ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין ישראל אליבוייב נגד השמירה בע"מ :

1

בתי המשפט

בית הדין האזורי לעבודה בירושלים

עב 003047/03

בפני:

דיתה פרוז'ינין - סגנית נשיאה

נציג עובדים – מר קלינר

נציג מעבידים – מר קליינר

11/09/2008

בעניין:

ישראל אליגוייב

ע"י ב"כ עו"ד

א. כהן

התובע

נ ג ד

חב' השמירה בע"מ

ע"י ב"כ עו"ד

ש. בכור

הנתבעת

החלטה

1. לפנינו בקשה לתיקון טעות סופר שנפלה בפסק הדין שניתן בתיק זה ביום 19/3/08. התובע טוען כי נפלה טעות בתאריך שממנו על הנתבעת לשלם לתובע הפרשי הצמדה וריבית בגין הפרשות ל"מבטחים", ובמקום 1/12/02 נכתב 1/12/03.

2. הנתבעת מתנגדת לבקשה משום שאין מדובר בפליטת קולמוס או בטעות מקרית, אלא שינוי מהותי בפסק הדין, ומשום שהבקשה הוגשה באיחור ניכר.

3. סעיף 81 לחוק בתי המשפט [נוסח משולב], התשמ"ד-1984 קובע כי:

”מצא בית המשפט כי נפלה טעות בפסק דין או בהחלטה אחרת שנתן, רשאי הוא תוך עשרים ואחד ימים מיום נתינתם, לתקנם בהחלטה מנומקת, ורשאי הוא לשמוע טענות בעלי הדין לעניין זה; לעניין זה, "טעות" – טעות לשון, טעות בחישוב, פליטת קולמוס, השמטה מקרית, הוספת דבר באקראי וכיוצא באלה”

הטעות שנפלה בפסק הדין הינה פליטת קולמוס מובהקת. המועד לתשלום זכויותיו של התובע הינו האחד בחודש שלאחר סיום עבודתו. יחסי העבודה בין הצדדים הסתיימו ביום 2/11/02 (סעיף 2.א לפסק הדין), מכאן שהיה על הנתבעת לשלם לתובע את הסכומים שנפסקו לטובתו ביום 1/12/02, וממועד זה ישאו כל הסכומים שנפסקו לטובתו הפרשי הצמדה וריבית כחוק, וכך אמנם נפסק לגבי פיצויי פיטורים, דמי הודעה מוקדמת (סעיף 10 לפסק הדין), דמי הבראה ופדיון חופשה (סעיף 11 לפסק הדין). לגבי פיצוי בגין אי הפרשות למבטחים נפלה טעות קולמוס ונכתב: 1/12/03 במקום 1/12/02. על כן, יש לתקן את פסק הדין כמבוקש.

4. סעיף 81 הנ"ל קובע אמנם כי בקשה לתיקון טעות בפסק דין תוגש תוך 21 יום מיום מתן ההחלטה, והתובע הגיש את בקשתו באיחור, אולם בענייננו מן הראוי לנקוט בגישה סלחנית, מאחר שמדובר בטעות מובהקת, שמן הראוי לתקנה.

לפיכך יתוקן פסק הדין, ובע' 9 ש' 4 ייכתב:

”בצירוף הפרשי הצמדה וריבית כחוק מיום 1/12/02”

ניתנה היום 11/9/08 בהעדר הצדדים.

המזכירות תמציא העתקים לב"כ הצדדים.

נציג עובדים

מר קלינר

ד. פרוז'ינין - שופטת

אב"ד

נציג מעבידים

מר קליינר