ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין דיין מרסל נגד המל"ל :

1

בתי הדין לעבודה

בית הדין האזורי לעבודה בנצרת

בל 001672/06

בפני:

כב' השופט מירון שוורץ

תאריך:

11/09/2008

בעניין:

דיין מרסל

ע"י ב"כ עו"ד

שחאדה נסר

התובעת

נ ג ד

המוסד לביטוח לאומי

ע"י ב"כ עו"ד

ס. קאסם ואח'

הנתבע

החלטה

1. בהליך זה מונה פרופ' רכס – נוירולוג, כמומחה מטעם בית הדין, אשר התבקש לתת חוות דעת בעניינה של התובעת.

בין יתר השאלות שהופנו למומחה כאמור, הועלתה השאלה האם בהתבסס על העובדות ועל החומר הרפואי, יש מקום למינוי מומחה רפואי נוסף בתחום רפואי שונה.

2. בחוות דעתו של המומחה נקבע ביחס לשאלה זו, כי ניתן להתייעץ גם עם מומחה בתחום הלב או מומחה ברפואה פנימית.

3. חוות הדעת הועברה לצדדים, ומטעם הנתבע הוגשה הודעה, לפיה מתבקש בית הדין למנות מומחה נוסף. מטעם התובע לא הוגשה כל הודעה.

4. בנסיבות העניין, לאור האמור בחוות דעת ובהתאם למבוקש, נעתר בית הדין לבקשה ובהחלטה מיום 25.8.08 מונתה ד"ר גרין כמומחה נוסף. משהתברר כי ד"ר גרין אינה מצויה עוד ברשימת המומחים, יש למנות מומחה אחר במקומה.

לפיכך, פרופ' וינטראוב משה, מביה"ח איכילוב, מתמנה בזה לשמש מומחה יועץ רפואי (להלן: "המומחה") לשם מתן חוו"ד רפואית בשאלות המפורטות להלן בהחלטה זו והמתייחסות לתובעת, וזאת ככל האפשר בתוך 30 ימים ממתן החלטה זו. שכ"ט המומחה ישולם מקופת ביה"ד כמקובל.

5. מסמכים רפואיים:

להחלטה זו מצורפים מסמכים כמפורט להלן:

א. תיק רפואי בי"ח משפחה קדושה (נ/4).

ב. תיק רפואי שירותי בריאות כללית (מרפאת נצרת עילית צפון ומרפאות מקצועיות) (נ/5).

ג. חוו"ד פרופ' רכס מיום 12.6.08.

6. העובדות:

א. התובעת ילידת 1947, עבדה במועד האירוע כעובדת נקיון בחברת אחים עובדיה בע"מ והיא הועסקה בפועל במשרד הפנים בסניף קרית הממשלה בנצרת עילית.

ב. ביום 15.8.04, ניהלה התובעת ויכוח מלווה בבכי וצעקות עם מנהל הלשכה למרשם האוכלוסין ובסמוך לאחר מכן, החלה לחוש חולשה וסחרחורת, איבדה הכרה, נפלה ונחבלה בראשה ובגופה. התובעת פונתה לביה"ח משפחה קדושה בנצרת, שם טופלה.

ג. התובעת היתה נתונה במתח עבודה שגרתי מתמיד, אולם ביום האירוע, נכנסה למצב של מתח ועצבנות חריגים ביותר, אשר נבעו מן הלחץ הכרוך באפשרות אובדן מקום העבודה, למי שמשמשת מפרנסת יחידה בביתה.

ד. כושר הביטוי של התובעת הינו בסיסי ביותר והיא מתקשה בהבנת הנדרש ממנה. בהתבסס על קביעה זו, הגיע בית הדין למסקנה בדבר עצם קיומו של האירוע וחריגותו, הגם שאין לו תיעוד ברישומים הרפואיים אשר נערכו בסמוך לאירוע.

7. השאלות:

א. האם ניתן לקבוע שהאירוע ממנו סבלה התובעת ביום 15.8.04, במסגרתו חשה סחרחורת, איבדה הכרתה נפלה ונחבלה (להלן: "אבדן ההכרה"), נגרם כתוצאה מן האירוע בעבודה המתואר בסע' 3 לעיל (מתח ועצבנות חריגים ביותר) והאם קיים קשר סיבתי בין השניים?

ב. במידה ולאירוע המתואר בסע' 3 לעיל היתה השפעה כלשהי שהביאה לאבדן ההכרה, האם היתה השפעת האירוע בעבודה פחותה בהרבה מהשפעת גורמי סיכון אחרים?

8. תשומת לב הצדדים מופנית לכך שאין צד רשאי לפנות באופן ישיר אל המומחה בכל עניין שהוא, ובכלל זה אינו רשאי להמציא למומחה מסמכים באופן ישיר.

ככל שצד מסוים סבור כי יש מקום לפנות למומחה בעניין מסוים או להגיש לו מסמכים, עליו להגיש תחילה, בקשה מנומקת לבית הדין, תוך המצאתה לצד שכנגד, וכל פניה אל המומחה ובכלל זה המצאת מסמכים, תעשה על ידי בית הדין, זולת אם בית הדין הורה אחרת. ככלל, אין המומחה אשר מונה על ידי בית הדין, בודק את בעל הדין, שעניינו הופנה אליו, אלא אם המומחה מבקש זאת או בעל הדין הגיש בקשה מנומקת בעניין זה לבית הדין ובית הדין נעתר לבקשה.

9. עם קבלת חוות הדעת היא תועבר לצדדים והם יקבלו ארכה בת 15 יום לבקש להפנות למומחה שאלות הבהרה ביחס אליה ותינתן ארכה בת 15 יום להגיב לבקשה כזו, ככל שתוגש.

ככל שלא תוגשנה בקשות להפנות למומחה שאלות הבהרה, יקבלו הצדדים ארכה נוספת בת 15 יום להגיש סיכומיהם או להשלים סיכומים שהוגשו, שאם לא כן יחשבו כמסכימים למסקנה העולה מחוות הדעת ולמתן פסק דין בהתאם.

10. התיק יובא לעיוני ביום 12.10.08.

ניתנה היום י"א באלול, תשס"ח (11 בספטמבר 2008) בהעדר הצדדים.

מירון שוורץ, שופט

רונית ב.א.