ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין לוי אברהם נגד בטוח לאומי-סניף ח :

1

בתי הדין לעבודה

בית הדין האזורי לעבודה - חיפה

בל 002620/06

בפני:

כב' השופטת מהא סמיר-עמאר

11/09/2008

נציג עובדים מר גיורא רדר

נציג מעבידים מר יוסי חזן

בעניין:

לוי אברהם

ע"י ב"כ עו"ד

טרייבנד טלי

התובע

נ ג ד

המוסד לבטוח לאומי

ע"י ב"כ עו"ד

עירוני שמואל

הנתבע

פסק דין

1. בתביעה זו עותר התובע להכיר באירוע אוטם שריר הלב שנגרם לו ביום 26/4/05, כתאונת עבודה, כמשמעה בסעיף 79 לחוק הביטוח הלאומי (נוסח משולב), התשנ"ה – 1995 (להלן: "החוק).

2. בהחלטת ביניים מיום 17/2/08 קבענו כי התובע הרים את נטל ההוכחה הראשוני לקיומו של "אירוע חריג" בעבודתו, בסמיכות זמנים להופעת האוטם, ולכן מינינו את ד"ר פרידמן, כדי לשמש מומחה-יועץ רפואי מטעם בית הדין, בשאלה הרפואית ובשאלת הקשר הסיבתי.

3. בחוות דעתו מיום 1/4/08 קבע המומחה, בין היתר, כדלקמן:

"...

אני סבור שיש קשר סיבתי בין האירוע בעבודה מיום 26/4/05 והאוטם שפרץ בעקבותיו.

...

במקרה דנן כב' בית הדין פסק בהחלטות מ-17 בפברואר 2008 כי האירוע מ-26/4/05 עונה לקריטריון המשפטי של אירוע חריג והכיר בו כאירוע חריג.

....

במקרה דנן מדובר באיש מנופאי בעיסוקו. מזה מספר ימים קרתה תקלה בידית של המנוף אשר תוקנה, אולם ב-26/4/05 קרתה שוב תקלה עד כמה שאני יכול להבין יותר משמעותיות. מייד חש הנ"ל בכאבים בחזה ותחושת מחנק. לפי דעתי התלונות האלה סימלו את תחילתו של האוטם החד בגינו הוא התאשפז מייד בבית חולים.

ניתן אפוא להגיד שהאוטם פרץ במקום העבודה תוך העבודה.

....

לפנינו אפוא איש שהיה ידוע שסבל משנת 2004 ממחלת לב טרשתית שבמסגרתה לקה באוטם שריר הלב בשנים 2004 ושנת 2006. בהתחשב בגורמי הסיכון שצוינו לעיל ובאוטם שלקה בו בעבר, ההסתברות לאוטם חוזר בשנה הקרובה הייתה בינונית עד גבוהה (3 עד 4 אחוז בשנה).

....

ידוע היום שב-15-18 אחוז ממקרי אוטם ניתן לאתר גורמי טריגר לאוטם, גורמים המחישים את פרוץ האוטם ומשפיעים על עיתוי האירוע החריף במועד שבא בין הגורמים האלה יש למנות מאמץ גופני חריג, מתח נפשי (דחק) שנובע מפחד, כעס, חשש מהלא נודע, חשיפה לקור, ניתוחים ועוד.

המכנה המשותף לכל הגורמים האלה הנו מנגנון הפעולה שלהם: כולם גורמים לגירוי יתרשל המערכת העצבית הסימפטטית ועל ידי כך לדרישה מוגברת לחמצן של הלב, דרישה בה הלב לא יכול לעמוד. בו זמנית דחק נפשי גורם לקרישת יתר של הדם ולשינויים במבנה הרובד הטרשתי המעורב בתהליך. המבנה הטרשתי נקרע, מדמם וכך נוצר מתכון להיווצרות קריש חריף (THROMBUS ACUTE) אשר חוסם את העורק הכלילי באופן טוטאלי. בדרך זו נוצר האוטם החד. יש להניח שזו הייתה ההשפעה של דחף נפשי אשר אותו חש האיש בעת קלקול המנוף. במקרה הזה הפחת והחשש היה גורם ספציפי שהיווה טריגר לפרוץ האוטם בעיתוי שבא.

סימוכין לכך - סמיכות הזמנים המיידית בין האירוע בעבודה והאוטם שפרץ בעקבותיו.

לפי דעתי תרומת האירוע בעבודה על עיתוי האוטם הייתה מכרעת. על כל פנים לא הייתה פחותה בהרבה מאשר השפעת מצב בריאותו של האיש, השפעה אשר גם כן לא הייתה מבוטלת.

...

הנ"ל סבל ממחלת לב טרשתית ועבר גם אוטם חד בשריר הלב בשנת 2004.

