ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין דמבה טמנג נגד חברת השמירה בע"מ :

1

בתי הדין לעבודה

בית הדין האזורי לעבודה ת"א – יפו

בפני: כב' השופטת א. סלע - סגנית נשיא

עב 007579/07

בשא 4003/08

11/09/2008

בעניין:

דמבה אסיס טמנג

ע"י ב"כ עוה"ד

סבירסקי

המבקש

נ ג ד

חברת השמירה בע"מ

ע"י ב"כ עוה"ד

בכור

המשיבה

החלטה

1. בפני בקשה מטעם התובע דמבה אסיס טמנג (להלן- המבקש) להגשת תצהיר משלים קצר (שני במספר).

2. הנתבעת – חברת השמירה בע"מ (להלן- המשיבה) מתנגדת לבקשה.

3. טעמי הבקשה בתמצית –

א. מדובר בתצהיר שמטרתו היחידה והטכנית הינה צירוף קובץ הקלטה לתיק בית הדין, קובץ אשר נמסר למשיבה לפני זמן רב ועוד בטרם הגשת תצהירי הצדדים, ושתוכנו נפרס בפירוט רב בכתב התביעה ולאחר מכן גם בתצהיר המבקש בצירוף תמלול תוכן הקובץ;

ב. בהמשך, לבקשת ב"כ המשיבה נמסרו לה הן תמלול ההקלטה והן קובץ ההקלטה;

ג. המבקש, לדידו "צירף את ההקלטה" בתצהירו במובן זה שפירט את תוכנה המלא בתמלול וציין מפורשות כי האקט הטכני של מסירת קובץ ההקלטה ייעשה גם הוא;

ד. המשיבה, בתצהיריה התייחסה מפורשות ובפירוט לתוכן ההקלטה;

ה. במצב בו בידי שני הצדדים מצוי מזה זמן רב קובץ ההקלטה ומשבתיק בית הדין מצוי תמלול ההקלטה וקיימות התייחסות מפורטות של שני הצדדים לגבי תוכן ההקלטה אך עם זאת לא נמצא קובץ אין מקום שלא להיעתר לבקשה;

ו. יתכן כי היה ניתן לצרף את ההקלטה באופן שונה אך המבקש סובר כי מן הראוי לעשות כן במסגרת ההליכים המקדמיים , על דרך של תצהיר קצר בו יצהיר המבקש כי הקובץ המצורף הוא של ההקלטה שביצע באותה שיחה אשר תומללה בנספח שצורף לתצהיר הקודם;

ז. לעמדה בדבר אופן הצירוף הגיע המבקש רק לאחרונה שאם לא כן היה יכול לעשות כן במסגרת התצהיר המקורי. אין להשוות בקשה זו לבקשה לצירוף תצהיר נוסף מטעם יאיר חדד. בבקשה זו מדובר בתוספת טכנית בלבד אשר לא מוסיפה כל טענות או נתונים חדשים;

ח. צירוף קובץ ההקלטה בשלב זה לא פוגע במבקשת כהוא זה, הוא לא חושף בפניה כל נתון חדש שלא הכירה היטב מזה זמן רב, כמו כן מדובר בצירוף קובץ של שמע של שיחה שתמלולה המלא מופיע בתצהיר המבקש כך שכל ההתייחסות לתוכן הדברים נעשתה כבר; ט. במקרה זה התרשמות משמיעת ההקלטה חשובה לא פחות ואף יותר מקריאת התמלול שלה;

ט. אין להשוות בקשה זו לבקשה הקודמת לצירוף תצהיר נוסף מטעם יאיר חדד. בבקשה זו מדובר בתוספת טכנית בלבד אשר לא מוסיפה כל טענות או נתונים חדשים.

