ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין קונדרשין ילנה נגד מזרחי חברה :

1

בתי הדין לעבודה

בית הדין האזורי לעבודה - חיפה

דמ 003584/06

בפני:

כבוד השופט נוהאד חסן

תאריך:

11/09/2008

נציג מעבידים: מר שפיר שלמה

נציג עובדים: מר לוין ישראל

בעניין שבין:

קונדרשין ילנה

ע"י ב"כ

עו"ד גאנם סאלח

התובעת

- נ ג ד -

ירמיהו מזרחי ת.ז. 010994663

ע"י ב"כ

עו"ד טורס יוסי

הנתבע

נוכחים:

מטעם התובעת: בעצמה ועו"ד ג'אנם

מטעם הנתבע: בעצמו, בלוויית אשתו- גב' מזרחי רחל

פרוטוקול

השעה כעת 09:20 וב"כ הנתבע טרם התייצב לדיון:

הנתבע:

אני שוחחתי טלפונית עם בא כוחי והוא אמר שהוא נמצא בתוך ההיכל, אבקש לצאת למספר דקות על מנת לנסות לשוחח עמו שוב.

אבקש להדגיש, כי העסק אינו חברה, אלא עוסק מורשה על שמי בלבד.

השעה כעת 09:24, התייצב ב"כ הנתבע- עו"ד טורס:

ב"כ הנתבע:

אני מתנצל על האיחור, קיבלתי הזמנה ללשכה אחרת בקומה 2.

אני מסכים שכתב התביעה יתוקן, כך שהנתבע יהיה מעתה מר מזרחי ירמיהו.

אני מפנה לסעיף 10 לתצהיר מר מזרחי ואני מתקן כי אכן מדובר באותה עבודה, אבקש למחוק את המילה "אין" בש' הראשונה.

ב"כ התובעת:

אין לי התנגדות.

החלטה

אני נעתר לבקשה המוסכמת ומתיר תיקון שם הנתבע, כך שיהיה מעתה מר ירמיהו מזרחי.

כמו כן, אני מתיר תיקון האמור בסעיף 10 לתצהיר הנתבע ומורה על מחיקת המילה "אין" בש' הראשונה.

ניתנה היום י"א באלול, תשס"ח (11 בספטמבר 2008) במעמד הצדדים.

(______)

נוהאד חסן, שופט

באי כח הצדדים:

נבקש לצאת להפסקה של מספר דקות, על מנת לנסות ולהגיע להבנות בתיק זה.

הצדדים לאחר הפסקה:

בעלי הדין מודיעים לבית הדין, כי הם מקבלים את הצעת הפשרה כדלקמן:

1. מבלי להודות באמור בכתב התביעה ולסילוק מלא סופי ומוחלט של כל תביעות התובעת כנגד הנתבע ו/או מי מטעמו, ישלם הנתבע לתובעת השלמת פיצויי פיטורים בסך של 3,000 ₪.

2. הסכום הנ"ל ישולם תוך 45 יום מהיום, באמצעות שיק משוך לפקודת התובעת שישלח בדואר רשום עם אישור מסירה לכתובת בא כוחה: עו"ד סלאח ג'אנם משד' פל-ים 9-7 ת.ד. 206 חיפה 31000.

3. באם לא ישולם הסכום הנ"ל במועדו, ישא ריבית והצמדה מיום 17.8.06 ועד ליום התשלום המלא בפועל.

4. עם ביצוע התשלום כאמור לעיל, מצהירים הצדדים שאין ולא תהיינה להם יותר טענות ותביעות כלשהן, זה כנגד זה ו/או מי מטעמו, בגין כל תקופת העבודה ו/או סיומה.

5. הצדדים מבקשים מבית הדין ליתן תוקף של פסק דין להסכם הפשרה דלעיל, ללא צו להוצאות.

______________________ ___________________

התובעת ובא כוחה הנתבע ובא כוחו

פסק - דין

אני מאשר את הסכמת הצדדים דלעיל ונותן לה תוקף של פסק דין, ללא צו להוצאות.

הסכמת הצדדים דלעיל מהווה חלק בלתי נפרד מפסק דין זה.

ניתן היום י"א באלול, תשס"ח (11 בספטמבר 2008) במעמד הצדדים.

נוהאד חסן, שופט

אב"ד

מר לוין ישראל

נציג עובדים

מר שפיר שלמה

נציג מעבידים

003584/06דמ 710 שושי. כ