ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין רוזנפלד נגד בטוח לאומי-סניף :

1

בתי הדין לעבודה

בית הדין האזורי לעבודה ת"א – יפו

בל 002420/04

בפני:

כב' השופטת אהובה עציון

תאריך:

17/07/2008

ע"י ב"כ עו"ד

רומי בן ארי-הוניג

התובע

נ ג ד

המוסד לביטוח לאומי

ע"י ב"כ עו"ד

הררי

הנתבע

פסק - דין

1. ביום 12/01/04 דחה המוסד לביטוח לאומי תביעה לתשלום דמי פגיעה שהגיש התובע בגין פציעתו בתאונת עבודה שאירעה, לטענתו, ביום 30/07/01.

בהחלטת הדחיה נקבע כי לא הוכח שהתובע נפגע בכף רגלו הימנית באירוע תאונתי תוך כדי ועקב עבודתו.

על החלטה זו של המוסד לביטוח לאומי ערער התובע בתביעה שלפני.

2. בכתב התביעה המפורט שהוגש מטעם התובע נטען כי בהיותו אדריכל הוא ביקר ביום 30/07/01 באתר בניה, נתקל בערימת לוחות עץ וצינורות ונחבל ברגלו הימנית – ואירוע זה הוא בגדר "תאונת עבודה" כמשמעות המונח בחוק.

בכתב ההגנה הוכחשו כל העובדות הנטענות בכתב התביעה.

3. לאחר ששמעתי את עדותם של התובע וחברו לעבודה, מר אילן תמרי, ולאחר שעיינתי בכל המסמכים, הראיות והסיכומים שהוגשו ע"י ב"כ הצדדים, אני פוסקת כדלקמן:

א. הנטל להוכיח את עצם קיום האירוע התאונתי הנטען – הוא על התובע.

אקדים ואציין כבר כאן כי התובע לא הרים את הנטל האמור, כפי שיפורט להלן.

ב. לגרסת התובע, ביום האירוע (30/07/01) הוא נתקל בלוחות עץ וצינורות באתר בניה שבו ביקר, אך לא ייחס לפגיעה זו שהיתה בכף רגלו הימנית (באצבעות) חשיבות רבה. רק כעבור כמה ימים הבחין בדימום באצבעות האמורות, פנה לרופאת קופ"ח ובהמשך נאלצו הרופאים לקטוע שתי אצבעות ומאוחר יותר את הרגל עד מתחת לברך – והכל בעקבות נמק שהתפשט ולאחר שאובחנה סוכרת ברמה גבוהה ביותר.

כאמור, יום האירוע היה 30/07/01, אך בטופס התביעה לדמי פגיעה רשם התובע כי תאריך הפגיעה היה "08/08/2001" יום "ד" ותאריך הפסקת העבודה 09/08/2001". על רישום זה בוצעה מחיקה ב- "טיפקס" ותוקן תאריך הפגיעה ל- "30/07/2001" היום בשבוע תוקן ל- "ב" ותאריך הפסקת העבודה תוקן ל- "31/07/2001".

התיקון והמחיקה ב"טיפקס" בולטים לעין, ודברי התובע בחקירתו הנגדית (עמ' 7 שורה 14 ואילך בפרוטוקול הדיון) אינם אמינים וניכר כי התאמץ להתכחש למחיקה ולתיקון הנראים באופן בולט, למרות שאישר כי רק הוא מילא את הטופס נ/1.

ב. התובע אישר כי נסע לחו"ל ביום 31/07/01 (לאיטליה) ושב לארץ ב- 07/08/01 (סעיף 8 לתצהירו) וטען כי רק לאחר שובו ביום 09/08/01 פנה לראשונה לד"ר פולאק בקופ"ח לאחר שראה "סימנים אדומים, מעין הפרשות מוגלתיות עם דם בכל מקום שאני דורך" (סעיפים 11-10 לתצהיר).

