ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין שסטון נגד שפק :

4

בתי המשפט

בית משפט השלום אשדוד

בשא000712/08

בשא000713/08

בפני:

כב' הרשם יניב בוקר

תאריך:

17/07/2008

בעניין:

1. שסטון אלכסנדר

2. אלנה וינצקי

המבקשים

נ ג ד

שפק ויאצ'סלב

המשיב

ע"י ב"כ עו"ד

עמיר כהן

החלטה

1. בפני שתי התנגדויות לביצוע שטר אשר הדיון בהן אוחד.

2. האחת, בש"א 712/08, הוגשה על-ידי המבקש מס' 1, שסטון אלכסנדר כנגד שטר אשר הגיש המשיב, מר ויאצ'סלב שפק, לביצוע בלשכת ההוצאה לפועל באשדוד (תיק מס' 1-08-00723-25) והשנייה, בש"א 713/08, הוגשה על-ידי המבקשת מס' 2, הגב' אלנה וינצקי, בגין אותו שטר אשר הגיש המשיב לביצוע.

3. בבקשתו של המבקש מס' 1 נטען כי המדובר בשטר חוב שנועד להבטיח את החוב ואינו ניתן לפרעון מיידי. עוד טען המבקש מס' 1 בבקשתו כי המשיב ממילא הגיש את השיקים שבגינם ניתנה הערבות לביצוע בלשכת ההוצאה לפועל וכי כיום הוא משלם בגינם תשלומים חודשיים כפי שהורה לו ראש ההוצאה לפועל. לטענת המבקש, המשיב מנסה לגבות את "כפל החוב", כלשונו.

4. בבקשתה של המבקשת מס' 2 נטען כי אינה חייבת מאומה בתיק זה שכן שילמה את חלקה בגין החוב לעוה"ד וכי בא-כוח המשיב התחייב בפניה כי אינה חייבת יותר כספים בתיק זה ואף נאמר לה כי השטר הושמד ואינו משמש עוד לביטחון.

5. כידוע, בסעיף81א(ג)סיפא לחוק ההוצאה לפועל התשכ"ז–1967, נקבע כהאי לישנא:

"לעניין הדיון בבית המשפט רואים את ההתנגדות כבקשת רשות להתגוונן בדיון מקוצר לפי תקנות סדר הדין האזרחי, תשכ"ג- 1963."

6. לפיכך, ביום 13/7/2008 נחקרו בפני המבקשים על תצהיריהם.

7. מחקירתה של המבקשת מס' 2 עולה כי את מה שנכתב בתצהירה הצהירה רק על סמך מה שנאמר לה מאחיה, המבקש מס' 1.

המבקשת מס' 2 חזרה בה למעשה מכל טענותיה כאשר נוכחה לדעת, במהלך החקירה, כי המבקש מס' 1 חתם על הסכם לפיו שטר החוב עליו חתמה יוחזק עד לפרעון מלוא השיקים שמסר המבקש מס' 1, ולא כפי שסברה, כי היא משוחררת מערבותה.

8. בסיכומיה אף אמרה המבקשת מס' 2 במפורש כי: "... מה שנשאר אנו חייבים לשלם".

9. מחקירתו של המבקש מס' 1 עלה כי כל טענתו כנגד הבקשה לביצוע השטר היא חששו כי ייגבה ממנו תשלום כפול בגין אותו חוב.

ב"כ המשיב הצהיר, לאור אמירה זו של המבקש מס' 1, כי כל סכום שייגבה במסגרת תיקי ההוצאה לפועל שנפתחו בגין השיקים שחוללו יופחת מסכום החוב ולא ייגבה פעמיים.

10. עולה מן המקובץ כי למבקשים אין כל הגנה בפני השטר והגנתם אינם אלא הגנת בדים.

11. המבקש מס' 1 הודה כי חתם על הסדר פרישת חוב ממנו עולה כי שטר החוב נשוא הבקשה לביצוע נועד להבטיח את פרעונם של השיקים אשר חוללו בחוסר פרעון ולכן, ככל שהיה שטר על תנאי, הרי שהתנאי התקיים עם חילולם של השיקים ואין ספק כי המשיב זכאי לגבות את שטר החוב מן המבקשים.

12. אומנם, המשיב אינו זכאי לגבות את אותו החוב פעמיים, ברם, אין זו הגנה בפני ביצועו של שטר החוב בלשכת ההוצאה לפועל אלא, לכל היותר, בסיס לבקשה בטענת פרעתי, אם וכאשר יפרעו המבקשים את החוב, או חלקו, באחד מן התיקים.

13. לאור כל האמור לעיל הריני דוחה את התנגדויותיהם של המבקשים לביצועו של שטר החוב ומורה על שפעול ההליכים בתיק הוצאה לפועל מס' 1-08-00723-25.

14. המבקשים ישלמו למשיב, ביחד ולחוד, הוצאות הדיון בבקשותיהם ושכ"ט עו"ד בסך 2,000 ₪ בתוספת מע"מ.

ניתנה היום י"ד בתמוז, תשס"ח (17 ביולי 2008) בלשכתי בהעדר הצדדים.

המזכירות תמציא העתקים לב"כ הצדדים

יניב בוקר - רשם

000712/08בשא139 יפעת קשתי