4. טעמי המשיבה בתמצית –

א. מדובר בבקשה המוגשת זמן קצר ביותר מהחלטת בית הדין אשר התירה "תצהיר משלים קצר נוסף" מטעם המבקש;

ב. הבקשה הינה נסיון של המבקש לבצע מקצה שיפורים כדי לחפות על מחדליו ויותר מכך כדי לנסות ולהשיג יתרון דיוני על פני המשיבה אשר תצהיריה מוגשים בד בבד עם התגובה;

ג. המבקש לא פירט הטעמים לאי הגשת קובץ ההקלטה במועד. הבקשה הינה לאקונית ולא מפורטת כאילו היתה הודעה על הגשת תצהיר. יש לראות הבקשה כאילו הוגשה ללא כל נימוק;

ד. משנמנע המבקש מלצרף לבקשה תצהיר המפרט את הנסיבות המצדיקות את מתן הרשות להגשת תצהירו המשלים, יש לדחות הבקשה;

ה. התצהיר המשלים לא כולל ולו עובדה אחת שלא היתה ידועה למבקש במועד הכנת תצהירו המקורי כאשר תמלול ההקלטה מצוי בידיו עוד טרם הגיש תביעתו.

לאחר עיון בבקשה , בתגובה לה ובכתבי הטענות שבתיק הנני מורה כלהלן –

5. לא נהיר כלל מדוע בקשה זו מוגשת רק כיום בפרט שאין זו הפעם הראשונה בה מבקש המבקש להגיש תצהיר משלים לבית הדין ובפרט כאשר המבקש טוען כי מדובר בראיה מרכזית בתביעתו. הטענה שהועלתה לפיה למסקנה בדבר אופן הצירוף הגיע המבקש רק לאחרונה שאם לא כן היה יכול לעשות כן במסגרת התצהיר המקורי, איננה בבחינת נימוק לאי צירוף תוכן ההקלטה לתצהיר המקורי. במילים אחרות - שיקול מוטעה של פרקליט ו/או צד איננו בבחינת נימוק המכשיר אי הגשת מסמך במועד.

6. יחד עם זאת, משעיון בתיק מעלה כי תמלול הקלטת צורף לתצהיר המקורי של המבקש כמו כן משהמשיבה התייחסה לתמלול בתצהיריה היא, ומשכעולה מהבקשה גם תוכן ההקלטות נמסרו לידי המשיבה עוד קודם להגשת תצהירים מטעמה הנני סבורה כי לא יגרם למשיבה כל נזק בקבלת הבקשה.

7. אין לי אלא לחזור על הדברים שנכתבו בהחלטתי בבקשה הראשונה שהוגשה מטעם המבקש להגשת תצהיר משלים – אמנם, נכון כי הדברים לא נעשו לפי הסדר הכרונולוגי הרגיל והמובנה בו הדברים אמורים היו להתבצע, אך לעניין זה ידועה ההלכה כי בבתי הדין סדרי הדין יהיו גמישים ופשוטים, כאשר פגם פרוצדורלי לא יפגע בזכות החוקתית למיצוי הדין. (ע"ע 1462/02 רולס יוסף בע"מ – דב חוסטצקי ) ובפרט כאשר הפגם ניתן לריפוי באופן של חיוב בהוצאות.

8. עוד אוסיף כי מדיניות בית הדין לעבודה הינה להקל בהגשת ראיות באיחור ככל שהדבר אינו פוגע בצד שכנגד ותוך שקול כל מקרה לגופו , כאשר הכלל המנחה הוא רצונו של בית הדין להגיע לחקר האמת (י. לובוצקי, סדר הדין במשפט העבודה, פרק 12, עמודים 37-39)

9. סוף דבר- הבקשה להגשת תצהיר משלים קצר בצירוף תוכן ההקלטה מתקבלת.

10. נוכח השלב בו הוגשה הבקשה כמו גם נוכח ההלכה הפסוקה בעניין ישא המבקש בהוצאות המשיבה בסך 500 ₪ ובנוסף סך 2,250 ₪ בצירוף מע"מ כחוק בגין שכ"ט עו"ד שישולם בתוך 30 יום מקבלת ההחלטה. לא ישולם הסך הנ"ל במועד ישא הוא הפרשי הצמדה וריבית כחוק מיום קבלת ההחלטה ועד לתשלום המלא בפועל.

ניתנה היום י"א באלול, תשס"ח (11 בספטמבר 2008) בהעדר הצדדים.

ההחלטה תשלח לצדדים בדואר.

א. סלע, שופטת

סגנית נשיא

קלדנית: רינת אברג'ל