ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין בטוח לאומי-סניף נגד אריה חברה :


בתי המשפט

בית משפט השלום בירושלים

א 005255/05

לפני כב' השופטת יעל ייטב

14/09/2009

בעניין:

בטוח לאומי-סניף ירושלים

התובע

נ ג ד

1 . אריה חברה ישראלית לביטוח בע"מ

2 . אבנר איגוד לביטוח נפגעי רכב בע"מ

הנתבעות

פסק דין

1. בהתאם להודעת התובע, לפיה הרכב בבעלותו הקניינית של המעביד, אף שאינו רשום על שמו, אני דוחה את התביעה.

2. לאחר שעיינתי בטענות הצדדים באשר להטלת הוצאות ושכר טרחת עו"ד, מצאתי שבנסיבותיו של תיק זה יש להשית על התובע תשלום הוצאות ושכר טרחת עו"ד.

3. הכלל הינו שצד שתביעתו נדחית, יישא בהוצאותיו של הנתבע. בענייננו לא מצאתי שמתקיים חריג המצדיק סטייה מכלל זה.

4. התביעה הוגשה בסדר דין מקוצר ביום 15.5.05. הנתבעות טענו בבקשת רשות להתגונן שאין לתובע זכות שיבוב שכן הרכב שהיה מעורב בתאונה היה רכב מעביד, של שני בני זוג נשואים, ולפיכך הרישום במשרד הרישוי אינו רלוונטי להוכחת הבעלות. הנתבעות הסתמכו בטענתן הן על תביעת הנפגע למל"ל, אשר בה הצהיר המעביד שמדובר ברכב מעביד, והן על ממצאי פסק הדין שניתן בת"א 20562/98.

5. התובע עמד על תביעתו, אף שבתיקים אחרים שניתנו בבית משפט זה וכן בבית המשפט המחוזי, לא התקבלה עמדתו.

6. מלבד הבקשה לרשות להתגונן נקלעו הנתבעות להליך ממושך אשר ארך מספר שנים, במהלכו התייצבו ל-5 ישיבות קד"מ והוכחות. לקראת דיון ההוכחות הוגשו תצהירים של עדים שאינם בשליטת הנתבעות, הוגש כתב הגנה מתוקן, ורק לאחר הגשת התצהירים הסכים התובע לטענה שהועלתה מלכתחילה ולדחיית התביעה.

7. בשים לב להליכים שבהם היה על הנתבעות לנקוט בתיק זה, כמפורט באריכות בסיכומי הנתבעת, ישלם התובע לנתבעות הוצאות ושכר טרחת עו"ד ,בצירוף מע"מ כחוק, בסכום כולל של 25,000 ₪. הסכום האמור ישולם תוך 30 ימים, וככל שלא ישולם במועד האמור, יישא ריבית והפרשי הצמדה כדין עד יום התשלום בפועל.

ניתן היום כ"ה באלול, תשס"ט (14 בספטמבר 2009) בהעדר הצדדים.

יעל ייטב, שופטתמעורבים
תובע: בטוח לאומי-סניף ירושלים
נתבע: אריה חברה ישראלית לביטוח בע"מ
שופט :
עורכי דין: