך-דינו של המשיב בסכום כולל של: - 3,000 ₪ (שלושת אלפים ש"ח).

הסכום הנ"ל ישא ריבית ויהא צמוד למדד, כחוק, מיום מתן פסק-הדין ועד ליום תשלומו בפועל.

27. זכות ערעור, כקבוע בסעיף 34 לחוק הנכים.

28. מזכירות בית-המשפט: -

א. תשלח לב"כ הצדדים - עותק מפסק-דין זה, לאחר שבישיבה מיום 27/03/08, קיבלו פטור מהופעה לשמיעתו.

ב. תמציא לקצין-התגמולים, ישירות, עותק מפסק-דין זה.

ניתן היום י"ב באב, תשס"ח (13 באוגוסט 2008) בהעדר ב"כ הצדדים

( - ) ( - ) ( - )

_________________ __________________ _________________

יעקב גנן, נשיא (דימ.) פרופ' אברהם מרש מר לואיס פלד

אב בית-הדין חבר חבר

וע 1185/03 עינת חייט