ואולם באף אחד מהמסמכים הרפואיים של התובע המתועדים לאחר התאריך 30/07/01 – לא נזכר האירוע הנטען בתביעה שלפני: המסמך נ/8 מיום 15/08/01 מצויין כי הופנה באותו יום לחדר מיון בשל גנגרנה וזיהום באצבע 5 ברגל ימין. עוד נכתב שם: "חבלה ברגל לפני כ- 11 ימים. לפני כשבוע אובחן בזיהום באיזור החבלה..." אין איזכור של האירוע בעבודה ואף המועד 30/07/01 אינו תואם את המועד שנרשם במסמך זה, שהוא 04/08/01.

גם בגיליון האחות בקופ"ח – ד"ר אנרדראה פולאק היא רופאת המשפחה – מיום 15/08/01 – אין איזכור של אירוע תאונתי בעבודה (המסמך נ/7).

במסמך נ/9 ישנו רישום של קופ"ח (האחות שרה נדל והרופאה ד"ר פולאק) מיום 09/08/01 וכך נרשם: "תלונה פציעה בכף רגל ימין, מלפני שבוע ממדרגה חדה של אמבטיה...".

ברישום נוסף באותו מסמך (נ/9) ביום 12/08/01 ישנה חזרה מדוייקת על תיאור התלונה הנ"ל בדבר פציעה ממדרגה חדה של אמבטיה.

אני דוחה עדותו וגרסתו של התובע לעניין רישום הפציעה ממדרגה של אמבטיה (עמ' 10 שורות 18-9 לפרוטוקול הדיון) וכשנשאל בחקירה הנגדית "מאיפה האחות ידעה לכתוב זאת" השיב התובע: "אני לא כתבתי את מה שקראת בפני...".

התובע לא הפריך ולא הזים את הרישום הנ"ל ולא הביא את האחות לעדות כדי לסתור רישום זה, ועל כן אני קובעת שמדובר ברישומים אמינים המשקפים אל-נכון את העובדות שמסר התובע לאחות ולרופאים שטיפלו בו.

ג. בעדותו בפני טען התובע כי: "ההפרשות (באמצבעות כף רגלו הימנית-א.ע.) החלו כשהייתי בחו"ל" (עמ' 11 שורות 2-1 לפרוטוקול הדיון). דבריו אלה עומדים בסתירה לאמור בסעיף 10-9 לתצהירו, שם טען כי "בעת שהותי בחו"ל לא חשתי בדבר חריג ושמתי פלסטר על מקום הפגיעה כדי למנוע חיכוך בנעל" ו- "כאשר חזרתי לארץ, הבחנתי במקלחת כי אני משאיר סימנים אדומים, מעין הפרשות מוגלתיות עם דם, בכל מקום שאני דורך".

כשנחקר על כך השיב התובע: "לא אמרתי את הדבר הזה" (עמ' 11 שורה 5 בפרוטוקול הדיון).

"הדבר הזה" – הרי זו הצהרת ובתצהיר שהגיש, והתכחשותו של התובע אך מחזקת את חוסר האמינות שבעדותו ובגרסתו לעניין קרות האירוע התאונתי בעבודה.

ד. מחקירתו הנגדית של עד התביעה תמרי עולה שהוא לא זכר את מועד קרות ההיתקלות של התובע בערימת העצים והצינורות וכי התאריך נאמר לו ע"י התובע עצמו לצורך מתן תצהירו.

אני דוחה גרסת העד כבלתי אמינה וכעדות שבאה אך לסייע לתובע ולתמוך בגרסתו-הוא, שכאמור איננה אמינה בעיני.

ה. סוף דבר: אני דוחה את התביעה וקובעת כי התובע לא הוכיח שנפגע באירוע תאונתי בעבודה ביום 30/07/01 כנטען בתביעתו.

אין צו להוצאות.

ניתן ביום 17 ביולי, 2008 (י"ד בתמוז תשס"ח) בהעדר הצדדים.

אהובה עציון, שופטת

קלדנית: גלית דוד.