ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין קרנפיל בקטאש מיידן נגד פרידמן חכשורי חברה להנדסה ובנין בע"מ :

1

בתי הדין לעבודה

בית דין א.לעבודה ת"א

בשא004258/08

בתיק עיקרי: עב 005718/07

בפני:

כבוד הרשמת מוניקה מרגלית

תאריך:

11/09/2008

בעניין:

קרנפיל בקטאש מיידן

ע"י ב"כ עו"ד

ולאדימיר מיסיוק

המבקש

נ ג ד

פרידמן חכשורי חברה להנדסה ובנין בע"מ

ע"י ב"כ עו"ד

בנימין (בני) מ. כהן

המשיבה

החלטה

1. בפני בקשה לתיקון תביעה.

נימוקי הבקשה: המסמכים שהעבירה המשיבה למבקש במסגרת תצהיר גילוי מסמכים, ביניהם תלושי שכר, הביאו את המבקש לחישוב מחודש של רכיבי תביעתו כמפורט בנוסח כתב תביעה מתוקן מצורף המכמת ביתר דיוק את הפרש השכר.

בנוסף, לאור השינויים המשפטיים ופסיקתו של ביה"ד הארצי לעבודה נוסף רכיב דמי כלכלה.

המשיבה בתגובתה מתנגדת לבקשה. לא נתבעו בכתב תביעה מקורי דמי כלכלה, הפרשי הצמדה וריבית ולא הועלו טענות לענין דירוגו של המבקש.

עוד הוסיפה כי לא צויינה אסמכתא בענין פסיקת ביה"ד הארצי לעבודה. מדובר לטענתה, בתיקון מהותי משמעותי של שינוי סכום התביעה והוספת עילות חדשות.

2. גישתם של בתי הדין לעבודה גמישה ומרחיבה את אפשרות תיקון כתבי הטענות בעיקר כשמדובר בתביעות מתחום הבטחון הסוציאלי. הדבר נתון תמיד לשיקול דעתו של בית הדין בהתחשב בשאלות: האם מעמיד הנוסח המתוקן את הפלוגתא האמיתית לדיון; והאם יהיה בתיקון כדי לגרום לצד השני עוול שפיצוי כספי לא יוכל לתקן. אם התשובה לשאלה הראשונה חיובית, הגישה מאד ליברלית במסגרת השאלה השניה, כדי שהטפל לא יכשיל את העיקר (דב"ע נה 115-3, שמעון שלוסמן נ' צים חברת השיט הישראלית בע"מ מ- 10/95).

בנוסף, יתחשב בית הדין בעיתוי של הגשת הבקשה, באיזה שלב של ההליך המשפטי.

3. במקרה דנן, אף כי הוגדל סכום התביעה מסך -.57,387 ₪ במקור לסך

-.92,763 ₪ בנוסח המתוקן, נוכח החישוב המחודש וחרף הוספת עילה, לאור מדיניות בתי הדין לעבודה מצאתי לנכון להעתר לבקשה. אין ספק כי התיקון יביא בפני ביה"ד את מכלול הפלוגתאות ביעילות וימנע הגשת תביעה חדשה. אין להתעלם מהשלב המקדמי בו הוגשה הבקשה בטרם שלב ההוכחות.

4. לאור האמור, אני מורה על קבלת כתב תביעה מתוקן.

על המבקש להשלים תשלום אגרת בית משפט בהתאם.

המשיבה רשאית להגיש תוך 30 יום כתב הגנה מתוקן.

המבקש ישא בהוצאות המשיבה (שכ"ט עו"ד) בסך -.1,500 ₪ בצירוף מע"מ כדין.

ההחלטה תישלח לצדדים ע"י המזכירות.

ניתנה היום י"א באלול, תשס"ח (11 בספטמבר 2008) בהעדר הצדדים.

מוניקה מרגלית, רשמת

קלדנית: שרי חדד