ב-15 החודשים האחרונים מצבו היה יציב והא-תסמיני. בעקבות מצבו הטוב חזר לעבודתו הקודמת כמנופאי.

בהתחשב במצב היציב והא-תסמיני ב-15 החודשים האחרונים יש להניח שללא האירוע החריג בעבודתו האוטם מ-26/4/05 היה נדחה למועד מאוחר יותר."

4. חוות דעת המומחה הועברה לעיון הצדדים, וב"כ הנתבע נתבקשה להודיע, תוך 14 ימים, האם לאור חווה"ד עדיין עומד הנתבע על הדחייה.

5. ביום 24/8/08, הוגשה ע"י ב"כ הנתבע הודעה (במקום סיכומים) לביה"ד, כדלקמן:

"1. התביעה מתייחסת להכרה באוטם שארע לתובע ביום 26/4/05 כתאונת עבודה.

2. ממכלול החומר שהתגבש ומצוי בתיק, לרבות החומר הרפואי וחוות דעתו של מומחה בית הדין עולה בבירור כי לתובע מצב קודם ברור, כולל אוטם קודם בשנת 2004 ואף אוטם נוסף בשנת 2006 -פגימות שאינן קשורות כלל לאירוע מיום 26/4/05, כמו כן - סיבות וגורמים נוספים כגון תעוקת חזה בעבר, עישון ויתר שומנים בדם, גם הם תרמו לאוטמים ובהם האוטם מיום 26/4/05.

3. לאור האמור לעיל, ובהתאם לחוות דעתו של מומחה בית הדין, והעובדות שנקבעו על ידי כבוד בית הדין, הנתבע מודיע בזאת כי הוא מכיר אך ורק באוטם שארע בליבו של התובע ביום 26/4/05, כתאונה בעבודה, ופגימה זו בלבד."

6. בהחלטה מיום 1/9/08 הורה בית הדין להעביר את ההודעה לעיון ותגובת ב"כ התובע, אשר הגישה תגובתה ביום 4/9/08, ובה נטען כי, נשוא התביעה הינה החלטת הנתבע לא להכיר באוטם שאירע לתובע ביום 26/4/05 כתאונת עבודה.

העובדה שהודעת הנתבע ניתנה לאחר שנוהל הליך ממצה, ולאחר הגשת בקשה ע"י ב"כ הנתבע, שנדחתה ע"י בית הדין, להעברת שאלות הבהרה למומחה, וחייבה הגשת תגובה ע"י ב"כ התובע, ולאחר שב"כ התובע טרחה והגישה סיכומים בכתב מטעמה, מצדיקה את חיוב הנתבע בהוצאות משפט ושכ"ט עו"ד התובע, בהתחשב בהיקף ההשקעה והמאמץ שנדרשה להשקיע בתיק.

יחד עם זאת, הביעה ב"כ התובע את התנגדותה להתייחסות ב"כ הנתבע בהודעתו, בעניין מצבו הרפואי הקודם של התובע, לרבות לאמור בסעיף 2 להודעה, בהקשר נטען שהתייחסות הנתבע בהודעה אינה רלוונטית כלל לתביעה, וכי מקומה של סוגיה זו, הינו בפני הוועדה הרפואית שתידון בעתיד בשאלת נכותו של התובע.

7. על סמך האמור לעיל, ובכפוף להסתייגות ב"כ התובע שפורטה לעיל, ולאור חוו"ד המומחה מטעם בית הדין, אנו מקבלים את התביעה וקובעים כי אוטם שריר הלב בו לקה התובע ביום 26/4/05, הינו בגדר תאונת עבודה, כמשמעותה בסעיף 79 לחוק.

קביעת אחוזי הנכות המגיעים לתובע, בעקבות תאונת העבודה הזו, והקשר בין מצבו הבריאותי הקודם של התובע והשפעתו, אם בכלל, על האוטם מיום 26/4/05, נתונה לוועדה הרפואית שתשב לדון בבוא העת, בעניין נכותו של התובע, וככל שהוא יגיש תביעה לקביעת אחוזי הנכות שלו.

סוף דבר

8. התביעה מתקבלת כאמור לעיל.

לאור תוצאת פסק הדין, ובהתחשב במתכונת הדיון, אנו מחייבים את הנתבע לשלם לתובע הוצאות משפט ושכ"ט עו"ד בסך כולל של 4,500 ₪, וזאת תוך 30 יום מהיום, אחרת ישא הסכום הפרשי הצמדה וריבית כחוק מהיום ועד התשלום המלא בפועל.

המזכירות תמציא העתק פסק הדין לצדדים.

ניתן היום י"א באלול, תשס"ח (11 בספטמבר 2008) בהעדר הצדדים.

מהא סמיר-עמאר

שופטת

גיורא רדר

נציג עובדים

יוסי חזן

נציג מעבידים

002620/06בל 710 ר. סבג.